Emner

Sikring av rømningsvei – sikkerhet som redder liv og beskytter eiendom

Alltid åpne, men trygt lukkede – kravene til rømnings- og redningsveier er omfattende, og virker i utgangspunktet motstridende. De må redde liv i tilfelle fare, og forhindre tilgang fra uautoriserte personer på daglig basis. Intelligente nødutgangssystemløsninger er den perfekte løsningen for denne tilsynelatende motsetningen.

Rømningsveier for personlig sikkerhet

Folk som flyr ofte kjenner rutinen utenat. Før hver avgang påpeker kabinpersonalet de to lysstripene på gulvet i kabinen som indikerer veien til nødutgangene. Rømnings- og redningsplaner i bygninger krever derimot en aktiv tilnærming.

Vi føler oss som regel trygge i en bygning. En plutselig uforutsett hendelse som f.eks. et høyt smell i et kjøpesenter, overrasker praktisk talt alle, noe som resulterer i ukontrollert massepanikk. Det er nettopp slike plutselige hendelser som utgjør en spesiell risiko for sikkerheten vår. Et trygt sted blir veldig raskt et livstruende område som må evakueres så raskt som mulig.

Flukt som en menneskelig reaksjon på akutt fare

Mennesker reagerer på fare på mange forskjellige måter. Svært få er rolig og fattet, de fleste får panikk og opptrer irrasjonelt. Men generelt sett har vi alle en ting til felles: Trangen til å komme vekk fra den farlige situasjonen. Den naturlige reaksjonen på dette er å flykte.

Mennesker som opplever en akutt fare i en bygning konfronteres med strukturelle og romlige realiteter: Vtegger, trapper og festemidler blir plutselig hindringer som gjør det vanskelig å forlate bygningen. Mennesker i en tilstand av frykt eller panikk kan også miste retningssansen, noe som øker dødsfaren.

Rømningsveier redder liv

Nødutganger åpnes ved å trykke på en knapp.

Nødutganger åpnes ved å trykke på en knapp. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Rømnings- og redningsveier kan redde liv i farlige situasjoner. I en farlig situasjon fører tydelig identifiserte trafikkveier mennesker ut av bygningen eller inn i et sikret område så raskt som mulig via rømnings- og redningsveier eller panikkdører. Samtidig lar de brannvesenet eller en legevakt utføre hurtige redningstiltak utenfra.

Spesielle lovbestemmelser og byggeforskrifter tas i bruk for å garantere at folk kommer sikkert ut via rømnings- og redningsveier. I Tyskland er disse definert i de tekniske reglene for arbeidsplasser. Disse forskriftene sikrer at rømningssikkerhet (eller sikkerhet for redningsveier) alltid har høyeste prioritet. I tillegg må delstatsspesifikke byggeforskrifter tas med i betraktningen ved utforming av rømningsveier og nødutganger i Tyskland.

I henhold til tekniske regler for arbeidsplasser garanterer en rømnings- og redningsvei kun sikkerhet når det tas hensyn til spesifikke retningslinjer.

Retningslinjer for rømnings- og redningsveier

  • Rømningsveienes layout og dimensjoner
  • Strukturell og teknisk utforming av rømningsveier
  • Identifisering av rømningsveier
  • Sikkerhetsbelysning for rømningsveier
  • Oppretting av rømnings- og redningsveiplaner

Nødutganger: Der ulike funksjonelle krav samhandler

Dører må oppfylle forskjellige krav i samsvar med den tiltenkte bruken. Disse kan imidlertid kombineres optimalt ved bruk av forskjellige systemkomponenter, der tidlig planlegging for den tiltenkte bruken spiller en viktig rolle.

For rømnings- og redningsveier er den viktigste utfordringen å la folk flykte fra bygningen raskt og trygt. Når det ikke er noen fare, må imidlertid dørene forbli lukket og beskyttet mot uberettiget tilgang. Det er særlig viktig for bygningsdriftsansvarlig å beskytte anleggene mot sabotasje, innbrudd, tyveri eller misbruk.

Nødutgangsfunksjonalitet i nødsituasjoner

Nødutganger er en betydelig del av rømnings- og redningsveier. Layouten og antall nødutganger avhenger av bygningen og de gjeldende byggereglene. Til tross for dette er det tydelig at folk kan evakuere det farlige området når som helst via rømnings- og redningsveier.. Å kunne åpne dører raskt og enkelt uten eksterne hjelpemidler er kritisk. Rømnings- og redningsveier må åpne umiddelbart i fluktretningen og lede mennesker i fare ut, eller inn i sikringsfelt.

I henhold til nye europeiske standarder kan nødutganger utstyres med en rekke nødutgangslåser. Det optimale valget av nødutgangslåser avhenger av hvor mange som trenger å flykte i en nødsituasjon. Hvis det er fare for massepanikk, bør det bygges panikklåser inn i dørene i samsvar med DIN EN 1125. Disse består av en horisontal stolpe kombinert med panikklås, og kan bruke mekaniske, elektromekaniske eller motoriske panikklåser. Særlig i offentlige bygninger er ikke besøkende kjent med de lokale rømningsveiene og funksjonene til nødutgangene. Hvis de trykker mot dørbladet i fluktretningen, lar panikklåser døren åpnes i mindre enn noen få sekunder, uten noen instruksjoner.

Hvis antallet mennesker i bygningen er håndterbart, og de er kjent med rømningsveiene, er nødutgangsenheter vanligvis tilstrekkelige i henhold til DIN EN 179. Den horisontale stolpen erstattes for eksempel av et dørhåndtak, siden det ikke er noen sjanse for panikk.

Nødutgangenes funksjonalitet i normal drift

Nødutganger brukes ofte i brannvernseksjoner. Funksjonen for sikker flukt er like viktig som de selvlukkende og brannsikre egenskapene til dørinstallasjonen. Hvis automatiserte dører må gi kompliserte funksjoner i rømnings- og redningsveier, tilbyr en systemløsning fra en Dørstyringsenhet et elektronisk låseelement, som for eksempel nødutgangslåser eller rømningsdøråpner og en panikklås (også kalt anti-panikklås). Dette garanterer både beskyttelse mot uautorisert inngang på den ene siden, og fri tilgang for flyktende mennesker i faresituasjoner på den andre siden.

Dører er én av de viktigste komponentene i sikkerhetsdesignen til et bygg.

Thomas Borgmann, segmentleder for sikkerhetsteknikk, GEZE GmbH
Nødutgangsveier må være tydelig identifisert i bygninger.

Nødutgangsveier må være tydelig identifisert i bygninger. © Morten Bak / GEZE GmbH

Dørstyringenheten, som er «hjernen» til et rømningssveisystem, sikrer og overvåker åpnings- og lukkeprosedyrene i rømningsveier. Den selvlåsende panikklåsen garanterer rask åpning i en nødsituasjon, mens Dørstyringsenheten kontrollerer tilgangen. Den aktiveres av et brannvarslingsanlegg, eller i tilfelle strømbrudd låses den automatisk hvis det er installert motorlås.. Det vil likevel være mulig å gå gjennom døren i rømningsretning, siden nødutgangslukkingen automatisk låses opp i tilfelle brannalarm eller strømbrudd. Døren åpnes også via nødtasten hvis flere personer presser mot den i panikk. Døren kan når som helst åpnes utenfra med nøkkel , men hvis en selvlåsende panikklås brukes, sikrer dette en forsikringskompatibel garanti for sikring mot innbrudd i motsatt retning av rømningsretningen.

Med denne trioen lukkes automatiske slagdører i normal drift ved selvlåsing av panikklåsen, og kan kontrolleres og sikres av dørstyringenheten. Til faste tider, for eksempel i dagsdrift, kan dørstyringsenheten frigjøre døren. Ellers tillater det kontrollert individuell frigjøring via en nøkkel eller et adgangskontrollsystem. I tilfelle fare kan døren betjenes når som helst ved å trykke på nødtasten på dørstyringsenheten. Garantert sikkerhet er avgjørende i en nødsituasjon: Dørstyringsenheter fra GEZE er testet i samsvar med det tyske direktivet for elektriske låsesystemer på rømningsdørlåsinger (EltVTR) og TÜV, og panikklåser i samsvar med standardene DIN EN 179, 1125, 12209, 1627 og 1634-1 som gjelder for låser.

Trygge rømningssveier med intelligent GEZE-teknologi

Kravene til bygningssikkerhetskomponenter er nesten like varierte og individuelle som hvert enkelt bygg. Det fins også ytterligere spesifikke krav som må oppfylles. Sikkerhetsløsninger fra GEZE kan garantere trygge rømnings- og redningsveier i ethvert bygg. Hvis rømnings- og redningsveiene ikke skal være åpne for alle under normal drift, kan GEZE-adgangskontrollsystemer – som er koblet til dørstyringsenheter – overta nødvendig overvåking. Enten på flyplasser, sykehus eller konferansesentre: De multifunksjonelle produktene som leveres av GEZE er som tannhjul som går fint inn i hverandre, og produserer et nødutgangssystem som ikke bare gir optimal beskyttelse i nødstilfeller og bekvemmelighet under normal drift, men som kan planlegges og installeres pålitelig.

Greit og vite: GEZE RWS-løsningen er sertifisert i henhold til den tyske standarden EltVTR. Fra et teknisk perspektiv vil vi nå EN 13637. Et uavhengig institutt tester for øyeblikket systemet for å gi oss sertifiseringen i henhold til EN 13637.

Individuelle løsninger

Personlig sikkerhet er første prioritert ved planlegging av bygg. Rømnings- og redningsveier må derfor vurderes helt fra starten. I tillegg til byggekrav, er overholdelse av lovbestemmelser også nødvendig. Hver bygning skal ha et skreddersydd sikkerhetskonsept med optimal sikring av rømningsvei: Brann- og farevarsler, adgangskontrollsystemer i kombinasjon med en dørstyringsenhet og et dørlukkersystem, rømningsdør eller motorlåser er bare noe av det mulige variantene. Det er viktig å planlegge generelt design og utforming av dører i en bygning på et tidlig tidspunkt for å forberede påfølgende justeringer og etterutrustning.

GEZE tilbyr løsninger for å sikre rømnings- og redningsveier som er tilpasset spesifikke krav og individuelle rømningsveikonsepter. GEZE har også mange års internasjonal erfaring med å tilby rådgivning for alle typer bygninger og er også der for deg som prosjektleder.

De høyeste sikkerhetsstandardene kombinert med enkel installasjon

Den viktigste utfordringen i sikring av rømningsveier er å kombinere de motstridende kravene til normaldrift og nødssituasjoner på en best mulig måte. For å lage en rømningsvei som for eksempel ikke fungerer som en rømningsvei for tyver, må den for eksempel være låst for uautoriserte personer. Dette er særlig relevant for varehus.

Som ekspert på sikkerhetsteknikk tilbyr GEZE et bredt spekter av produkter og optimale systemløsninger. Tilpassede løsninger kombinerer individuelle sikkerhetskrav i ett intelligent system slik at rømningsveier åpnes og lukkes på en koordinert måte i en nødsituasjon. Alle GEZE-komponenter kan enkelt og raskt integreres i et nød- og rømningsveisystem når som helst. De oppfyller de nyeste tekniske nivåene i de høyeste sikkerhetsstandarder. Det store utvalget av GEZE-produkter og -systemer er også driftsansvarlig og brukervennlig, holdbart og økonomisk. En integrert produkttilnærming og samspillet mellom dører, vinduer og sikkerhetsteknikkprodukter gjør at sluttbrukere og montører kan stole på sofistikerte og koordinerte løsninger.

Kyndig vedlikehold garanterer holdbarhet og perfekt funksjon

Driftsansvarlige av bygningene eller rommene er ansvarlige for å holde rømningsveiene godt vedlikeholdt og å ta alle nødvendige forholdsregler for å garantere personlig sikkerhet og beskyttelse av bygningen. Rømningsdører og redningsveier må vedlikeholdes regelmessig for at de skalopprettholde funksjonell sikkerhet i henhold til standardene.. Komponentene i rømnings- og redningsveier må vedlikeholdes årlig, enten av produsenten eller av en av hans godkjente partnere. Som en del av dette må alle sikkerhets- og styringenhetene til dørinstallasjonen drives i samsvar med lovbestemmelsene. Det anbefales også at operatøren foretar en inspeksjon hver måned.

GEZE tilbyr full service fra planlegging av bygning, installasjon og idriftsetting som del av pågående drift.