Emner

Bygningssikkerhet – beskyttelse av mennesker og eiendeler

Å gjøre en bygning trygg er en komplisert oppgave. Økende sikkerhetskrav og visse lover og forskrifter må overholdes. I tillegg må man ta hensyn til forsikringsselskapets krav og de tekniske mulighetene, som kan være svært så komplekst.. Et forsvarlig sikkerhetskonsept sikrer at så lite som mulig 'skjer'.

Hva er risikoen ved bygningsdrift?

Nødutganger med panikkbeslag åpner ved fysisk trykk.

Nødutganger med panikkbeslag åpner ved fysisk trykk. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Hver bygning er unik, akkurat som menneskene som bruker den, og varene som produseres eller lagres der. Men dette betyr at også risikoen og farene er forskjellige. Alle som er ansvarlige for sikkerheten i en bygning må vurdere alle risikoer og beskyttelsesmål i en analyse. Et sikkerhetskonsept for bygningen tar hensyn til lovbestemmelser og forsikringskrav.

Sikkerhetstiltakene for spesielle bygninger, slik som offentlige bygninger, barnehager, industribygg, kontorkomplekser, høyhus, hoteller, kjøpesentre, skoler, så vel som sykehus og sykehjem er annerledes enn de sikkerhetstiltakene som må brukes for private bygninger. Det kommer også alltid an på hvor mange som er i bygningen, om de har begrenset mobilitet og om de er kjent med bygningen.

Potensielle risikoer

 • Brann/eksplosjon
 • Elektriske og mekaniske feil
 • Farlige stoffer
 • Spionasje/sabotasje
 • Innbrudd
 • Innbrudd/hærverk
 • Raid

Sikkerhetskonsepter for bygninger – hva betyr det?

Et sikkerhetskonsept inkluderer alle forebyggende eller skadereduserende tiltak tilpasset behov, krav og beskyttelsesmål. Dette er hovedsakelig brannvernstiltak, sikring av nødutganger, røykavtrekkssystemer, adgangsstyring og innbruddsbeskyttelse. Sikkerhetskonseptet for bruk av bygningen må tilpasses organisasjonens overordnede sikkerhetskonsept og oppdateres regelmessig – særlig når det skjer endringer i bruken av bygninger, for eksempel etter organisatoriske endringer.

Dører som det viktigste aspektet innen bygningssikkerhet

Viktig for bygningssikkerhet: multifunksjonsdør

Viktig for bygningssikkerhet: multifunksjonsdør © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Dører kan tjene som bygningstilgang, rømnings- og redningsveier og beskyttede forbindelser til andre rom med forskjellige funksjonsområder. De har en viktig jobb å gjøre når det gjelder bygningssikkerhet. De oppfyller også andre tekniske krav når det gjelder brannvern, lydisolering og generelll utforming.

Dette har ført til at særlig automatiske dører har avansert til komplekse systemer med intelligente drivverk. Multifunksjonelle dører utfører følgende funksjoner:

 • adgangsstyring
 • brann- og røykalarm
 • styringsystem for rømningsdør
 • Beskyttelse ved hjelp av sensorer, f.eks. tilstedeværelse- og bevegelsessensorer

Hvis dørsystemene er integrert i bygningsautomatiserings- eller bygningsstyringsteknikksystemer, kan driftstilstanden vises og kontrolleres eksternt.


GEZE-dørløsninger for din sikkerhet

GEZE tilbyr sikkerhetsløsninger med høy ytelse for automatiske døråpnere. Disse er tilpasset de gjeldende spesifikke kravene og individuelle rømningsveikonseptene – fra dørsentralen som en stand-alone-løsning til systemløsninger som kombinerer individuelle sikkerhetskrav i et intelligent system. Individuelle sikkerhetskonsepter resulterer i optimale løsninger.

Gå til GEZE-sikkerhetssystemer

Del av GEZE nødutgangssystemet: GEZE TZ 320 dørstyringsenhet

Del av GEZE nødutgangssystemet: GEZE TZ 320 dørstyringsenhet © GEZE GmbH

GEZE nødutgangssystemer

GEZE nødutgangssystem er en komplett og pålitelig systemløsning, særlig for offentlige bygninger som sykehus, skoler eller diskoteker. I tilfelle brann eller panikk gir det personlig beskyttelse og brannvern, samt bygningssikkerhet. Her fungerer ulke GEZE-systemkomponenter sammen: For eksempel. automatiske døråpnere, dørlukkere, motorlåser og elektriske sluttstykker for rømningsdører, samt brann- eller farevarslingsanlegg og adgangskontrollsystemer. Dørstyringsenhet TZ 320 fungerer som 'hjernen'. Nnødutgangssystemet er i samsvar med EltVTR (direktivet om elektriske låsesystemer for dører i rømningsveier).

Panikklåser

Selvlåsende panikklåser gir kompromissløs sikkerhet for både mennesker og eiendommer i nødsituasjoner. På den ene siden må folk kunne forlate en bygning i løpet av sekunder for å flykte fra fare. På den andre siden må eiere og operatører beskytte sensitive områder mot uautorisert tilgang.

GEZE tilbyr selvlåsende panikklåser (IQ-låser) for dette formålet. De sikrer forsikringskompatibel låsing, beskyttelse mot innbrudd og kontrollert tilgang, men også rask åpning i nødsituasjoner.

GEZE adgangskontrollsystemer

GEZE adgangskontrollsystemer oppfyller kravene til moderne identifikasjonssystemer som kompakte, webbaserte 'alt-i-ett'-systemløsninger som inkluderer alle dørrelaterte komponenter. GEZE adgangskontrollsystemer kan brukes både for enkeltdører og for adgangskontrollsystemer. GEZE adgangskontrollsystemer tilpasses trinnvis til sikkerhetskonseptets størrelse og krav.

Den enkle driften gjør at GEZE adgangskontrollsystem også er egnet for private hjem. Adgangsstyring ved inngangsdøren, klokkesignal, sabotasjeovervåkning eller elektriske sluttstykker gjør private bygninger tryggere og beskytter personvern.

GEZE driftsystem for bygningsteknikk

Med bygningssystemet kan systemløsninger for dør-, vindus- og sikkerhetsteknikk fra GEZE integreres i bygningssikkerhet og -styring. Et sentralt styring- og visualiseringssystem overvåker ulike automatiseringskomponenter i bygningen og tilbyr sikkerhet gjennom mange forskjellige nettverktilkoblingsmuligheter: Det sikrer sikkert røyk- og varmeavtrekk, lukker brannseksjoner, åpner rømningsveier eller kontrollerer tilgangen.

Det overtar samtidig overvåking av

 • automatiske dørsystemer
 • dørlukkere på dørlukkere på brann- og røykbeskyttelsesdører
 • vindusmotorer for røyk- og varmeavtrekk samt for daglig ventilasjon
 • rømningsveier og panikklåser
 • tredjepartsprodukter (f.eks. lysstyringer)

Moderne dør-, vindus- og sikkerhetsteknikk fra GEZE i den nye ABUS KranHaus


Dørsystemer fra GEZE med økt innbruddshemning

Sikkerhetsdører fra GEZE gjør livet vanskelig for innbruddstyvene. De beskytter bygningsinnganger med strengere sikkerhetskrav (komponentmotstandsklasse 2). Systemenes transparente utseende opprettholdes uavhengig av RC2-funksjonalitet.

Gå til innbruddshemmende skyvedør system fra GEZE

Gå til det innbruddshemmende automatisk karuselldørsystemet fra GEZE

Støtte i planleggingen av bygningssikkerhet

GEZE støtter planleggingen av nye bygninger og gir råd om aspektene som må vurderes med hensyn til bygningssikkerhet. Det tas hensyn til individuelle ønsker og situasjoner samt relevante bransjespesifikasjoner. Vi kjenner de tekniske retningslinjene, forskriftene og standardene som må tas i betraktning under byggingen. Standarder og forskrifter endres regelmessig, noe som gjør det vanskelig for ikke-eksperter å følge med på alt.

GEZE kan også tilby støtte for spesialistplanlegging, for eksempel når det gjelder tilgjengelighet og brannvernsplanlegging for et bygg.

Generell service for implementering av bygningssikkerhet

I tillegg til å gi råd installerer GEZE også løsningene for kunden. Kunden drar fordel av kontinuerlig planlegging, konvertering og service fra samme partner.

GEZE-serviceverktøy hjelper bygningsteknikere med å håndtere og konfigurere automatiske dørsystemer slik at de kan konfigurere innstillinger raskere og enklere.

Gå til GEZE-kundeportalen

WinCalc 2.0-beregningsprogrammet for vindusmotorer overtar de komplekse beregningene for systemdesign av vinduer og viser alle aktuelle motorløsninger. Dermed er det mulig med beregning av manuelle og elektromotoriske ventilasjonsvinduer, RWA-vinduer og NRWG-er, samt utforming av passende styresentral nødstrøm.

Alltid i forkant av sikkerhetsteknologien

Selv etter at prosjektet er fullført, støtter GEZE deg med forskjellige servicepakker. Service- og vedlikeholdskontrakter sikrer langsiktig bygningssikkerhet.