Emner

Sikring av rømningsvei (FWS) - sikkerhet som redder liv og beskytter eiendom

Alltid åpne, men trygt lukket – kravene til rømnings- og redningsveier er omfattende, og virker i utgangspunktet motstridende. De må redde liv i tilfelle fare, og forhindre tilgang for uautoriserte personer hver dag. Intelligente nødutgangssystemer er den perfekte løsningen for denne tilsynelatende motsetningen.

Rømningsveier for personlig sikkerhet

Folk som flyr ofte kan rutinen utenat. Før hver avgang peker kabinpersonalet på de to lysstripene på gulvet i kabinen som viser veien til nødutgangene. Rømnings- og redningsplaner i bygninger krever en aktiv tilnærming.

Vi føler oss som regel trygge i en bygning. En plutselig uforutsett hendelse, for eksempel et høyt smell i et kjøpesenter, overrasker alle og kan lett resultere i ukontrollert massepanikk. Det er nettopp slike plutselige hendelser som utgjør en spesiell risiko for sikkerheten vår. Et trygt sted blir veldig raskt et livstruende område som må evakueres så raskt som mulig.

Flukt som en menneskelig reaksjon på akutt fare

Mennesker reagerer på fare på mange forskjellige måter. Svært få forholder seg rolig; de fleste vil få panikk og handler irrasjonelt. Men generelt sett har vi alle en ting til felles: trangen til å komme vekk fra den farlige situasjonen. Den naturlige reaksjonen på dette er å flykte.

Mennesker som opplever en akutt fare i en bygning konfronteres med strukturelle og romlige realiteter: vegger, trapper og elementer blir plutselig hindringer som gjør det vanskelig å forlate bygningen. Mennesker i en tilstand av frykt eller panikk kan også miste retningssansen, noe som øker dødsfaren.

Rømningsveier redder liv

TZ UP V2A, bokser, EN 13637

© GEZE GmbH

Rømnings- og redningsveier kan redde liv i farlige situasjoner. I en farlig situasjon fører tydelig merkede rømningsveier folk ut av bygningen eller inn i et sikret område så raskt som mulig gjennom nødutganger eller panikkdører. Samtidig lar de brannvesenet eller en legevakt utføre hurtig redningstiltak utenfra.

.Spesielle lovbestemmelser og byggeforskrifter tas i bruk for å garantere at folk kommer sikkert ut via rømnings- og redningsveier. I Tyskland er disse definert i de tekniske reglene for arbeidsplasser. Disse forskriftene sikrer at rømngsveisikring alltid har høyeste prioritet. I tillegg må byggeforskrifter på delstatsnivå tas med i betraktningen ved utforming av rømningsveier og nødutganger i Tyskland.

I henhold til tekniske regler for arbeidsplasser garanterer en rømnings- og redningsvei sikkerhet bare når gjeldende retningslinjer etterkommes.

Retningslinjer for rømnings- og redningsveier

  • Rømningsveienes layout og dimensjoner
  • Strukturell og teknisk utforming av rømningsveier
  • Merking av rømningsveier
  • Sikkerhetsbelysning for rømningsveier
  • Oppretting av rømnings- og redningsveiplaner

Nødutganger: der ulike funksjonelle krav samhandler

Dører må oppfylle forskjellige krav i samsvar med den tiltenkte bruken. Disse kan imidlertid kombineres optimalt ved å bruke forskjellige systemkomponenter. Tidlig planlegging med tanke på tiltenkt bruk er en viktig del av dette.

For rømnings- og redningsveier er den viktigste utfordringen å la folk evakuere bygningen raskt og trygt. Når det ikke er noen fare, må dørene forbli lukket og sikret mot uautorisert inngang. Det er særlig viktig for bygningsdriftsansvarlig å beskytte anleggene mot sabotasje, innbrudd, tyveri eller misbruk.

Nødutgangsfunksjonalitet i nødsituasjoner

Nødutganger er en betydelig del av rømnings- og redningsveier. Layouten og antall nødutganger avhenger av bygningen og gjedende byggeregler. Dette er sikkert: nødutganger må tillate folk å evakuere det farlige området når som helst. Å kunne åpne dører raskt og enkelt uten eksterne hjelpemidler er avgjørende. Nødutganger må åpnes umiddelbart i rømningsretningen og må føre de som er i fare ut avbygningen eller inn i et sikringsfelt.

I henhold til nye europeiske standarder kan nødutganger utstyres med forskjellige nødutgangslåser. Det optimale valget av nødutgangslåser avhenger av hvor mange som trenger å evakuere i en nødsituasjon. Hvis det er fare for massepanikk, bør panikkutgangsenheter integreres i dørene i samsvar med DIN EN 1125. Disse består av en horisontal bom, kombinert med en panikklås som kan være mekanisk, elektromekanisk eller med motor. Særlig i offentlige bygninger er de besøkende ikke kjent med rømningsveiene på stedet og funksjonene til nødutgangene. Hvis de presser mot dørbladet i rømningsretningen, lar panikklåsen døren åpne på mindre enn et sekund uten instruksjoner.

Hvis antallet personer i bygningen er håndterbart, og de er kjent med rømningsveiene, er nødutgangsenheter i henhold til DIN EN 179 vanligvis tilstrekkelig. Den horisontale bommen kan for eksempel erstattes av et dørhåndtak, siden det ikke er noen sjanse for panikk.

Nødutgangenes funksjonalitet ved normaldrift

Nødutganger brukes ofte i brannvernseksjoner. Sikker-flukt-funksjonen er like viktig som de selvlukkende og brannsikre egenskapene til dørinstallasjonen. Hvis automatiske dører trenger å tilby komplekse funksjoner i rømnings- og redningsveier anbefales en systemløsning som inkluderer en dørstyreenhet, et elektronisk låseelement som f.eks. rømningsdørlåsing eller rømningsdøråpner og en panikklås (også kalt anti-panikklås). Dette garanterer både beskyttelse mot uautorisert inngang på den ene siden, og barrierefrihet for personer som evakuerer i tilfelle fare på den andre.

Dører er én av de viktigste komponentene i sikkerhetsdesignet til et bygg.

Thomas Borgmann, leder for sikkerhetsteknikk, GEZE GmbH
Rømningsveier må være tydelig merket i bygninger.

Rømningsveier må være tydelig merket i bygninger. © Morten Bak / GEZE GmbH

Dørstyreenheten, som er 'hjernen' i rømningsdørstyringen, sikrer og overvåker åpnings- og stengningsprosedyrene i rømningsveier. Den selvlåsende panikklåsen garanterer rask åpning i en nødsituasjon, mens dørstyreenheten styrer tilgangen. Den aktiveres av et brannvarslingsanlegg, eller i tilfelle strømbrudd, låses den automatisk hvis en motorlås er i bruk. Døren kan fremdeles passeres i rømningsretningen siden stengningen av nødutgangen automatisk låses opp i tilfelle brannalarm eller strømbrudd. Døren åpnes også via nødtasten på dørstyreenheten hvis flere personer presser mot den i en panikksituasjon. Døren kan når som helst åpnes fra utsiden med en nøkkel. Hvis det brukes en selvlåsende panikklås, garanterer dette beskyttelse mot innbrudd i motsatt retning av rømningsretningen, i samsvar med forsikringskravene.

Med denne trioen lukkes automatiske slagdører i normaldrift ved selvlåsing av panikklåsen, og kan styres og sikres av dørstyreenheten. På bestemte tider, for eksempel om dagen, kan dørstyringen frigjøre døren. Ellers tillater systemet kontrollert individuell frigjøring med nøkkel eller et adgangskontrollsystem. I tilfelle fare kan døren betjenes når som helst ved å trykke på nødtasten på dørstyreenheten. Garantert sikkerhet er avgjørende i en nødsituasjon: GEZE dørstyreenheter er testet i samsvar med eltVTR (retningslinjer for elektroniske låsesystemer) og TÜV (teknisk overvåkningsforening), og panikklåser i samsvar med standardene DIN EN 179, 1125, 12209, 13637, 1627 og 1634-1 som gjelder for låser.

Nødutganger som påvirkes av røykvern-trykksystemer

Røyktrykksystemer bidrar til å holde rømningsveiene røykfrie i tilfelle brann, for eksempel i trapper. I tillegg brukes røyktrykksystemer i bygninger der et stort antall mennesker er tilstede som kanskje ikke kan redde seg selv i tilfelle brann. Disse inkluderer eldreboliger, sykehus, barnehager osv. Branndører i nærheten av røyktrykksystemer trenger spesielt detaljert planlegging; de kan ellers ikke kunne gi barrierefri tilgang eller kanskje ikke stenges pålitelig under visse omstendigheter.

Branndører i trapperom med røykverntrykk

For dører med en rømningsretning som fører inn i en trapp, er trykket på hengselsiden. Dette betyr at de er vanskeligere å komme inn i hvis funksjonen for røykverntrykk er aktivert, siden brukeren må overvinne både motstanden til dørlukkeren og mottrykket. I denne situasjonen er fokuset på åpningsprosessen hvis røyktrykksystemet aktiveres. Hvis en dør er barrierefri i underkant av 47 Nm som definert i DIN 18040, vil den ikke lenger være barrierefri når røyktrykksystemet er aktivt. Hvis det skal garanteres barrierefri adkomst i begge situasjoner, må en drivenhet, f.eks. Powerturn F, brukes på slike dører.

Brannverndører fra RDA-trapperom

Med brannverndører som fører ut av trapperommet, råder det høyere trykket på motsatt hengselside. Dette gjør tilgangen lettere ved et RDA-tilfelle, men døren må også lukkes forsvarlig mot trykket. Det er derfor viktig å ta hensyn til differansetrykket og stille inn lukkekraften på dørlukkeren deretter. GEZE tilbyr også hjelp for denne bruken med TS 5000 SoftClose. Her styres de siste 15 gradene av åpningsvinkelen av en egen ventil, slik at dørbladet kan akselereres med en låsevirkning eller bremses over de siste åpningsgradene etter behov. Som et resultat mestres trykksituasjonen og døren lukkes sikkert.

Viktig for bredere dører og høyere trykk: Dørlukkeren må generere nødvendig lukkekraft for å kunne lukke døren forsvarlig mot trykket. I hverdagen er en slik dør svært vanskelig å betjene og ikke barrierefri.

Sikre rømningsveier med intelligent GEZE-teknologi

Kravene til sikkerhetskomponenter er nesten like varierte og individuelle som hver enkelt bygning. Visse ytterligere spesifikke krav må også oppfylles. Sikkerhetsløsninger fra GEZE kan garantere trygge rømnings- og redningsveier i alle bygg. Hvis rømnings- og redningsveiene ikke skal være åpne for alle i normaldrift, kan GEZE GEZE adgangskontrollsystemer – som er koblet til dørstyreenheter – overta den nødvendige overvåkingen. Enten på flyplasser, sykehus eller konferansesentre: De multifunksjonelle produktene som leveres av GEZE er som tannhjul som går fint inn i hverandre, og produserer et nødutgangssystem som ikke bare gir optimal beskyttelse i nødstilfeller og bekvemmelighet under normaldrift, men som kan planlegges og installeres pålitelig.

Godt å vite: GEZE RWS-løsningen er godkjent og sertifisert av et uavhengig institutt i henhold til EltVTR. 

Gå til GEZE nødutgangssystemer

Individuelle løsninger

Personlig sikkerhet har første prioritert når et bygg planlegges. Rømnings- og redningsveier må derfor vurderes helt fra starten. I tillegg til tekniske krav er det også lovbestemmelser som skal overholdes. Hver bygning skal ha et skreddersydd sikkerhetskonsept med optimal sikring av rømningsvei: brann- og farevarslingsanlegg, adgangskontrollsystemer i kombinasjon med en dørstyreenhet og et dørlukkersystem, rømningsdørlåsing eller motorlåser er bare noen av de mulige variantene. Det er viktig å planlegge generell design og utforming av dører i en bygning på et tidlig tidspunkt for å forberede senere justeringer og etterutrusting.

GEZE tilbyr løsninger for sikring av nødutganger som er skreddersydde etter spesifikke krav og individuelle rømningsveikonsepter. GEZE har også mange års internasjonal erfaring med rådgivning innen brannvernplanlegging for alle typer bygninger og kan støtte deg som prosjektleder.

Strenge sikkerhetskrav kombinert med enkel installering

Hovedutfordringen ved sikring av rømningsvei er hvordan man optimaliserer de motstridende kravene til normaldrift og kriser. For å lage en rømningsvei som for eksempel ikke samtidig fungerer som en fluktvei for tyver, må den være nattelåst for uautoriserte personer. Dette er særlig relevant for varehus.

Som spesialist på sikkerhetsteknologi tilbyr GEZE et bredt spekter av produkter og optimale systemløsninger for å garantere ubegrenset sikkerhet for rømningsveien i tilfelle fare. Skreddersydde løsninger kombinerer individuelle sikkerhetskrav i ett intelligent system, slik at rømningsdører åpnes og lukkes på en koordinert måte i en nødsituasjon. Alle GEZE-komponenter kan når som helst enkelt og raskt integreres i et nødutgangssystem. De oppfyller de høyeste sikkerhetsstandardene ved hjelp av moderne teknologi. Det brede utvalget av GEZE-produkter og -systemer er også driftsansvarlig- og brukervennlig, holdbart og økonomisk. En kryssprodukttilnærming og samspillet mellom produkter fra dører, vinduer og sikkerhetsteknikk betyr at sluttbrukere og montører kan stole på sofistikerte og koordinerte løsninger.

Kyndig vedlikehold garanterer holdbarhet og perfekt funksjon

Driftsansvarlig for bygningene eller rommene er ansvarlige for å holde rømningsveiene godt vedlikeholdt og å ta alle nødvendige forholdsregler for å garantere personlig sikkerhet og sikring av bygningen. For å opprettholde funksjonell sikkerhet for dører i rømningsveier iht. gjeldende standarder, krever disse dørene regelmessig vedlikehold. Komponentene i rømningsdører må vedlikeholdes årlig, enten av produsenten eller av en av hans godkjente partnere. Som en del av dette må alle sikkerhets- og styringenhetene til dørinstallasjonen kontrolleres i samsvar med lovbestemmelsene. En månedlig inspeksjon gjennomført av driftsansvarlig anbefales også.

GEZE tilbyr full service fra planlegging, installasjon og idriftsetting til service under pågående drift av bygningen.