Platina og diamant: Kö-Bogen II oppnår de høyeste DGNB-sertifiseringene

Forretnings- og kontorbygget Kö-Bogen II i Düsseldorf utmerker seg ikke bare gjennom Europas største grøntfasade: I tillegg til DGNB-sertifikatet Platina har Kö-Bogen II også oppnådd den verdensomspennende unike DGNB Diamant – en glitrende suksess, også for miljøet. Hvordan dette lykkes, viser bærekraftprosjektet Kö-Bogen II.

Fremtidsvisende: Green Building

Kö-Bogen II

DGNB-sertifikatet platina og diamant for Kö-Bogen II © Jürgen Biniasch / GEZE GmbH

Bærekraftig bygging blir stadig viktigere for å redusere miljøpåvirkningene fra byggebransjen. Til slutt er bygge- og bygningssektoren ansvarlig for ca. 30 % av drivhusgassutslippene. Stadig flere byggherrer og investorer er derfor interessert i mer miljøvennlige og bærekraftige bygninger og byggeprosjekter, såkalte Green Buildings.

MER OM GREEN BUILDING

Internasjonalt anerkjent: DGNB-sertifiseringer for bærekraftige bygninger

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) vurderer bærekraften i bygninger. DGNB-sertifisering kan variere avhengig av etterstrebet nivå (gull, sølv, bronse, platina) og bygningskategori (nybygg, bestand, kvartal). DGNB-sertifiseringer er fremfor alt anerkjent i Tyskland, men også internasjonalt. En uavhengig kontroll sikrer at bygninger oppfyller de krevende DGNB-kriteriene.

Det som er viktig for vellykkede DGNB-sertifiseringer: Dokumentasjon og kontroll

For å sikre at de nødvendige kriterier for en DGNB-sertifisering oppfylles, er det viktig at alle involverte – arkitekter, ingeniører, byggherrer, fagplanleggere og andre produktgrupper - arbeider tett sammen. Til slutt er en detaljert påvisning av alle omsatte tiltak og deres virkninger nødvendige for å oppnå en DGNB-sertifisering. 

 • Bærekraft: Hovedmålet for DGNB-sertifiseringen er vurdering og sikring av den økologiske, sosiale og økonomiske bærekraften til en bygning.
 • Energieffektivitet: Bygningen skal forbruke så lite energi som mulig og ideelt sett bruke fornybare energikilder.
 • Miljøvern: Miljøaspekter som vannforbruk, avfallshåndtering og reduksjon av skadestoffemisjoner må tas med i vurderingen. Bruk av regnvann og kildesortering av avfall er eksempler for tiltak som fremmes.
 • Helse og komfort: Dette inkluderer god luftkvalitet, tilpasset belysning og akustisk komfort for bygningsbrukerne.
 • Flateoptimalisering: Det er viktig å sikre at romressurser brukes på enfornuftig måte.
 • Byggøkologi: Opphavet til byggematerialer og deres miljøpåvirkning blir analysert. Bærekraftige materialer og økologiske byggemåter fremmes.
 • Innovasjon: Integrasjonen av innovative teknologier og konsepter, som bidrar til bærekraft, anerkjennes og vurderes positivt.
 • Livssyklusvurdering: Livssykluskostnadene og -virkningene til bygget er viktige. Dette omfatter ikke bare byggekostnader, men også drifts- og vedlikeholdskostnadene i løpet av hele levetiden til bygningen.
 • Mobilitet og tilknytning: En god tilknytning til den offentlige nærtrafikken og sykkelparkeringsplasser kan gi plusspoeng.
 • Sosialt ansvar: Bygningens innflytelse på lokalsamfunnet - for eksempel hvordan den støtter lokal økonomi og fremmer sosial interaksjon - tas med i vurderingen.

I tillegg til en høy stillingsverdi i den bymessige utformingen av Düsseldorf vil K II med sin arkitektur også i fremtiden være målestokk for nye byggeprosjekter, spesielt med hensyn til ressursknapphet og miljøvern.

Stephan Deußer, prosjektleder B&L-gruppen

Bærekraftige løsninger for en vellykket DGNB-sertifisering

Integrasjonen av innovative teknologier og konsepter, som bidrar til bærekraft, vurderes positivt ved DGNB-sertifiseringen. Det er altså ikke noe rart at dørteknologi fra GEZE er brukt i bærekrafprosjektet Kö-Bogen II. En rekke av produktene våre oppfyller kravene til bærekraft i Green Building-vurderingssystemene, slik de fastelgges av DGNB og LEED. Dette samsvaret gjør vi frivillig transparent ved å stillemiljøproduktdeklarasjoner (EPD-er) for produktene våre til disposisjon. Dessuten ligger produktene våre inne med tilhørende sertifikater i online-databasene DGNB Navigator og greenbuildingproducts.eu. Sertifikatene angir det antall poeng som et GEZE-produkt kan bidra med for en vellykket DGNB- eller LEED-sertifisering av en bygning.

Beplantet og skråstilt fasade – en utfordring for dørteknologien

Slimdrive SL NT-FR

Individuelt tilpasset dørteknologi: GEZE Slimdrive SL NT-FR. © Jürgen Biniasch / GEZE GmbH

Slimdrive SL NT-FR

Innganger til forretninger og kontorer får en tiltalende visuell utforming med den smale drivenheten for skyvedøren. © Jürgen Biniasch / GEZE GmbH

Den komplekse og krevende monteringssituasjonen var en spesiell utfordring for skyve- og svingdørdrivenhetene i den agnbøk-beplantede og delvis skråstilte fasaden. Den lave drivenhetshøyden på kun 7 cm gjør at vårt Slimdrive skyvedørsystem passer perfekt her: Takket være den lave byggehøyden tilpasser den seg harmonisk til den grønne fasaden. 

 • For bruk på vinklede fasader eller hjørner, for eksempel på paviljongen, undergrunnsgarasjen eller leverandørinngangen, ble Slimdrive SLV prosjektert og produsert spesielt for dette objektet med en vinkel som er tilpasset drivskinnen.
 • I rømnings- og redningsveier brukes Slimdrive SL NT-FR med rømningsveifunksjon.
 • Ytterligere plusspunkt når det gjelder bærekraft: Slimdrive dørsystem forlenger levetiden effektivt med en svært stille, slitearm likestrømsdrivenhet og selvrensende rullevogn. En selvstendig feilgjenkjenning og protokollføring reduserer i tillegg vedlikeholdsbehovet. Dette skåner ressursene.

Spesialløsninger for lukkekantsikring av den bevokste, skråstilte fasaden.

Slimdrive SLV

Det velprøvde skyvedørsystemet fra GEZE garanterer standardisert beskyttelse og nattlås, til tross for den skrå fasadekonstruksjonen. © Jürgen Biniasch / GEZE GmbH

I tillegg kunne vi med spesielle spesialløsninger sørge for sikring med sekundære lukkekanter på den vinklede fasaden. Her var avstanden mellom beskyttelsesfløy og fasade så stor at det var fare for at et barn ville kunne stille seg mellom beskyttelsesfløyen og fasaden.   Vår løsning: Spesialplanlagte og produserte glass- eller blekksverd for lukkekantsikring. Dette krevde et intensivt samarbeid mellom GEZE-objektrådgiverne med planleggingen og objektsikringen samt andre produktgrupper.

Ved et så ambisiøst prosjekt som Kö-Bogen II er det avgjørende at alle produktgrupper samarbeider godt allerede ved planleggingen. GEZE har gitt et verdifullt bidrag ved utarbeiding av passende objektspesifikke løsninger, omgripende planlegging og omsetning.

Wolfgang Faßbender, arkitekt- og objektrådgiver hos GEZE

Planleggingsrådgivning og vedlikehold gjennom hele prosjektlivssyklusen.

For en vellykket DGNB-sertifisering er det nødvendig med detaljerte bevis på de omsatte tiltakene og efekten av dem. Derfor er en pålitelig og kompetent planleggingsstøtte og avvikling fra ett sted en stor fordel. Våre eksperter tilbyr deg individuell rådgivning og omfattende tjenester fra planleggingen via monteringen til vedlikehold og ev. tilbakebygging. 

Viktig for sertifiseringen av bærekraftige byggeprosjekter

Mange byggeprosjekter streber etter en sertifisering, da bærekraftssertifikater ofte er en forutsetning for bevilgning av finansielle midler, slik som f.eks. Hvis det skal søkes om finansielle midler (i Tyskland: KfW-støtte) Michael Halstenberg, advokat og tidligere departementsleder, og Günther Weizenhöfer, arkitekt og tealmeder for Pre Sales Development, diskuterer aktuelle utviklinger og mulige vanskeligheter ved erstatningsansvar i tilfelle en mangel.

Vi støtter deg med planleggingen