Styringer ventilasjon

Styringen koordinerer når vinduene i luftesystemet ditt skal åpnes og lukkes. I røyk- og varmeavtrekksanlegg styrer nødstrømsentralen røyk- og varmeavtrekket i tilfelle brann. Bruk i daglig, naturlig ventilasjon er en velkommen tilleggseffekt. Ventilasjonsteknologien styres med ventilasjonsbryteren, med andre sensorinformasjoner (regn, vind, luftkvalitet) eller tidsuret. I en situasjon hvor røyk- og varmeavtrekk skal aktiveres, styres anlegget med tasten eller automatisk via røyk-/varmevarsleren.