Bransjeløsninger

Enkel sikkerhet, praktisk og estetisk.

Det er mange forskjellige behov som må tas i betraktning når man planlegger, konstruerer og drifter offentlige bygninger: barrierefri konstruksjon og et brannvernssystem er helt klart viktig, bygningsautomatisering er en funksjonell viktig del av bygningsdriften, og Universal Design blir stadig et større fokus. GEZE-løsninger hjelper deg med å oppfylle disse behovene.

Rådhus, kommunale kontorer og departementer som åpne hus for innbyggere

Offentlige bygninger må være enkle å finne, tilgjengelige og kunne brukes av alle, inkludert mennesker med nedsatt bevegelighet, nedsatt syns- eller hørselsevne samt blinde og døve. Dette sikres gjennom barrierefri konstruksjon – en forventet standard i moderne offentlige bygninger.

GEZE-løsninger kombinerer tilgjengelighet med krav til brannvern og sikring av rømningsvei. Brannvern i dette tilfellet betyr ofte beskyttelse mot røyk i stedet for brann, siden de fleste ofre for brann dør av å inhalere røyk og ikke selve brannen. Et røyk- og varmeavtrekksanlegg kan lufte røyk på det punktet der det opprettes, noe som sikrer at alle kan komme trygt ut gjennom utgangsdørene. Disse kravene tas med i betraktningen i brannvernskonseptet.

GEZE forstår disse kravene til bygningsautomatisering for offentlige bygninger, og kan bistå deg gjennom alle faser av prosjektet.

Høyt trafikkert inngangsområde

© GEZE GmbH

Inngangsområdet, som brukes av hundrevis av mennesker hver dag – eller faktisk hver time – må oppfylle krav til sikkerhet og tilgjengelighet. GEZE-løsninger kan hjelpe.

Inngangsområdet til Wakefield City Hall ble for eksempel fullstendig ominnredet og gjort tryggere: to dobbeltbladede automatiske skyvedører av glass er installert i de tidligere store åpne buene til inngangsområdet for å skape tilgang til venteområdet og de enkelte kontorene. Dette har skapt en ny layout for inngangsområdet og lagt til et vindfang, samtidig som lys og åpenhet bevares. De nye dørløsningene er utstyrt med Slimdrive SL NT-skyvedørssystemer, testet etter den britiske «Equality Act» og British Standard BS 8300, og gir barrierefri tilgang, sikring av rømningsvei og energieffektivitet ved å holde kulda ute.

Offentlige bygninger som ansiktet utad for de lokale myndighetene

© Sigrid Rauchdobler / GEZE GmbH

GEZE-løsninger oppfyller kravene til dører og vinduer uten problemer, og tilbyr sikkerhet og funksjonalitet. Ved å kombinere komfort og estetikk, tilbyr GEZE løsninger som gjør offentlige bygninger spesielt attraktive. Åpenhet er et kvalitetskriterium for lokale myndigheter, og gjenspeiles i bygningsautomatisering: integrerte helglassystemer (IGG) fra GEZE ble for eksempel installert i det nye bygget til det føderale miljøkontoret i Dessau. Profiler og beslagsystemer er usynlig integrert mellom glassfeltene. Tilpasset omliggende kanttrykk skaper en flat glassflate. Denne løsningen oppfyller selv de høyeste krav til design , samtidig som muligheten for kombinasjon med forskjellige tekniske systemer bevares.

Karuselldørene i ÖAMTC Mobility Center i Wien holder ikke bare trekk og støy ute; de fungerer også som et iøynefallende element og «dreiningspunkt» i foajeen. De forbinder det indre og det utvendige, samtidig som de bevarer den estetiske åpenheten og transparensen i glassfasaden. Svingdøren, med fint innrammede trommelvegger og dørblader, skaper en innbydende lys og åpen effekt. Glasskantene er dekket av diskrete aluminiumsprofiler. Profilfinishen med avrundede kanter gir et snev av eleganse. 

GEZE-systemprodukter sikrer tilgang for alle, brannvern og design i Stuttgarts bybibliotek. Helautomatiske, dobbeltbladede svingdører med Slimdrive-systemer gjenspeiler de besøkendes forventninger: komforten til et moderne bibliotek, sikkerhet, stillhet og et puristisk design. Med aktiveringsbryterne som er integrert i dørknottene, er et forsiktig trykk alt som skal til for å starte lydløs åpning av høye dører.

Gå til ÖAMTC Mobility Centre i Wien-eksempelet

Universal design

Komfort og design er nært forbundet med barrièrefrihet. Begrepet universal design blir stadig viktigere i denne sammenhengen. Dette internasjonale designkonseptet skaper boarealer som alle kan få tilgang til, forstå og bruke. I henhold til dette konseptet må bygninger være lett tilgjengelige for en størst mulig gruppe mennesker, uten hjelp fra en tredjepart. Universal design er ikke rettet mot en spesifikk målgruppe: Den er ment å gjøre ting lettere for alle.

Et eksempel på hvordan GEZE implementerer dette designkonseptet er den automatiske slagdørsautomatikken Powerturn. Den automatiske slagdørsautomatikken Powerturn åpner store, tunge dører med en bladvekt på opptil 600 kilo pålitelig og trygt, og er en god og funksjonell løsning for offentlige bygninger – inkludert for branndører på opptil 300 kilo. Samtidig passer den lave samlede høyden perfekt til enhver design. Den unike smartsvingfunksjonen gjør det også enkelt å passere manuelt gjennom døren – for alle, når som helst. Fra pålitelige løsninger for røyk- og varmeavtrekksanlegg til komplekse sikkerhetssluser: som en ekte lagspiller kan GEZE Powerturn integreres fleksibelt i et bredt spekter av forskjellige systemer – og passer perfekt med alle våre produkter.

GÅ TIL GEZE POWERTURN IS/TS

Brannbeskyttende skyvedørsanlegg (GEZE-Hörmann)

Lyst og åpent: utsikt over lesegalleriet under det sentrale halvrunde vinduet over døren

Lyst og åpent: utsikt over lesegalleriet under det sentrale halvrunde vinduet over døren © GEZE GmbH

Glass T30-brannbeskyttende skyvedører utstyrt med Slimdrive SL-drev er et eksklusivt produkt etter samarbeide mellom GEZE og dør- og portspesialisten Hörmann. Kombinasjonen er det eneste automatiske skyvedørsystemet med brannbeskyttelse som er godkjent av Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) (kompetansesenter for byggevirksomhet). De automatiske skyvedørene i helglass med klasse T30-brannmotstand tilbyr arkitekter og planleggere en utprøvd løsning. I tilfelle brann lukkes dørene automatisk – selv om den automatiske dørens hold-åpen-funksjon bhar vært i bruk. De har ingen føringsskinner i passasjeområdet og sikrer barrierefri tilgjengelighet under "normal drift".

Gå til GEZE Stuttgarts nye bybibliotek