Karuselldører

Manuelle karuselldører

Manuelle karuselldører gir stille, elegant og lett adkomst til bygningen din. De er en behovsorientert løsning på steder der besøkerantallet er lavt og passasjebredden liten. På samme måte som et dreiekryss, beveger manuelle karuselldører seg med et lett trykk med hånden. Sikkerhetsinnretninger er ikke nødvendig. Karuselldører bidrar til energieffektiviteten i bygningen. Tap av innendørsvarme og inntrengning av kulde utenfra minimeres når døren åpnes.