Casestudier

GEZE-dørsystemer for adgangsstyring med høye designkrav

Nye Gelsenkirchen rettssenter bringer sammen alle de juridiske institusjonene på et område som dekker 19 000 m². Automatiske dører og innovative sikkerhetsløsninger fra GEZE støtter funksjonaliteten og sikkerheten til de moderne domstolene og passer perfekt i den puristiske arkitekturen til bygningen.

Et sentralt kontaktpunkt: Rettssenteret i Gelsenkirchen

Rettssenter med automatisk dør med dobbeltfløy. Bilde: Annika Feuss for GEZE GmbH

Automatiske dørsystemer med dobbeltfløy gir brukervennlighet og sikkerhet. © Annika Feuss / GEZE GmbH

Arkitektfirmaet Harris + Kurrle fra Stuttgart planla det tredelte bygningskomplekset med et tydelig fokus på funksjonalitet og synergiskaping. Rettssalene, biblioteket, tinglysningskontoret og kafeteriaen er gruppert rundt atriet i den sentrale delen av strukturen. Rettsadministrasjonskontorene ligger i to mindre områder.

Automatiske dører og innovative sikkerhetsløsninger av høy kvalitet fra GEZE støtter funksjonaliteten og sikkerheten til de moderne domstolene og passer perfekt i den puristiske arkitekturen til bygningen.

Maksimal brukervennlighet: Automatiske dører med Powerturn-drivenhet

Tre døråpnersystem i glass med dobbeltfløy kjennetegner det prestisjefylte inngangsområdet til hovedbygningen. De kraftige Powerturn-drivsystemene i det veldokumenterte 7 cm-designet flytter de store glassbladene til de automatiske dørene lett og stille for tilgjengelig brukervennlighet. Takket være den integrerte smart swing-funksjonen, kan de tunge glassbladene også enkelt åpnes manuelt. Dette reduserer energiforbruk, uavhengig av om døren er i manuell modus i drift eller holdes åpen i lengre perioder.

Effektiv adgangsstyring takket være GEZE-dørteknologi

Automatiske dører med Slimdrive EMD-F døråpnersystem i inngangsområdet fungerer som en sikkerhetssluse. Bilde: Annika Feuss for GEZE GmbH

Innglassede automatiske dører med adgangsstyring © Annika Feuss / GEZE GmbH

Maksimal sikkerhet og beskyttelse for de innkalte og vitner, dommere, administrativ stab og besøkende er en selvfølge i moderne rettsbygninger. Totalt fire Slimdrive EMD-F-døråpnersystemer i sikkerhetsslusen til atriet oppfyller sikkerhetskravene til en bygning som er tilgjengelig for offentligheten.

  • En av sikkerhetsslusene er eksklusivt forbeholdt som en inngang for rettspersonale via et adgangskontrollsystem.
  • To av de automatiske dørene fungerer som separatorer for å administrere alle andre grupper av individer.
  • Den fjerde sikkerhetsslusen fungerer som en utgang og forhindrer uautorisert inngang til atriet: den utvendige sikkerhetsslusen åpnes kun hvis den innvendige er lukket.


Den slanke Slimdrive EMD-F-drivenheten er spesielt egnet for de begrensede områdene som er vanlig for sikkerhetssluser. Den praktiske automatiske åpningen og lukkingen av døråpnersystemet muliggjør rask gjennomgang gjennom sikkerhetsslusen, noe som gjør overvåking mer effektivt for sikkerhetspersonalet.

Sentralt kontrollerte automatiske dører beskytter rømningsveiene

Pålitelige rømnings- og redningsveier er avgjørende i hyppig frekventerte bygninger. For å sikre dette på nye Gelsenkirchen rettssenter implementerte GEZE multifunksjonelle rømnings- og nødutgangsdører i atriet og bygningsdekselet, som kan aktiveres av sentralstyring TZ 320.

Sentralstyringen kombinerer adgangsstyring, overvåking over alle åpne- og lukkehendelser for nødutgang og frigjøring av nødutganger i tilfelle fare. En nødknapp på dørsystemet, som åpner døren i rømningsretningen når som helst for hvem som helst, gir ekstra sikkerhet. Trykker man på nødknappen, utløses det samtidig en alarm for å redusere risikoen for manipulasjon.

Dørsystem med komplekse oppgaver

For å oppfylle de kombinerte brannsikkerhets- og tilgjengelighetsbehovenbe har over 100 dører i hele bygningskomplekset blitt utstyrt med dørlukkerne fra GEZE-porteføljen. Boxer-versjonen, integrert i dørbladet, ble brukt i de prestisjefylte rettssalene, og ga taket et upåklagelig utseende fra utsiden. Frisvingfunksjonen gjør at dørsystemene kan åpnes eller lukkes med minimal innsats, som om det ikke fantes noen dørlukkere. Dørene lukkes pålitelig og trygt i tilfelle brann. Den unike hold-åpen-funksjonen gjør at dører kan låses på plass og permanent holdes oppe på slutten av frisving-området uten å gå på bekostning av den selvaktuerte lukkingen i tilfelle en brann.

GEZE-produkter i rettssenteret Gelsenkirchen

  • GEZE Powerturn-drivsystemer
  • Slimdrive EMD-F døråpnersystemer
  • Slimdrive EMD F-drivenhet
  • TZ 320 dørsentral
  • Integrerte Boxer-versjoner