Adgangskontroll og sikkerhet

Rømningsveisystemer

I nødstilfeller gjelder hvert sekund! For at mennesker skal kunne forlate bygningen din raskest mulig i et nødstilfelle, er sikre rømnings- og redningsveier uunnværlige. Forskriftene for bygningssikkerhet er svært strenge. Her kommer GEZEs rømningsveisystem inn: Med dette systemet kan du koble sammen flere systemkomponenter som sørger for sikkerhet og overfører store mengder data raskt ved minimal kabelbruk. Så trenger du ikke gjøre noen kompromisser når det gjelder sikkerhet.