Styringer røyk- og varmeavtrekk (RWA)

Styresentralen er hjernen og energikilden for røyk- og varmeavtrekket (RWA) i bygningen din. De styrer alle komponentene for sikkert røyk- og varmeavtrekk (RWA) i tilfelle brann. Nødstrømsentralene er styreenheter for alle åpninger for inntaks-/avtrekksluft med RWA-drivenheter eller dørlukkere. De mottar meldinger fra røyk- og varmeavtrekk-tastene og fra den automatiske utløseren, f.eks. røykmelderen, styrer røyk- og varmeavtrekket og overvåker komponentene for feil.