Slagdører

Hold-åpen-systemer

Utstyrt med hold-åpen system, kan branndørene i bygningen din fungere barrièrefritt. Holdeenheten holder dørene åpne. I et nødstilfelle lukker de branndørene automatisk og sikkert. Branndørene holdes åpne med en elektrisk dørlukker av riktig type. De holder seg åpne til de lukkes manuelt eller (hvis det brenner) ved at røyk-utløserknappen aktiveres. GEZE tilbyr komplette hold-åpen systemer som forebyggende brannvern.