Casestudier

Universell utforming og sikkerhet på pleiehjemmet Fux Campagna takket være automatisk døråpner fra GEZE

Pleiehjemmet Fux Campagna i Visp i den sveitsiske kantonen Valais så dagens lys i 1995 og tilbyr opphold for personer over 18 år med flere og alvorlige fysiske funksjonsnedsettelser. I tillegg til opphold til 21 personer, tilbyr Fux Campagna arbeid til 26 personer og har vært fullsatt de siste årene. Selv om etterspørselen er høy, har de ikke kunnet losjere flere. Løsningen? En utvidelse basert på designet til Albrecht Arkitekten AG, som består av 15 ekstra boplasser og 17 nye arbeidsplasser, ble tatt i bruk i mai 2018.

GEZE Slimdrive, det automatiske lineære skyvedør-systemet for rømnings- og redningsveier, i den nye utvidelsen til pleiehjemmet Fux Campagna.

Full effekt og en diskret design: GEZE Slimdrive sikrer tilgjengelighet på rømnings- og redningsveier i den nye utvidelsen til pleiehjemmet Fux Campagna. © Lorenz Frey / GEZE GmbH

For beboere og ansatte på institusjonen, er universelt utformede boforhold gjennom hele bygningen essensielt. De må til syvende og sist kunne bevege seg rundt så fritt og selvstendig som mulig. Samtidig må kravene til brannvern og rømnings- og redningsveier også følges. Det er derfor GEZEs automatiske døråpnere for slagdører og skyvedører ble montert i det nye bygningen og i deler av den eksisterende bygningen – perfekte løsninger for universell utforming og komfort.

Tilgjengelige boforhold med størst mulig brukervennlighet på pleiehjemmet Fux Campagna

Den helautomatiserte drivenheten viser sin styrke og åpner store, tunge dører med dørbladvekt på opptil 600 kg og dørbredde på 930 mm på en trygg og pålitelig måte.

Den helautomatiserte drivenheten viser sin styrke og åpner store, tunge dører med dørbladvekt på opptil 600 kg og dørbredde på 930 mm på en trygg og pålitelig måte. © Lorenz Frey / GEZE GmbH

På grunn av redusert førlighet og fysiske funksjonsnedsettelser, er beboere på Fux Campagna ofte ikke i stand til å åpne og lukke dører manuelt. Dette gjør at de ikke kan bevege seg fritt og selvstendig rundt bygningen, uten hjelp fra andre. Noen av de viktigste komponentene i Fux Campagna-filosofien er å gi beboerne størst mulig individualitet, selvstendighet og privatliv.

I lys av dette, valgte pleiehjemmet (som mange andre etablissementer i helse- og omsorgssektoren) å installere automatiske døråpnere for slagdører og skyvedører. De er den perfekte løsning for tilgjengelige boforhold og gir brukere praktisk tilgang samtidig som de høyeste sikkerhetsstandarder opprettholdes. Ved brann eller annen fare, sikrer de dessuten at beboere og personell kan komme seg utendørs eller til trygge områder uten assistanse.

Løsninger levert av GEZE oppfyller disse høye standardene for sikkerhet og brukervennlighet, og takket være deres diskrete og estetiske design, passer de sømløst inn i bygningens moderne arkitektur. De oppfyller selvsagt alle retningslinjer for bygningsdesign fastsatt i DIN-standarder.

De installerte GEZE-produktene innfridde alle våre forventninger. Vi er spesielt glade for installasjonene i nybyggseksjonen. Ettermonteringen i den eksisterende bygningen var en betydelig utfordring og installasjonsarbeidet krevde at snekkere, elektrikere og låsesmeder tok i bruk en tverrfaglig tilnærming. Det involverte en høy grad av kompleksitet – og det er ganske forståelig at noen av de monterte løsningene må konfigureres på nytt eller justeres. Vi kan alltid regne med fremragende service fra GEZE når det gjelder dette.

Donat Jeiziner, direktør Fux Campagna

Automatiske skyvedører: diskret og pålitelig

Det lineære skyvedørsystemet for rømnings- og redningsveier

GEZE Slimdrive SL NT-FR © Frey Photography / GEZE GmbH

Et stort antall beboere, ansatte og besøkende bruker glasskyvedørene i kantinen og kjøkkenet i pleiehjemmet Fux Campagna hver dag. Disse fasilitetene er hjemmets sosiale knutepunkt: et sentralt sted der man kan dele måltider og nyte hverandres selskap. Samtidig fungerer inngangene og utgangene som rømnings- og redningsveier. Som et resultat, måtte dørsystemer montert i dette området ikke bare være funksjonelle og pålitelige, de måtte også overholde DIN-standarder og europeiske brannforskrifter. Dørstyringssystemene måtte også integreres så diskret som mulig i bygningens moderne design.

Man tok derfor beslutningen om å installere GEZE Slimdrive SL NT-FR – det automatiske lineære skyvedørsystemet for rømnings- og redningsveier. Drivsystemet er spesifikt utformet for å oppfylle kravene til innvendige og utvendige dører som utsettes for mye bruk, og kan integreres ubemerket i fasaden med en imponerende høyde på bare syv centimeter. For å garantere sikkerhet langs rømnings- og redningsveier inneholder kontrollene og det samlede systemet også et overflødig drivenhetsdesign.

En berøringsfri bryter fra GEZE montert på en vegg ved siden av en glasskyvedør i pleiehjemmet Fux Campagna.

Berøringsfrie brytere har blitt montert på vegger ved siden av GEZE Slimdrive SL NT-FR-dørsystemer. Bryterne lar personer åpne dører uten direkte fysisk kontakt © Lorenz Frey / GEZE GmbH

Ideelt for helse- og sosialomsorg: berøringsfrie brytere

Berøringsfriebrytere er montert på veggene ved siden av dørene. Disse gjør at dørene kan åpnes uten at man må trykke på en knapp: å nærme seg knappen er nok til å aktivere det automatiske åpningssystemet.

Når en beboer nærmer seg døren, trenger vedkommende derfor ikke å berøre bryteren direkte. Det er i stedet nok å bare nærme seg bryteren. Dette gir spesielle fordeler for personer på krykker eller i rullestol som vil aktivere bryteren. Bryteren registrerer personer og objekter i et deteksjonsområde på 10 til 50 centimeter, som kan konfigureres etter behov.

Berøringsfrie brytere gir betydelige fordeler ikke bare hva gjelder universell utforming, men også for hygiene, ettersom de unngår unødvendig fysisk kontakt. Dette gjør at man unngår overføring av bakterier på hender – noe som er ideelt for helse- og sosialomsorgsetablissementer.

Oppdag andre praktiske impulsgiverenheter og sensorsystemer

Universell utforming og brannvern kombinert takket være hold-åpen-system og automatisk slagdørsautomatikk

Brannvern og universell utforming – to temaer som åpenbart spiller en viktig rolle for pleiehjemmet Fux Campagna. Men hvordan kan de to kombineres? Brann- og røykbeskyttelsesdører må tross alt lukkes til enhver tid, eller hva? I noen tilfeller, ja – men ikke alltid. Hvis brannvernsportene er utstyrt med hold-åpen-systemer, kan de bli stående åpne. Hold-åpen-systemet holder dørene åpne og lukker dem automatisk og trygt i tilfelle en nødsituasjon. Sensorlister og fjernstyringssystemer montert i pleiehjemmet forbedrer bygningens tilgjengelighet ytterligere. Det gir også enkel adgang for beboere og stab.

GEZE Boxer E-ISM setter brannvern i fokus

Brannvernsportene med dobbeltfløy på pleiehjemmet Fux Campagna har blitt utstyrt med dørlukkersystemet GEZE Boxer E-ISM. Det elektriske hold-åpen-systemet sikrer at dørene holdes åpne og kun lukkes automatisk i tilfelle brann. Den forhåndsdefinerte lukkerekkefølgen sikrer at bladene lukkes i riktig rekkefølge. Disse kvalitetene representerer ikke bare forebyggende brannvern, men gjør også brannvernsportene tilgjengelige uten å gå på bekostning av sikkerhet.

En åpen brannvernsport med enkeltfløyet dør på pleiehjemmet Fux Campagna, utstyrt med GEZE Powerturn F.

På pleiehjemmet Fux Campagna er brann- og røykbeskyttelsesdører med ett blad utstyrt med elektromekaniske Powerturn-drivenheter levert av GEZE. © Lorenz Frey / GEZE GmbH

Tilgjengelighet sikret av GEZE Powerturn F

Enkeltfløyede brann- og røykbeskyttelsesdører gjennom forlengelsen til pleiehjemmet Fux Campagna og den eksisterende bygningen, har blitt utstyrt med Powerturn-drivenheter levert av GEZE. Takket være en sensorlist og fjernkontroll, gjør denne smarte løsningen dørene universelt utformet for beboere og stab. Drivenheten åpner dører ekstremt stille, noe som gjør at beboere og stab ikke forstyrres av bråkete drivsystemer. Smart swing-funksjonen gjør det også enkelt å åpne dørene manuelt. I tillegg til automatisk åpning og lukking, kan brannvernsportene holdes åpne. I tilfelle en brann, deaktiverer et brannvarslersystem den automatiske åpne-/lukke-funksjonen eller hold-åpen-enheten. Da avbryter en kretsbryter strømforsyningen slik at drivsystemet bevarer den normale dørlukkerfunksjonen.

Våre automatiske dørsystemer...

En oversikt over fordelene med GEZE automatiske dørsystemer

  • … sikre at dører er universelt utformet og praktiske for alle brukere.
  • ... er en hygienisk løsning, spesielt for helse- og sosialomsorgssektoren, da man unngår overføringen av bakterier fra hender.
  • ... er en trygg og effektiv løsning, spesielt for dører med mye trafikk.
  • … oppfyller de strengeste sikkerhetsstandarder i samsvar med DIN EN 16005 og DIN 18650.
  • … er egnet for brannvernsporter og lukkes automatisk i tilfelle en nødsituasjon etter et signal fra en røykmelder, og dermed sikrer brannskillet.

 Hurtigoversikt: GEZE-løsninger i pleiehjemmet Fux Campagna

  • GEZE Slimdrive SL-NT-FR lineært skyvedørsystem for rømnings- og redningsveier med berøringsfri bryter
  • Boxer E-ISM 3-6 integrert dørlukkersystem med styring for lukkerekkefølge og elektrisk hold-åpen-enhet
  • Powerturn F elektromekanisk slagdørsautomatikk for brann- og røykbeskyttelsesdører med enkteltfløyet dør