Bedrift

Vi er GEZE - din partner for dør-, vindus- og sikkerhetsteknologi

Det viktigste for oss er kundens tillit til våre produkter, systemløsninger og tjenester for dører og vinduer. Vi er en viktig drivkraft bak det digitale nettverket av bygningsteknologi – med ett mål for øyet: utviklingen av komfortable bygninger. Våre intelligente produkter imponerer kunder over hele verden med deres utførelse, komfort og design.

Om oss

Familieforetak med global suksess

Vi har vært en vellykket og økonomisk sunn familiedrevet bedrift siden 1863, som har hevdet seg over hele verden gjennom årene årene. Vi bygger nettverk med alle som er involvert i alle faser av bygningens livssyklus og oppnår enestående resultater med bransje- og spesialkunnskapen vår. Dette skiller oss ut: vi involverer oss i kundenes prosjekter på et tidlig tidspunkt, og forblir involvert lenger. Vi tilbyr innovative dør-, vindus- og sikkerhetsteknologier for smarte bygninger. Mens vi forblir konsekvente, er vi alltid nysgjerrige, dynamiske og åpne for de siste trendene, utviklingen og markedene.

Ta en titt på bildebrosjyren vår (PDF | 2.74 MB)

160

år i markedet

>507

millioner EUR omsetning i 2022/2023

1,226

patenter over hele verden i regnskapsåret 2018/2019

Våre lokasjoner

Vi sysselsetter mer enn 3000 mennesker over hele verden. Vi har produksjonsanlegg i hovedkvarteret i Leonberg samt i Tianjin (Kina), Zrenjanin (Serbia) og Ankara (Tyrkia). Våre 37 datterselskaper er lokalisert over hele verden: Tyskland, Østerrike, Sveits, Frankrike, Italia, Storbritannia, Skandinavia, Benelux, Spania, Portugal, Polen, Kina, Korea, De forente arabiske emirater, Sør-Afrika, Ungarn, India, Romania, Ukraina, Singapore, Russland, Tyrkia, Tsjekkia, Bulgaria, Slovenia, Slovakia, Finland, Estland, Latvia, Litauen. Våre lokale kontorer sikrer at vi alltid er i nærheten av kundene våre og at vi kan tilby utmerket service på stedet.

Gå til GEZE-lokasjoner over hele verden

Produkter, systemløsninger og tjenester for dører og vinduer

Med våre produkter, systemløsninger og tjenester for vinduer og dører tilbyr vi alt fra én og samme kilde for å utvikle beboelige bygninger sammen med kundene våre. Vårt fokus er på digital nettverksbygging av bygningsteknologi.

Historien vår

GEZE 160-årsjubileumslogo

Fra to håndverksbedrifter til et globalt teknologiselskap

Historien vår har vært full av spenning helt fra begynnelsen av. Mesterturneren Georg Friedrich Vöster, mekanikeren Max Wessinger og forretningsmannen Friedrich Carl Bauer grunnla først sine egne selskaper på ulike steder – før de gikk sammen og la grunnlaget for GEZE. En banebrytende beslutning og begynnelsen på en lang suksesshistorie: fordi i dag – 160 år senere – er vi en globalt aktiv familieforetak med innovative løsninger som gjør bygninger mer komfortable.

Les mer om vår spennende historie

Gjennom vår mer enn 150 år lange historie har vi i økende grav utviklet oss til å bli en leverandør av løsninger. Målet vårt er å gjøre bygninger mer intelligente og komfortable. Vi gjør dette ved å knytte sammen kunnskap, kompetanse og mange års erfaring innen de mest forskjellige konstruksjonsområdene. Løftet vårt er: fra profesjonelle for profesjonelle

Brigitte Vöster-Alber, ledende partner i GEZE
Hva vi står for

GEZE-prinsipper

Vi er stolte av historien og prestasjonene til selskapet vårt og de ansatte. Suksessen og veksten vår er basert på prinsipper som vi stoler på, men som vi også stadig stiller spørsmål ved – og videreutvikler.

Vi støtter og kobler sammen alle de som er involvert i byggelivssyklusen – med ett mål i tankene: å utvikle komfortable bolig- og arbeidsplasser.

Vi diskuterer alltid produktene med kundene våre for å oppnå innovative og effektive løsninger.

På grunnlag av etterspørselen etter produktene våre blir vi et økende globalt og internasjonalt selskap som er innen rekkevidde lokalt for kundene våre.

GEZE - topp arbeidsgiver 2020

GEZE - topp arbeidsgiver 2020

Som et familieforetak med nesten 160 år med historie bak seg, legger vi spesielt stor vekt på langsiktige forhold. Som følge av dette, er aspekter som intern opplæring og ytterligere utdannelse svært viktig for oss.

Vi er kontinuerlig i læring og utnytter vårt eget utviklingspotensiale først. Vi har til hensikt å besette spesialist- og ledelsesstillinger internt når det er mulig.

Som et familieforetak forblir vi derfor uavhengige og fleksible nok til å identifisere og møte de varierte behovene til kundene våre.

For å sikre at vi kan forsyne helt unike produkter og tjenester til våre internasjonale kunder så hurtig som mulig, produserer vi ved ulike steder – inkludert Kina, Serbia, Tyrkia og Tyskland.

Men vi oppfyller alltid de samme høye kvalitetsstandardene over hele verden. Samtidig har vi en klar forpliktelse overfor Tyskland, som vil fortsette å være vårt viktigste produksjonssted i fremtiden.

Vi tilbyr kundene våre ekspertråd på tvers av enhver bransje og mener at det er utrolig viktig å gi objektive råd som våre kunders likemenn.

Enten det er i helsepleie- eller utdanningssektoren forstår ekspertene våre de spesifikke kravene og kan gi kundene våre råd og praktisk støtte.

Dette gjør at vi kan tilby kundene våre optimale råd, samt håndtere prosjekter effektivt og på en målrettet måte. Våre utmerkede interne nettverk og lokaliseringer over hele verden lar oss levere den samme servicen over hele kloden.

Vi følger kundene våre gjennom hele produktlivssyklusen. Helt fra den første planleggingsdiskusjonen tilbyr vi våre kunder omfattende råd – og lytter nøye på hva de har å si. Vi tilbyr objektive råd, og leverer dør-, vindus- og sikkerhetsteknologi fra ett og samme sted. Vi kan skreddersy våre løsninger etter kravene og behovene som er spesifisert.

Vi tar over monteringen av produktene ved behov, og vi kan også ta over spesialistplanleggingen. For eksempel når det gjelder løsninger for bevegelseshemmede. I tillegg forsyner vi omfattende ettersalgstjenester, opplæring og hurtig assistanse.

Vi kan også utføre regelmessig vedlikehold eller lovbestemte årlige inspeksjoner for deg. Og her støtter vi også gjerne tredjepartsprodukter.

Hva som skiller oss ut

GEZE-kvalitet

Vi har forventningen om kontinuerlig å optimalisere kvaliteten av produktene våre, og dermed naturlig oppfylle kravene til kvalitetsstyring i DIN ISO 9001.

Hva som er viktig for oss

Vi fokuserer på bærekraft

Bærekraft er et fokusområde for fremtiden og er ett av våre ledende prinsipper. Bærekraft preger våre daglige aktiviteter på alle områder – både med tanke på produksjonsprosessene og produktene våre. Denne bevisstheten gjenspeiles også i vårt mangeårig medlemskap i DGNB (German Sustainable Building Council).

Mer om bærekraftighet hos GEZE

Til bærekraftsrapporten (PDF | 3.23 MB)

Bærekraften til produktene våre reflekteres allerede i levetiden deres. På grunn av den store andelen metalliske råvarer er produktene ideelle for resirkulering - noe som gjør dem spesielt miljøvennlige. De gir også et verdifullt bidrag til energisparende konstruksjoner. For eksempel bidrar automatiske dørsystemer til å redusere tap av varm eller kald luft gjennom døråpningen og eliminerer behovet for energikrevende klimaanlegg.

Mange av produktene våre oppfyller bærekraftkriteriene i de viktigste internasjonale vurderingssystemene for Green Building (German Sustainable Building Council [DGNB] og LEED-kriteriene). Vi velger frivillig å gjøre denne informasjonen transparent via miljømessige produkterklæringer (EPD-er) for produktene våre. Våre TS 4000- og 5000-dørlukkersystemer, ECdrive og Powerturn-dørsystemer, samt produkter som OL 90 N fanlight-åpner og TSA 325 NT slagdørsystem oppfyller de strengeste kravene.

Produktene våre finnes i databasene DGNB Navigator og greenbuildingproducts.eu på nett, sammen med tilhørende attester. Attestene sertifiserer antall punkter et GEZE-produkt kan bidra til for vellykket DGNB- eller LEED-sertifisering av en bygning, og setter oss istand til å støtte kundene våre i Green Building-sertifiseringsprosessen.

Mer om Green Building

GEZE er et aktivt medlem av DGNB.

GEZE er et aktivt medlem av DGNB.

Som et aktivt medlem av Institut für Bauen und Umwelt e.V. (Institute for Building and Environment -IBU) og German Sustainable Building Council (DGNB), har vi alltid støttet bærekraftig bygging. Som et selskap som har nedfelt bærekraft som en sentral retningslinje, hvis produkter bidrar aktivt til energieffektiv konstruksjon, er medlemskap i DGNB et opplagt valg.

German Sustainable Building Council forstår bærekraft som samfunnets forpliktelse som helhet til å påta seg ansvar for aktuelle problemet som klimaendringer og ressursknapphet. Bærekraftig bygging kan gi et sentralt bidrag til dette. Ifølge Federal Environment Ministry er rundt en tredjedel av ressursforbruket i Tyskland forårsaket av bygninger.

Gå til DGNB

Mer om energieffektivitet i bygninger