Emner

Barrierefri tilgang til bygninger, større komfort og livskvalitet for alle

Barrierefrihet i bygninger: Tips om planlegging, DIN standarder og lovbestemmelser. Å passere gjennom en dør raskt uten hjelp, eller åpne et tungt vindu uten problemer – disse handlingene er ikke like enkle som det kan se ut som. Dette gjelder ikke bare personer i rullestol eller med andre fysiske funksjonsnedsettelser: med et ben i gips, fullastede armer eller barnevogn kan enkle hverdagshandlinger bli en reell utfordring. Løsningen: barrierefri planlegging, bygging og daglig liv.

Hva betyr barrierefrihet?

Barrierefrihet er et sentralt tema for samfunnet, og et tema som berører oss alle. I henhold til den tyske grunnloven, loven om funksjonshemming og FNs konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne, har alle rett til uhindret tilgang til alle definerte oppholdsrom, uavhengig av personlig situasjon, fysisk tilstand eller alder. Barrièrefrihet gjør at alle kan leve som likeverdige, selvbestemte og uten ekstern hjelp.

Barrierefri betyr mer enn "tilrettelagt for funksjonshemmede"

Barrierefri design har derfor mange fordeler - ikke bare for personer med fysiske funksjonshemninger. Derfor blir begrepet "tilrettelagt for funksjonshemmede" sjelden brukt i disse dager. Hvorfor? Tenk deg: du står foran en hoveddør med tunge poser med shopping i hendene og må åpne den med albuene. Eller du må bruke en ustø stol for å vippe vinduet - som er en ubeleilig og noen ganger til og med farlig situasjon. Vi møter ofte hindringer i deg daglige som kompliserer livene våre og tar verdifull tid.

Barrièrefrie bygninger gjør hverdagen enklere for alle

Derfor gjør barrierefri bygging og daglig liv ikke bare livet ditt "tilrettelagt for funksjonshemmede", men også fritt for hindringer. Barrierefrihet kommer alle til gode, og kan medføre en positiv forandring i livet. Terskelfrie innganger og brede dører hjelper ikke bare eldre mennesker eller personer med ganghjelpemidler eller andre begrensninger, men også familier med barnevogner eller reisende med tung bagasje. Barrierefrihet betyr komfort, inkludering og bedre livskvalitet for alle.

Barrièrefrie og hygieniske løsninger

GC 307+: Høyt nivå av hygiene og barrierefri inspeksjon.

GC 307+: Høyt nivå av hygiene og barrierefri inspeksjon. © GEZE GmbH

Mange barrièrefrie løsninger forbedrer ikke bare komforten for brukerne, men også den hygieniske sikkerheten. For eksempel sørger radar berøringsfrie nærhetsbrytere for at automatiske dører åpnes uten kontakt. Dette gjør at fysisk kontakt unngås og dermed også muligheten for å overføre bakterier og virus. Spesielt i sterkt trafikkerte områder, offentlige bygninger og pleie- og helsetjenester, forbedrer dette hygiene, sikkerhet og komfort betydelig.

Et godt eksempel kommer fra helse- og pleiesektoren: Berøringsfrie nærhetsbrytere ble installert i Fux Campagna eldreboliger. De sørger for at dører utstyrt med GEZE Slimdrive kan åpnes berørings- og barrièrefritt. De berøringsfrie nærhetsbryterne registrerer personer og objekter innenfor et deteksjonsområde på 10 til 50 centimeter, og kan justeres etter behov. Dette betyr for eksempel at personer som bruker ganghjelpemidler eller rullestoler komfortabelt kan åpne døren uten å berøre det elektriske sluttstykket direkte. Dette forbedrer barrierefri komfort, samtidig som det øker hygienen.

Barrierefri planlegging, bygging og daglig liv

Automatiske dører for barrierefri tilgang

Automatiske dører for barrierefri tilgang

Offentlig bevissthet om temaet barrierefrihet har økt de siste årene. Spesielt spiller barrierefri planlegging og bygging av offentlige bygninger og private hus en nøkkelrolle. Målet er å planlegge og konstruere bygninger og hus slik at de kan brukes av hvem som helst uten hjelp og uten begrensninger. Det er viktige grunner til dette. Antallet mennesker som er i stand til og ønsker å leve et selvstendig liv inn i alderdommen, øker.

Barrierefrihet letter inkludering

Forankret i den tyske grunnloven, blir barrièrefriheten i økende grad krevd av mennesker med funksjonshemninger. Bare gjennom å fjerne barrièrer er et liv uten konstant hjelp fra andre, mulig for disse menneskene. I tillegg til dette kommer det veldig aktuelle spørsmålet om "inkludering", hvert individs rett - med eller uten funksjonshemning - til å kunne gå overalt.

Barrierefrihet for alle inkluderer barrièrefritt design

Nye og bærekraftig livsstiler, som inkluderer enkel bruk av bygninger og rom, er også en klar trend. Med enkle og nyttige fasiliteter er barrierefrihet veldig nært knyttet til komfort og design. Begrepet barrièrefrihet blir stadig viktigere i denne sammenhengen. Det internasjonale designkonseptet skaper boarealer som alle kan få tilgang til, forstå og bruke likt. I henhold til dette konseptet må bygninger gjøres tilgangsbekvemmelige for størst mulige grupper mennesker, og det må være mulig å bruke dem uten hjelp. Barrièrefrihet er ikke rettet mot en spesifikk målgruppe, men gjør i stedet ting lettere for alle. Barrierefri planlegging og bygging gjenspeiles også i barrierefrihet for alle.

Rammeverk av forskrifter og standarder

Barrierefri design for arkitektoniske miljøer og bygninger fastslås av mange juridiske bestemmelser og standarder. Forskriftene varierer fra land til land. I Tyskland er barrièrefriheten nedfelt i grunnloven og i modellbyggreglene og statlige byggeforskrifter, og er et vesentlig kriterium for offentlige bygninger.

Kombinert brannvern og barrièrefrihet

Ikke bare trenger bygninger å overholde rammeverket av forskrifter og standarder for barrierefrihet: forebyggende brannvern er også lovbestemt. Å kombinere brannverntiltak med barrierefri design er komplisert: Branndører må lukkes raskt i tilfelle brann og skape trygge brannskiller, men bør være barrièrefrie i daglig bruk.

Oppdag vår gratis hvitbok om brannvern

Finn flere tips i vår presentasjon om brannvern for dører i eksisterende bygninger

Vår brannvernekspert, Peter Rürup, holdt en presentasjon om hva du bør vurdere når du planlegger barrièrefrie branndører på utstillingsforumet til den digitale FeuerTrutz 2020:

SE Feuertrutz-VIDEOEN HER

Barrierefrihet i privat sektor

Flere og flere ønsker også større komfort og livskvalitet innenfor sine egne, fire vegger. Dette betyr at mange private byggeprosjekter i økende grad ser på barrièrefrie konsepter, som universell utforming. Intelligent livsstil i smart homes hjem blir også mer populært. I tillegg til konseptene universal design og Smart Home, finnes det også tilleggskonsepter i privat sektor med lignende mål. I hovedsak har de én ting til felles: et fokus på mennesker og løsninger for å skape barrierefri tilgang i hverdagen.

Barrièrefrie dør- og vindussystemer øker komforten

Barrierefrihet gir mange fordeler på alle områder av livet. Det hjelper mennesker som lider av de midlertidige konsekvensene av ulykker, personer med barnevogn, bagasje eller handleposer og familier med små barn. Automatiske dør- og vindusløsninger gir altså økt brukerkomfort – særlig når manuell betjening av dører eller vinduer er ubeleilig, vanskelig eller til og med umulig.

Barrierefri livsstil er et fremtidsrettet tema

I tillegg til komfortrelatert optimalisering, spiller også muligheten for uavhengige liv i hus og bygninger en viktig rolle. Ting mange mennesker tar for gitt blir veldig vanskelige eller umulige med alderen. I løpet av de neste årene vil Tyskland se en betydelig endring i befolkningens aldersstruktur. Andelen i alderen 65 år og over øker kontinuerlig. Én av tre innbyggere vil være 65 år eller eldre innen 2060. Gitt denne skiftende aldersstrukturen i Tyskland, har fremtidens eldre allerede å gjøre med temaet barrierefrihet. Eldre mennesker i dag er mer aktive enn noen gang før, og håper å leve uavhengige liv inn i alderdommen.

Designe barrièrefrie dører og vinduer med GEZE

Barrièrefrie dørsystemer for større brukerkomfort

Barrièrefrie dørsystemer for større brukerkomfort

At folk skal kunne betjene og gå gjennom dører, og åpne og lukke vinduer enkelt, er noen av de viktigste aspektene ved barrierefri design. Som pioner innen barrierefrihet fjerner GEZE barrièrer med et omfattende utvalg av innovative og individuelle løsninger for dører, vinduer og sikkerhetsteknologi i både offentlig og privat sektor.

Forbedret brukerkomfort

GEZE-løsninger tilbyr økt sikkerhet og bekvemmelighet med enkel og intuitiv betjening. De tar hensyn til personlige ønsker og individuelle behov, og gjør livet enklere og mer behagelig. Bygningsrelaterte løsninger fra GEZE kan også integreres perfekt visuelt i romlig design.

Sikre og DIN-samsvarende løsninger

Automatiske dør- og vindussystemer fra GEZE oppfyller strenge krav til sikkerhet og overholder retningslinjene i DIN-standardene for barrierefri bygging. Med komplette løsninger fra ett sted er GEZE din ekspertpartner for implementering av prosjekter i samsvar med gjeldende standarder - fra planlegging til ettersalgsservice.

Gå til automatiske slagdørsystemer fra GEZE

Gå til automatiske skyvedørsystemer fra GEZE

Gå til automatiske karuselldørsystemer fra GEZE

Mer om pakkeløsning for hoveddør fra GEZE

Individuell og objektspesifikk planlegging

Omfattende og universell barrièrefrihet i en ny bygning betyr å ta tak i emnet allerede i planleggingsfasen. GEZE tilbyr omfattende støtte, inkludert i planleggingsfasen. Barrièrefrihetskonsepter utformes utfra behovene til bygningens forskjellige brukergrupper, i samsvar med alle lovbestemmelser, og i tråd med DIN 18040 som planleggingsgrunnlag for barrièrefrihet.

Bred ekspertise fra ett sted

GEZE tilbyr et bredt spekter av produkter for barrierefri bygging - fra drivautomatikk, hold-åpen-systemer, dørlukkere med frisvingfunksjon og styreelementer for adgangskontroll, panikklukking, elektriske åpningssystemer for vindu, røyk- og varmeavtrekksanlegg og naturlig røyk-og varmeavtrekk (SHEV). Alle produktene kan monteres enkelt og trygt og er egnet for anvendelse i offentlige og private bygninger.

Omfattende service fra begynnelsen av

GEZE støtter barrierefrihet i eksisterende så vel som nye bygninger. I motsetning til å sikre tilgang til nye bygninger, er tilpasning av eksisterende bygninger en større utfordring med hensyn til planlegging og design. GEZE-eksperter kan løse disse utfordringene optimalt med sine spesialiserte ferdigheter og mange års erfaring. GEZE støtter deg som en profesjonell partner fra begynnelsen. Takket være GEZEs tettvevde distribusjonsnettverk kan vi tilby deg konsulenter som kan demonstrere mulige barrièrefrie løsninger på stedet selv på kort varsel.