Emner

Tilgang for alle – større komfort og livskvalitet for alle

Å passere gjennom en dør raskt uten hjelp, eller åpne et tungt vindu uten problemer – disse handlingene er ikke like enkle som de først virker. Med et ben i gips, armene fulle eller en barnevogn kan enkle, hverdagslige handlinger bli en betydelig utfordring. Løsningen er universell utforming planlegging, bygging og opphold.

Hva betyr tilgang for alle?

Vi har alle vært der: Du står foran en dør med tunge handleposer med i hendene og må åpne den med albuene. Eller du må bruke en ustø stol for å vippe vinduet – noe som er en upraktisk og til tider til og med en farlig situasjon. Vi møter ofte hindringer i deg daglige som kompliserer livene våre og tar verdifull tid.

Universell utforming av bygning og opphold fjerner hindringer fra dagliglivet. Effektene er tydelig positive: Universell utforming er bra for alle. Terskelfrie innganger og brede dører hjelper ikke bare eldre mennesker eller personer med ganghjelpemidler, men også familier med barnevogner eller reisende med tung bagasje. Universell utforming betyr økt komfort og en bedre livskvalitet for alle.

Universell utforming er et sentralt tema for samfunnet, og noe som påvirker oss alle. Alle har rett til uhindret tilgang til alle utformede boområder, uavhengig av deres personlige bosituasjon, fysiske tilstand eller alder. Universell utforming gjør at alle kan leve som likeverdige, selvforsynt og uten ekstern hjelp.

Universell utforming planlegging, bygging og opphold

Automatiske dører for barrierefri tilgang

Automatiske dører for barrierefri tilgang © Martin Jakob / GEZE GmbH

Den offentlige bevisstheten om temaet tilgang for alle har økt de siste årene. Universell utforming, planlegging og bygging av offentlige bygninger og private boliger spiller en særlig viktig rolle. Målet med universell utforming av bygninger er å planlegge og konstruere bygninger og hus slik at de kan brukes av hvem som helst uten hjelp og uten begrensning. Det er viktige grunner til dette. Antallet mennesker som er i stand til og ønsker å leve et selvstendig liv inn i alderdommen, øker.

Lovfestettilgang for alle blir også i økende grad etterspurt av mennesker med funksjonshemming. Ved å fjerne barrierer kan endel mennesker med funksjonshemming kunne leve et liv uten konstant støtte fra andre.. Et annet viktig tema er 'inkludering', retten for hvert enkelt individ – med eller uten funksjonshemming – til å kunne gå hvor som helst.

Nye og bærekraftig livsstiler, som inkluderer enkel bruk av bygninger og rom, er også en klar trend. Med nyttige mekanismer er tilgang for alle veldig tett forbundet med komfort og design. Begrepet universal design blir stadig viktigere i denne sammenhengen. Det internasjonale designkonseptet skaper boarealer som alle kan få tilgang til, forstå og bruke likt. Ifølge dette konseptet må bygninger gjøres lett tilgjengelige for størst mulige grupper mennesker, og det må være mulig å bruke dem uten hjelp. Universal design er ikke rettet mot en spesifikk målgruppe, men gjør i stedet ting lettere for alle. Tilgjengelig planlegging og bygging er også gjenspeilet i universal design.

Universell utforming i privat sektor

Flere og flere ønsker også større komfort og livskvalitet innenfor sine fire vegger. Dette betyr at mange private byggeprosjekter i økende grad ser på universalt utformede konsepter som universal design. Intelligent livsstil i smarte hjem blir også mer populært. I tillegg til konseptene universal design og smarte hjem, er det også tilleggskonsepter i privat sektor med lignende mål. I hovedsak har de én ting til felles: Fokus på mennesker og løsninger for å skape tilgang for alle i hverdagen.

Universell utforming gir mange fordeler på alle livsområder. Det hjelper mennesker som lider av midlertidige konsekvenser pga. ulykker, personer med barnevogn, bagasje eller handleposer og småbarnsfamilier. Automatiserte dør- og vindusløsninger gir dermed økt brukerkomfort – særlig når manuell betjening av dører eller vinduer er ubeleilig, vanskelig eller til og med umulig.

I tillegg til komfortrelatert optimalisering, spiller også uavhengig livsstil i og utenfor bygningen en viktig rolle. Noe som er lett for mange blir veldig vanskelig eller umulig med alderen. I løpet av de neste årene vil Tyskland se en betydelig endring befolkningens aldersstruktur. Andelen mennesker over 65 år øker kontinuerlig. Én av tre innbyggere vil være 65 år eller eldre innen 2060. På bakgrunn av denne skiftende aldersstrukturen i Tyskland, arbeider den fremtidige eldre generasjonen allerede med temaet universell utforming. Eldre mennesker i dag er også mer aktive enn noen gang før, og håper å leve uavhengige liv inn i alderdommen.

Designe tilgjengelige dører og vinduer med GEZE

Barrierefrie dørsystemer for større brukervennlighet

Barrierefrie dørsystemer for større brukervennlighet © Martin Jakob / GEZE GmbH

At folk skal kunne enkelt betjene og gå gjennom dører, og åpne og lukke vinduer, er noen av de viktigste aspektene ved tilgjengelig design. Som en pioner innen tilgang for alle fjerner GEZE barrierer med et omfattende utvalg av innovative og individuelle løsninger for dører, vinduer og sikkerhetsteknologi i både offentlig og privat sektor.

GEZE-løsninger tilbyr økt sikkerhet og bekvemmelighet takket være deres enkle og intuitive betjening. De tar personlige ønsker og individuelle behov med i betraktningen, og gjør livet mer enkelt og behagelig. Utseendemessig kan byggrelaterte løsninger fra GEZE også integreres perfekt i forskjellige romdesign.

Automatiske dør- og vindussystemer fra GEZE oppfyller de strengeste sikkerhetsstandardene og overholder retningslinjene i DIN-standardene for tilgjengelige bygninger. Med komplette løsninger fra én enkelt kilde er GEZE en ekspertpartner for gjennomføring av prosjekter i samsvar med gjeldende standarder – fra planleggingsfasen til ettersalgstjenesten.

Gå til automatiske slagdørsystemer fra GEZE

Gå til automatiske skyvedørsystemer fra GEZE

Gå til automatiske dørsystemer fra GEZE

Mer om inngangsdørpakken fra GEZE

Individuell og bygningsmessig planlegging

Vurdering av emnet som helhet i planleggingsfasen er avgjørende for å gi omfattende og universell tilgang for alle i et nytt bygg. GEZE tilbyr omfattende støtte, også i planleggingsfasen. Designene ble laget i henhold til behovene til bygningens forskjellige brukergrupper, i samsvar med alle lovkrav, og i tråd med DIN 18040 som planleggingsgrunnlag for universell utforming.

Vidspektret kompetanse fra en enkelt kilde

GEZE tilbyr et bredt spekter av produkter innen tilgjengelig konstruksjon – fra automatiske døråpnere, hold åpen-systemer, dørlukkere med frisvingfunksjon og impulsgiverenheter til adgangskontroll, panikklåser, elektriske vindusåpningssystemer, røyk- og varmeavtrekk og SHEV. Alle produktene kan monteres enkelt og trygt og er egnet for bruk i offentlige og private bygninger.

Omfattende service fra begynnelsen av

GEZE støtter tilgang for alle i eksisterende så vel som nye bygninger. I motsetning til å sikre tilgang for alle i nye bygninger, er tilpasning av eksisterende bygninger en større utfordring med hensyn til planlegging og design. GEZE-eksperter kan løse disse utfordringene optimalt med sine spesialiserte ferdigheter og mange års erfaring. GEZE støtter deg som profesjonell partner helt fra starten av. Takket være det tettvevde GEZE-distribusjonsnettverket kan vi tilby deg konsulenter som kan demonstrere mulige løsninger på stedet, selv med kort varsel.