Bransjeløsninger

Spesialiserte krav krever spesialiserte løsninger – inkludert sikkerhet!

Dør-, vindus- og sikkerhetskonsepter i kontorbygg er utviklet for å håndtere tidvis motstridende krav. I tillegg er det stor etterspørsel etter estetisk tiltalende løsninger. GEZE-løsninger kombinerer standardisert teknologi med spesialiserte behov.

Imponerende og funksjonelt inngangsområde

Optimal bruk av dagslys: restaurantinngang

Optimal bruk av dagslys: restaurantinngang

Inngangsområdet til et kontorkompleks trenger generelt å være imponerende og inspirerende, men også innbydende. Klassiske krav må oppfylles, for eksempel tilgjengelig dørkomfort, tilgangskontroll, innbruddshemning, sikring av rømningsvei og pålitelig røykfjerning i tilfelle brann, pluss fjernstyring og overvåking. GEZE-løsninger hjelper på mange måter.

Helautomatiske karuselldørsystemer fra GEZE er en optimal løsning for å håndtere store mengder trafikk der folk kommer og går hele dagen på en trygg og pålitelig måte. Store glassdesigner med tre blader ble for eksempel montert i Roche Tower i Basel, med passasjehøyde og bredde på tre meter. Karuselldørene integreres perfekt i den puristiske interiørarkitekturen, noe som understreker bygningens innbydende atmosfære. Strukturen lar lyset strømme inn fra de åpne trappeoppgangene, som går over flere etasjer. Hvis en karuselldør ikke er i stand til å oppfylle kravene når det gjelder tilgjengelighet og sikring av rømningsvei, kan GEZEs svingdørsløsninger være et bedre alternativ.

Dette eksemplet viser også hvordan GEZE kan imøtekomme spesifikke behov: GEZE har skapt alle forutsetninger for å integrere en individuell belysningsløsning i dørkonstruksjonene. Karuselldørene i Roche Tower ble utviklet og produsert i GEZEs egen fabrikk for prosjektspesifikke løsninger.

Gå til GEZE Roche Tower i Basel-eksempelet

Multifunksjonelle dører

Kompleks dørteknologi, finrammet og sentralt kontrollerbart

Kompleks dørteknologi, finrammet og sentralt kontrollerbart © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Dører er et kjerneelement for å sikre tilgang for alle, forebyggende brannvern, sikring av rømningsveier og i tilgangskontrollsystemer. De kan ofte ha motstridende krav, som alle må oppfylles. GEZE har utviklet dørløsninger for kontorbygg som oppfyller nettopp disse kravene, for eksempel på Vector-selskapets hovedkvarter i Stuttgart:

i andre etasje regulerer en multifunksjonell sikkerhetsdør adgangstillatelser slik at ansatte kan komme inn og ut av anlegget til bestemte tidspunkter. Den fungerer også som en brannseksjonsdør og tilgjengelig rømningsdør. Alle dørfunksjoner kan overvåkes sentralt via bygningsautomatiseringen, noe som gjør at bygningssjefene slipper å forlytte seg. Vi var i stand til å implementere den smale dørkonstruksjonen ved hjelp av teknologi som tar minimalt med plass: Powerturn, for eksempel, er bare syv centimeter høy. For å formidle dørstatusen visuelt er det også valgt et LED-display med bakgrunnsbelysning for TZ 320-dørkontrollenhet i rustfritt stål.

For å oppsummere: en dør som ikke bare kan gjøre mye, men som også passer inn i designkonseptet for selskapets hovedkontor.

Gå til GEZE Vector-selskapets hovedkontor i Stuttgart-eksempelet

Rominndeling med partisjonssystemer

GEZE Pendulo System

GEZE Pendulo System © Jochen Stüber / GEZE GmbH

Rom uten visuelle begrensninger – partisjonssystemer med glass kan brukes til å skille ulike gulv eller deler av gulv, uten å miste lys og åpenhet. Pendulo-helglassystemet fra GEZE lar deg skape mange forskjellige elegante løsninger. Veggene kan brukes i kontorplanlegging for å skape individuelle rom eller til og med dele opp et stort område i mindre rom for å gi ytterligere struktur. Det spesielle er at: GEZE-systemet skjuler den intelligente teknologien – en integrert dørlukker – i den nedre designprofilen. Dette betyr at døren kan åpnes i begge retninger, har en balansert lukkebevegelse og svinger forsiktig tilbake til hvileposisjonen.

Planleggingen av GEZE-helglassveggsystemet er også grei: Den nettbaserte Pendulo-konfigurasjonen gjør at komplette løsninger kan designes raskt og enkelt fra en enkelt kilde, skreddersydd etter dine individuelle ønsker.

Pålitelig styring til enhver tid gjennom sikkerhetssluser

Innglassede automatiske dører med tilgangskontroll

Innglassede automatiske dører med tilgangskontroll © Annika Feuss / GEZE GmbH

Adgangsstyring spiller en rolle i alle kontorbygg. Ulike grupper mennesker har forskjellige autorisasjoner, for eksempel ansatte, offentlige brukere, leverandører eller rengjøringspersonell. I tillegg trenger besøkende noen ganger adgang til bygningen én om gangen, enten for å sikre bygningssikkerheten eller overlevere sensitive materialer. Men det er viktig å aldri miste fokuset på komforten – besøkende skal aldri føle at de er under streng kontroll, men skal i stedet ha en følelse av sikkerhet.

GEZE-løsninger oppfyller disse behovene ved rettssenteret Gelsenkirchen: Powerturn-drev kombineres med Slimdrive-svingdørsystemer som tilgang til atriet. Et adgangsstyringssystem begrenser domstolmedlemmenes adgang til ett av slusesystemene. To ytterligere kontrollsystemer fungerer som en separator for å administrere alle andre grupper av individer. Det fjerde slusesystemet fungerer som utgang, og forhindrer ukontrollert tilgang til atriet. Den utvendige slusedøren åpnes ikke før innerdøren er lukket. Den automatiske åpnings- og lukkekomforten som tilbys av Slimdrive EMD-F svingdørsystemer lar brukerne komme inn og forlate sikkerhetsslusen raskere, noe som øker effektiviteten til identitetsscreening av sikkerhetspersonalet. Denne sikkerhetsløsningen er et godt valg for smale dørkarmer og trange områder, som er vanlig med slusesystemer.

Gå til GEZE Gelsenkirchen Judiciary Center-eksempelet

Vår ekspertise innen banker

Inngangsområdet til Deutsche Bank i Stuttgart © Nikolaus Grünwald / GEZE GmbH

Ytelse, pålitelighet, kompetanse, fleksibilitet, skjønn, sikkerhet og komfort er egenskapene forbundet med en bank. Moderne arkitektur oversetter disse tradisjonelle verdiene til en hyggelig atmosfære som kombinerer skjønn og transparens, som etterhvert har før til at foajeer og kundeområder likner attraktive hotell lobbyer eller flyplasser.

Bygningssikkerhet spiller en viktig rolle i bygninger der et stort antall mennesker samles eller går inn og ut – og ikke bare på grunn av lovkrav. Dør- og vindussikkerhet er avgjørende når det gjelder brannforebygging, nødutgangskontroll - spesielt i en bank - beskyttelse mot tyveri, innbrudd og adgangsstyring. For å oppnå hvert av disse målene tilbyr GEZE individuelle løsninger og konsepter som kombinerer separate sikkerhetskrav i ett enkelt, intelligent system.

GEZE har skapt seg et navn over hele verden med sin innovative styrke og ekspertise innen løsningsdesign, og har levert utstyr til bankbygg i mange forskjellige land. GEZE tilbyr et bredt spekter av dør-, vindus- og sikkerhetsteknologi og bygningsautomatisering fra én enkelt kilde. GEZE-produkter oppfyller alle juridiske krav og retningslinjer.