Adgangskontroll og sikkerhet

Adgangskontroll

Med adgangskontroll sikrer du at kun berettigede personer kommer inn i bygningen. Det er kun du som bestemmer hvem som skal få komme inn i bygningen - eller bestemte områder i den - og hvordan og når. Bruk våre løsninger for å sikre bygningene dine mot ikke-autorisert tilgang. Vi tilbyr de mest pålitelige identifiseringsmetoder og ytelsesterke styringer - for her dreier det seg om menneskers sikkerhet, materielle verdier og data.