Helbredende arkitektur – hvordan bygningsplanlegging fremmer trivsel og helbredelse

Sykehus, pleiehjem og sykehjem må selvfølgelig være rene, hygieniske og til og med bakteriefrie i enkelte områder. De må også overholde barrierefrihet- og brannvernforskriftene. Dette betyr at miljøet ofte kan virke sterilt, funksjonelt og ikke spesielt innbydende. Samtidig må slike bygninger skape en atmosfære som fremmer trivsel og tilfriskning for både pasienter og beboere, ansatte og besøkende. Å kombinere disse forskjellige behovene gjør bygningsplanleggingen komplisert.

Hygieneforskrifter kontra velværefaktor – uforenlige krav?

© GEZE

På den ene siden har vi hygieneforskrifter og tiltak som anses viktige for å sikre passende pleie for pasienter og besøkende. På den andre siden må miljøet være så behagelig som mulig, men også sikre åpenhet, sikkerhet og avslapning. Helbredende arkitektur handler derfor om å bringe sammen arkitektur og helse, med fokus på noen viktige spørsmål: Hvordan kan arkitektur bidra til helbredelse? I hvilken grad bidrar et positivt miljø til å opprettholde helse? I tillegg til dårlig skilting, har faktorer som stress, støy, mørke og dårlig luft en negativ innvirkning på folks velvære og dermed deres rekonvalesens. God skilting, belysning og ventilasjon er altså avgjørende faktorer for å oppnå et positivt resultat.

Én bygning – ett opplevelsessted for forskjellige brukergrupper

Et sykehus eller pleiehjem er strukturert på en måte som kan minne om en liten by. Det er familierom, intensivavdelinger, restauranter, støtteorganisasjoner, parker og i mange tilfeller til og med et kapell. Disse mange forskjellige områdene må derfor skape en positiv opplevelse for alle brukergrupper: For pasienter, beboere og besøkende. Pleiehjem og sykehjem er også arbeidsplasser for mange fagarbeidere – og personalets trivsel virker umiddelbart på pasienter og beboere.

Kontaktløs inngang til rom takket være automatiske dører

© H. Łukasz Janicki / GEZE Polska

Barrierefrihet, stilleområder og utsiktsplasser, spiller for eksempel en viktig rolle i sykehusarkitekturen. Men dagslys og tilførsel av forsyningsluft har også en betydelig innflytelse på bygningsplanleggingen. Moderne arkitektur fokuserer altså på å bruke disse gratis formene for terapi aktivt – og installere for eksempel store vindusfronter eller overlys. Temaet naturlig lufting er også av stor betydning, og krever at dør- og vindusløsninger integreres fullt ut i bygningsplanleggingen. Automatiske dører garanterer universell og kontaktløs tilgang, noe som resulterer i et høyt nivå av hygiene – enten det er i korridorer, salonger eller operasjonssaler. Vindusmotorer, i kombinasjon med et sentralt driftskontrollanlegg (BMS), gir selvstendig ventilasjon som samtidig sørger for et kontaktløst og behagelig omgivelsesklima. Automatiske dører og vinduer gir dermed løsninger knyttet til brannvern og krav til røyk- og varmeavtrekk, samtidig som de støtter konseptet helbredende arkitektur.

Overhold bedre sykehushygiene – ved hjelp av GEZE dør- og vindussystemer

© H. Łukasz Janicki / GEZE Polska

For å sikre at konseptet helbredende arkitektur kan implementeres på en vellykket måte, tilbyr vi forskjellige komponenter og funksjoner rettet mot sykehushygiene, barrièrefrihet og kontaktløs betjening av vinduer og dører. Det kan være å beskytte pasientenes rekonvalesensprosess, for eksempel ved hjelp av en kontinuerlig kontaktløs, og derfor bakteriefri, bruk av dører og vinduer. Et annet eksempel vil være tiltak som bidrar til helbredelse, helse og velvære, for eksempel tilførsel av forsyningsluft. Vi har allerede utstyrt mange pleiehjem og helsetjenester med våre dør- og vindusløsninger.

Hele helsesektoren gjennomgår en forandring: Dette gjelder ikke bare på sykehjem, også på sykehus må pasienter, ansatte og besøkende kunne føle seg mer vel, og ikke bare som på et sykehus. Vår oppgave her er å bidra aktivt til å forme denne endringsprosessen med våre løsninger og produkter.

Karen Sum, Head of Global Account Management

GEZE støtter viktige mål for helbredende arkitektur

«Helbredende arkitektur» handler om å hjelpe pasienter og beboere med selvhelbredelse og rekonvalesens. For å fremme helbredelse og velvære inkluderer målene med helbredende arkitektur følgende:

 • Forhindre miljøbelastninger som støy, for eksempel fra å smelle dører, mangel på personvern og barrierer. GEZE tilbyr en rekke produkter og løsninger innen automatiske dørsystemer for tilgjengelig tilgang til bygninger og innen dørdemping. Modulære skilleveggsystemer kan også sikre bedre personvern uten å miste designaspektet av syne.
 • Pasienter og beboere bør være så nær naturen som mulig, for eksempel ved hjelp av utsikt mot naturen, tilstrekkelig sollys og frisk luft. Våre konsepter for naturlig lufting og våre løsninger for glassfasader er ettertraktet i denne forbindelse.
 • Pasienter og beboere bør også beholde en følelse av kontroll ved for eksempel å gis tilgang til uteområder. Våre produkter for tilgjengelige skyvedører og adgangsstyring er av største betydning i denne forbindelse.
Mer om helbredende arkitektur (PDF | 693 KB)

Integrert bygningsplanlegging med alle interessenter som en faktor for suksess

© GEZE

Å forene behovene til forskjellige brukergrupper, som pasienter, ansatte, operatører osv., er en vanskelig balanse som involverer ulike parter fra de forskjellige produktgruppene som er involvert i implementeringen. Vår integrerte tilnærming og sektorovergripende bruk av produktene er en stor fordel innen et sensitivt område som helsetjenester. Enten det er snakk om tilgjengelighet for pasienter eller beboere, bekvemmelighet og sikkerhet for helsepersonalet eller beskyttet og bakteriefri tilgang til rentromsområder – vårt utvalg av produkter og løsninger oppfyller mange av disse kravene. «Helbredende arkitektur» begynner med brukernes erfaringer – og kollektive muligheter for forbedring. Alle brukere av en bygning må derfor gi innspill og tilbakemeldinger for å gjøre helbredende arkitektur til en suksess i helseinstitusjoner – samtidig som den driftsansvarliges økonomi sikres. Et viktig aspekt av dette er integrert bygningsplanlegging som involverer alle produktgruppene helt fra starten av prosjektet. Vi vil gjerne støtte deg i denne forbindelse med vår ekspertise innen BIM modellering.

Lær mer om GEZE BIM-objekter

Brukerorientert og økonomisk – GEZE-løsninger for helsesektoren

Ikke bare gjør denne tilnærmingen de ansatte mer effektive, den reduserer ofte også pasientenes oppholdstid. De siste eksemplene har vist hvordan gjennomtenkt arkitektur og design fokusert på å fremme helbredelse kan ha målbare virkninger på pasientenes rekonvalesens, inkludert kortere sykehusopphold, færre sykehusinfeksjoner og mindre smerte. Samlet sett kan disse tiltakene forbedre de økonomiske resultatene til sykehus og pleiehjem.

Vår løsningspakke for helsesektoren

Operasjonssal med hermetisk forseglede dører i Children’s Memorial Health Institute Warszawa

Children's Memorial Health Institute, Warszawa © H. Łukasz Janicki / GEZE Polska

Enten det er snakk støyreduksjon, styrking av sårbare brukere, opprettholdt hygiene, diskrete sikkerhetstiltak eller naturlig lufting – GEZE forstår de grunnleggende egenskapene som danner et effektivt anlegg med en atmosfære av velvære. Bruken av produkter på tvers av produktgruppene gir seg bl.a. utslag i tilpassede pakker for sykehus – fra inngangsområder, korridorer, oppholds- og venterom til operasjonssaler, laboratorier og administrasjonsområder. Disse pakkene er rettet mot vanlige utfordringer og inneholder et forhåndskonfigurert sett med systemløsninger som maksimerer fordelene dine – sømløst integrert i det sentrale driftskontrollanlegget (BMS) via myGEZE Control, naturligvis.

En nærmere titt på fordelene med våre produkter

 • Kombinerte fordeler: Forbedret luftkvalitet og reduserte energikostnader ved hjelp av dør- og vindusdesign for naturlig lufting
 • Støyreduksjon: Lydløs dørautomatikk og dempingsteknologi, og automatisert akustisk isolasjon for støyreduksjon
 • Forbedret hygiene: Å gå inn og ut av et rom uten berøring
 • Barrierefrihet: Tilgang for personer med begrenset mobilitet ved hjelp av automatiserte dørsystemer
 • Reduserte energikostnader: Intelligent klimadesign ved hjelp av kontrollert styring av vinduer og dører, avhengig av temperatur og tilgangshyppighet
 • Maksimal sikkerhet: Pålitelig røyk- og varmeavtrekk ved hjelp av passende design og systemer

Våre spesielle GEZE-emballasjeløsninger i detalj

Vi er selvfølgelig mer enn villige til å justere tilbudet vårt for å møte dine spesifikke krav, og vil tilpasse pakkene beskrevet nedenfor fullstendig for å dekke dine behov. Vi kan skreddersy ferdige løsningspakker etter ditt behov eller lage individuelle løsninger. Vi gleder oss til å støtte deg.

Dør- og vindusløsninger for inngangsområdet

Dør- og vindusløsninger for inngangsområdet

Pakke 1 – spesifikt for inngangsområder

Denne pakken fokuserer hovedsakelig på dør- og vindusløsninger for bygningens inngangsområde. Utformingen av resepsjonsområdet har en direkte innvirkning på pasientenes, beboernes og besøkendes trivsel. Derfor fokuserer denne pakken primært på dør- og vindusløsninger for bygningens inngangsområde.

Helbredende arkitektur-løsninger for inngangsområdet (PDF | 1.12 MB)

TSA 325 NT

TSA 325 NT

TSA 325 NT

Automatisk karuselldørsystem for maksimal bekvemmelighet med høy tilgangshyppighet – innvendig diameter på opptil 3600 mm.

Høy ytelse: Pålitelig selv under intensiv bruk, f.eks. i inngangsområder

GEZE Powerturn

GEZE Powerturn

GEZE Powerturn

Powerturns automatiske slagdørsautomatikk åpner pålitelig og trygt store, tunge dører. Denne slagdørsautomatikken passer perfekt til alle designer, takket være den lave totale høyden på bare 7 cm.

Støyreduksjon: Lydløs betjening, akustisk isolasjon, f.eks. gitt intensiv bruk i inngangsområder eller korridorer

Redusert stress, økt sikkerhet: Fri passering uten hindringer, konstant og stille transport uten brå stopp, f.eks. Ved pasienttransport

myGEZE Control

Med myGEZE Control lukker vi gapet innen bygningsautomatisering med smart løsning for nettverkstilkobling av dør-, vindu- og sikkerhetssystemer. Tilkoblingsplattformen myGEZE Control med modulær programvare og åpne grensesnitt åpner for helt nye måter for bygningsautomatisering for alle planleggere og bygningsdriftsansvarlige.

 • For mer effektivitet, sikkerhet og komfort
 • For dynamiske sikkerhets- og brannvernkonsepter, intelligent røyk- og varmeavtrekk (RWA) og målrettet aktivering av rømningsveier for flere nettverksmuligheter
 • Den sentrale enheten er en standard-styring (PLC)
GEZE ActiveStop

GEZE ActiveStop © GEZE GmbH

GEZE ActiveStop

GEZE ActiveStop dørdemperen muliggjør stille stopp, forsiktig lukking og at døren holder seg åpen.

Støyreduksjon: lydløs betjening, akustisk isolasjon, f.eks. med intens bruk i inngangsområder eller korridorer

GEZE Slimchain

GEZE Slimchain © GEZE GmbH

GEZE Slimchain

Kjedemotor i en attraktivt design for vinduer som åpner innover og utover, optimalt integrert i fasadedesignen takket være det smale og diskrete utseendet.

Kombinert bruk: kan brukes i nesten alle rom, noe som gir høyere luftkvalitet og reduserte energikostnader ved hjelp av naturlig lufting

Autonomi: pasienter kan kontrollere forsyningsluften selv uten å måtte forlate sengene sine

GEZE-produkter i helsevesenet

GEZE-produkter i helsevesenet

Pakke 2 – spesifikt for innvendige og utvendige områder

Denne pakken inneholder forskjellige løsninger for et bredt spekter av bruksområder i sykehusets innvendige og utvendige områder. Et stort antall brukere av en bygning stiller vanligvis også mange forskjellige krav til bygningen. Denne pakken inneholder derfor forskjellige løsninger for et bredt spekter av bruksområder i sykehusets innvendige og utvendige områder.

Helbredende arkitektur-løsninger for innvendige områder (PDF | 180 KB)

Helbredende arkitektur-løsninger for naturlig lufting (PDF | 0.97 MB)

GEZE Slimdrive

GEZE Slimdrive

GEZE Slimdrive

Glassfasader med maksimale designkrav.

Forbedret hygiene: Kontaktfri inn- og utgang fra rom eller gjennom korridorer, effektiv rengjøring via rengjøringsmodus, som forhindrer at døren beveger seg

Redusert stress, økt sikkerhet: Fri passering uten hindringer, konstant og stille transport uten brå stopp, f.eks. Ved pasienttransport

myGEZE Control

Med myGEZE Control lukker vi gapet innen bygningsautomatisering med smart løsning for nettverkstilkobling av dør-, vindu- og sikkerhetssystemer. Tilkoblingsplattformen myGEZE Control med modulær programvare og åpne grensesnitt åpner for helt nye måter for bygningsautomatisering for alle planleggere og bygningsdriftsansvarlige.

 • For mer effektivitet, sikkerhet og komfort
 • For dynamiske sikkerhets- og brannvernkonsepter, intelligent røyk- og varmeavtrekk (RWA) og målrettet aktivering av rømningsveier for flere nettverksmuligheter
 • Den sentrale enheten er en standard-styring (PLC)
GEZE Pendulo System

GEZE Pendulo System

GEZE Pendulo System

Veggsystemet Pendulo i helglass tilbyr et bredt utvalg av elegante løsninger.

Velværefaktor: Førstevalget for åpne og gjennomsiktige rom eller utsikt utover

GEZE E 1500 N

GEZE E 1500 N © Nikolaus Grünwald / GEZE GmbH

GEZE E 1500 N

Spindelmotoren med smale dimensjoner er spesielt godt egnet for tunge blader i fasader og takområder med de høyeste krav til design.

Kombinert bruk: Kan brukes i nesten alle rom, for høyere luftkvalitet og reduserte energikostnader ved hjelp av naturlig lufting