Tilluftsystemer

Hvis det begynner å brenne i bygningen, sørger luftinntaksystemene for tilstrekkelig "gjennomtrekkskraft". Så brannrøyken kan føres bort. Avgjørende her er koordinert samspill mellom systemene for luftinntak og utblåsningsluft. Det tilføres luft utenfra gjennom åpninger nederst i bygningen som er utstyrte med ventilasjonsdrivenheter. Disse forsterker den termiske oppdriften (pipeavtrekk) så røykgassene kan trekkes ut gjennom åpningene på toppen av bygningen. GEZE tilbyr komplette røyk- og varmeavtrekksløsninger.