Bransjeløsninger

Dør-, vindus- og sikkerhetssystemer for komfortable kontorbygg

Dør-, vindus- og sikkerhetskonsepter i kontorbygg er utviklet i spenningsfeltet mellom motstridende krav: Design og komfort skal kombineres med barrièrefrihet, brannvern og sikkerhetstiltak. GEZEs løsninger kombinerer standardisert teknologi med spesifikke behov, slik at ansatte, kunder og besøkende føler seg komfortable i kontorlokalene.

Et imponerende og funksjonelt inngangsparti er visittkortet til kontorbygg

Optimal bruk av dagslys: inngangen til restauranten

Optimal bruk av dagslys: I Ingangen til restauranten © Lorenz Frey / GEZE GmbH

Inngangspartiet til et kontorkompleks skal stort sett imponere og inspirere, men også være innbydende. Klassiske krav som barrierefri dørkomfort, adgangskontroll, innbruddshemning, sikring av rømningsvei og pålitelig røyk- og varmeavtrekksanlegg ved brann (RWA) med fjernbetjening og overvåking skal selvsagt oppfylles. GEZE-løsninger hjelper på mange måter.

Helautomatiske karuselldørsystemer fra GEZE er en optimal løsning for å håndtere høyt nivå av offentlig trafikk pålitelig og trygt når det er konstant "på og av". I Roche Tower i Basel ble det for eksempel installert romslige tre-fløyede glasskonstruksjoner med passasjebredder og høyder på rundt tre meter hver. Karuselldørene passer perfekt inn i det puristiske interiørdesignet og understreker den innbydende atmosfæren. Takket være maksimal transparens kan dagslyset utnyttes fullt ut i de lyse trappeoppgangene, som hver knytter sammen flere etasjer. Dersom en karuselldør ikke oppfyller kravene til barrièrefrihet og sikring av rømningsveier, kan GEZE-løsningen med slagdører benyttes.

Dette eksemplet viser også hvordan GEZE kan gi svar på spesifikke krav: GEZE skapte alle forutsetninger for at en individuell belysningsløsning kunne integreres i dørkonstruksjonen. Karuselldørene i Roche Tower ble utviklet og produsert i GEZEs egen fabrikk for prosjektspesifikke løsninger.

Til GEZE-referanserapport Roche Tower i Basel

Multifunksjonelle dører sikrer komfort, barrièrefrihet og brannvern

Kompleks dørteknologi: Finrammet og sentralt styrbar

Kompleks dørteknologi: Finrammet og sentralt styrbar © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Dører er et hovedelement i implementering av barrierefrihet, forebyggende brannvern, sikring av rømningsvei og adgangskontrollsystemet. Kravene til disse områdene er ofte motstridende – men de må likevel kombineres. GEZE har utviklet dørløsninger for kontorbygg som oppfyller disse kravene, for eksempel ved Vector-selskapets hovedkontor i Stuttgart:

I første etasje regulerer en multifunksjonell sikkerhetsdør adgangsfullmaktene slik at ansatte kan gå inn og ut av rommene til bestemte tider. Den fungerer også som brannseksjonsdør og som barrierefri ytterdør. Alle dørfunksjoner kan overvåkes sentralt via bygningsstyringsteknikk, slik at driftsansvarlig for bygningen blir skånet for mye gåing. Filigran-dørdesignet ble implementert ved hjelp av teknologi som bare krever minimal plass: Powerturn er for eksempel bare syv centimeter høy. For å visuelt fremheve statusen til døren, ble også design-dørsentralen TZ 320 i "rustfritt stål" valgt med LED-displayet "bakgrunnsbelysning"

Fasit: En dør som ikke bare kan gjøre mye, men som også passer inn i designkonseptet til selskapets hovedkontor.

Til GEZE-referanserapport Vectors hovedkontor i Stuttgart

Intelligent vindusteknikk sørger for frisk luft på kontoret

Naturlig ventilasjon gjennom automatiserte vinduer er behagelig og energieffektiv.

Naturlig ventilasjon gjennom automatiserte vinduer er behagelig og energieffektiv. © Exorbitart / GEZE GmbH

Moderne kontorer skal tilby en hyggelig arbeidsatmosfære. God tilførsel av frisk luft på arbeidsplassen hjelper oss til å konsentrere oss bedre. For å forbedre romluftkvalitet og hygiene på kontorer, anbefales effektiv luftutskifting ved hjelp av intelligente ventilasjonssystemer.

Fordeler med automatisert vindusventilasjon

Tidligere ble det ofte brukt mekaniske ventilasjonsanlegg og klimaanlegg i kontorbygg, som først og fremst regulerte romtemperaturen. Men koronapandemien har fremhevet ulempene ved disse ventilasjonssystemene: Hvis luftfiltrene ikke er finmaskede nok, filtreres ikke aerosoler og dermed virus ut av romluften, men forblir i luftkretsen. I motsetning til et luftsirkulasjonssystem sørger kontrollert, naturlig ventilasjon via automatiserte vinduer for effektiv luftutskiftning. Frisk forsyningsluft og oksygen slippes inn gjennom de åpne vinduene, mens gammel og brukt luft strømmer ut. 
Sammenlignet med mange ventilasjons- og klimaanlegg, forbedrer den naturlige ventilasjonsmetoden med sjokkventilasjon også energieffektiviteten, fordi den reduserer varme- og strømkostnadene.

MER OM NATURLIG VENTILASJON

Naturlig ventilasjon er en effektiv løsning for å forbedre luftkvaliteten i rommet betydelig. Ventilasjon styrt av automatiske vindusmotorer krever også mindre energi enn de fleste ventilasjonssystemer.

Karen Sum, leder for Global Account Management GEZE GmbH

Smarte ventilasjonssystemer

Automatiserte vindusmotorer kan kombineres med spesielle sensorer som måler for eksempel CO2-innholdet i romluften eller innetemperaturen og åpner eller lukker vinduene deretter.
I store kontorbygg er smart nettverkstilkobling av de automatiserte vindussystemene med bygningsstyringsteknologi fordelaktig, da ventilasjonen kan styres sentralt. Våre automatiske vindusmotorer IQ windowdrive kan enkelt integreres i bygningsstyringsteknikken. I mange tilfeller er visse sikkerhetselementer obligatoriske for motordrevne vinduerr, slik at sikkerheten til bygningens beboere er garantert.

MER OM VINDUSSIKRING

For imponerende fasader: Betjen tunge vinduer enkelt og trygt

Store kontorbygg imponerer ofte med glassfasade og store vinduer. Selv tunge vinduselementer med dørbladvekt på opptil 200 kg er ikke noe problem for vår F 1200+: Vindusmotoren har en spesielt kraftig motor - og er fortsatt usedvanlig stillegående. På denne måten kan man realisere imponerende, intelligente fasader.

Ideell for kontorer med åpen planløsning: Fleksibel romløsning med skilleveggsystemer

Pendulo-systemet fra GEZE

Pendulo-systemet fra GEZE

Rom uten optiske begrensninger - med skilleveggsystemer av glass kan etasjer eller til og med deler av etasjer skilles romlig uten å miste lys og transparens. Tallrike elegante løsninger kan implementeres med veggsystemet i helglass Pendulo fra GEZE. I kontorplanlegging kan det lages enkeltrom eller hele områder deles inn i mindre rom og dermed struktureres. Det spesielle ved dette er at: GEZE-systemet skjuler den intelligente teknologien - en integrert dørlukker - i nedre designprofil. Dermed kan døren åpnes i begge retninger, by på jevne lukkebevegelser og går mykt tilbake til hvilestilling.

Planleggingen av GEZE helglass-veggsystemer er også ukomplisert: Med den nettbaserte Pendulo-konfigureringen kan komplette løsninger fra ett sted utformes raskt og enkelt – i henhold til dine individuelle behov.

MER OM ROMSEPARERING

For mer sikkerhet på kontoret: Pålitelig kontroll gjennom sikkerhetssluser

Automatiske dører med adgangskontroll

Automatiske dører med adgangskontroll © Annika Feuss / GEZE GmbH

Adgangskontroll er viktig i alle kontorbygg. Ulike grupper mennesker har ulike autorisasjoner, for eksempel medarbeidere, offentlig trafikk, leverandører og renholdspersonalet. I tillegg er det noen ganger nødvendig å sortere besøkende til bygget ved inngangen, enten for å ivareta sikkerheten i bygget eller for å levere sensitive materialer. Det er viktig at komforten ikke går tapt – besøkende skal ikke føle seg «avspist», men skal oppleve en følelse av trygghet.

GEZE-løsninger oppfyller disse kravene på tinghuset i Gelsenkirchen: Powerturn-drivenheter er kombinert med Slimdrive slagdørsystem i sikkerhetsslusene som tilgang til atrium. En av slusene er forbeholdt rettspersonalet inngang via et adgangskontrollsystem. To av slusene brukes som sorteringsanlegg for å kontrollere alle andre grupper av mennesker. Den fjerde slusen fungerer som utgang og hindrer ukontrollert tilgang til atrium. Her åpnes den ytre slusedøren kun når den indre er lukket. Den automatiske åpningen og lukkingen til Slimdrive EMD-F-slagdørsystemer muliggjør raskere inn- og utgangskontroll i sikkerhetsslusene, og gjør at sikkerhetspersonalet kan utføre personkontroller mer effektivt. Denne sikkerhetsløsningen er spesielt egnet for smale dørprofiler og trange rom, slik det vanligvis er i sluser.

Til GEZE-referanse rapporten tinghuset i Gelsenkirchen

Dør-, vindus- og sikkerhetskunnskap for banker og kontorer

Inngangspartiet til Deutsche Bank i Stuttgart

Ytelse, pålitelighet, kompetanse, fleksibilitet, diskresjon, sikkerhet og komfort er egenskapene knyttet til en bank. De tradisjonelle verdiene er innlemmet i moderne arkitektur slik at det oppstår en hyggelig atmosfære som kombinerer diskresjon og transparens. Derfor minner dagens bankfoajeer og kundeområder i økende grad om attraktive hotelllobbyer eller flyplasslounger.

Bygningssikkerhet spiller en viktig rolle i bygninger der det er mange mennesker eller mange som kommer og går – ikke bare på grunn av lovbestemmelsene. Sikkerheten til dører og vinduer er avgjørende når det gjelder forebyggende brannvern, styring av rømnings- og redningsveier og – i bank – innbrudds- og tyverisikring og adgangskontroll. For hvert av disse målene tilbyr GEZE individuelle løsninger og løsningskonsepter som kombinerer individuelle sikkerhetskrav i et intelligent system.

Med sin innovative styrke og løsningskompetanse har GEZE skapt seg et globalt navn og utstyrt bankbygg i en rekke land. GEZE tilbyr et omfattende utvalg av dør-, vindus-, sikkerhetsteknikk og bygningsautomatisering fra én enkelt kilde. GEZE-produkter oppfyller alle juridiske krav og retningslinjer.