Emner

Brannvernsporter som et effektivt tiltak for forebyggende brannvern

Følgene av brann kan være ekstremt ødeleggende, og liv og levebrød kan gå tapt på veldig kort tid. Forebyggende brannvern hjelper deg med å unngå branner og å bekjempe dem effektivt hvis de bryter ut. Brannvernstiltak i dørområder spiller derfor en avgjørende rolle: Brannversporter forsinker spredning av brann og gir mennesker i en bygning en livreddende fordel.

Brannvern – bekjemp brann effektivt

Enten det er snakk om offentlige anlegg, kontorbygg eller skole, bedømmer folk først og fremst bygninger etter komfort, funksjonalitet, estetikk og sikkerhet. Særlig kravene til sikkerhetsteknologi har økt betydelig de siste årene – spesielt innen brannvern.

Risikoen for branner i bygninger er høy, og tallene for Tyskland alene er urovekkende:

  • Rundt 200 000 branner per år
  • Et gjennomsnitt på 125 000 av driftsmessig brannskade
  • Rundt 200 storbranner med millioner av euro i skade og ødeleggende virkninger: 40 prosent av virksomhetene søker om insolvens umiddelbart etter katastrofen, og 70 prosent i løpet av et år.

Branner er særdeles ødeleggende og uforutsigbare. De kommer vanligvis som en overraskelse og forårsaker enorme skader. Derfor er målrettede vernetiltak nødvendig for å takle brann.

Hva betyr brannvern?

Brannvernsporter er noen av de viktigste komponentene i brannvern av anlegg.

Brannvernsporter som et teknisk brannvernsverktøy for anlegg © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Brannvern dekker alle sikringstiltak som forhindrer forekomst og spredning av branner og røyk, og som muliggjør selvredning og effektive slukkehandlinger under brann. Det er to typer brannvern: forebyggende og defensiv brannvern.

Nøkkelrollen til forebyggende brannvern er sentralt å beskytte rømnings- og redningsveier mot brann og å holde dem røykfrie. Dette bidrar også til effektivt å unngå skader i tilfelle brann.

Forebyggende brannvern består av strukturelle, tekniske og organisatoriske tiltak:

  • Alle strukturelle brannvernstiltak innebærer å lage eller justere struktursystemer. De fokuserer på hvordan materialer oppfører seg under brann og på komponenters brannmotstand.
  • Det tekniske systemaspektet ved brannvern dekker alle tekniske systemer slik som brannalarmanlegg, brannslukningsanlegg, røykavtrekkssystemer og brannvernsporter.
  • Organisatorisk brannvern omfatter å utnevne brannvernombud, brannvedlikeholdsansvarlige, utarbeide brannvernplaner og brannvernforordningen.


Defensiv brannbeskyttelse dekker derimot alle tiltak som effektivt slukker en brann som har brutt ut. Dette er hovedsakelig en oppgave for brannvesenet.

Brannvernsporter som effektive branndørlukkere

Brannvernsporter spiller en nøkkelrolle i forebyggende brannvern. Hovedoppaven til selvlukkende dører er å forhindre at brann bryter gjennom åpninger i brannhemmende eller brannsikre vegger. Det er viktig at dører lukkes pålitelig i tilfelle brann.

Brannmotstandsklasser for brannvernsport

Hvor lenge en brannvernsport forblir brannsikker avhenger av brannmotstandsklassen. Klassifisering styres for øyeblikket av den tyske standarden DIN 4102-2. I fremtiden vil dette bli styrt over hele Europa, basert på den europeiske standarden DIN EN 13501-2 og produktstandarden DIN EN 16034. Som et resultat vil navnene på klassene også endre seg. På dette tidspunktet er det ikke klart når det europeiske regelverket må tre i kraft.

I fremtiden vil de nye europeiske forkortelsene være:

Vis mer Vis mindre

Krav til bygningsinspeksjon

Produkt

Forkortelse i henhold til DIN 4102-5

Bruk i samsvar med DIN EN 16034 og

klassifisering i samsvar med DIN EN 13501-2

Brannhemmende, 

tett lukking,

selvlukkende

Brannbeskyttelseslukker

T30

EI2 30-SaC ...

Brannhemmende, 

røyktett,

selvlukkende

Branndørlukker med røyk

beskyttelsesfunksjon

T30-RS

EI2 30-S200C ...

Sterkt brannhemmende, 

tett lukking, 

selvlukkende

Brannbeskyttelseslukker

T60

EI2 60-SaC ...

Brannsikkert, 

tett lukking, 

selvlukkende

Brannbeskyttelseslukker

T90

EI2 90-SaC ...

Brannsikkert, 

røyktett, 

selvlukkende

Branndørlukker med

røykbeskyttelsesfunksjon

T90-RS

EI2 90-S200C ...

Brannmotstand
120 minutter,

tett lukking, 

selvlukkende

Brannbeskyttelseslukker

T120

EI2 120-SaC...

Røyktett, 

selvlukkende

Røykbeskyttelselukker

RS

S200C ...

Brannsikkert glass Brannsikkert glass F90 EI 90

Klassifisering av brannvernsporter skiller mellom 1-fløyede dører (T130-1) og 2-fløyede dører (T30-2). Valget av brannmotstandsklasse avhenger av hvordan bygningen skal brukes og veggen som døren skal bygges i.

Brannvernsporter sikrer åpninger i brannseksjoner.

Brannvernsporter sikrer åpninger i brannseksjoner. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Det/den tyske bygningsreglementet og spesielle byggeforskriftene

Brannvernsporter må være montert som brannvernsskap i bygninger der dette er foreskrevet i de gjeldende nasjonale bygningsreglementet og de gjeldende spesielle forskriftene. Nødsituasjoner fremhever det viktige med å ha dører riktig installert. Når de er korrekt plassert, skaper brannvernsporter trygge brannseksjoner, dvs. områder hvor branner, forbrenningsgasser og varme forsegles. Rom med en lengde på 40 m, eller et overflateareal på 1,600 m², må deles riktig inn i brannseksjoner ved bruk av dører.

Brannversporter må lukkes pålitelig i tilfelle brann. Ulike teknikker kan brukes for å oppnå dette, for eksempel dørlukkere, dørdrevne og hold åpen-systemer. Påliteligheten til systemet er kritisk i tilfelle brann, og det er døreiernes, dørprodusentenes og dørmonterenes ansvar. Riktig vedlikehold av dørsystemer anbefales absolutt fordi det redder liv. Å dokumentere vedlikeholdstiltak frigjør også de som er ansvarlige for brannvern i tilfelle brann.

Brannvernsporter er underlagt strenge krav når det gjelder planlegging, installasjon og drift. I Tyskland er de nødvendige kriteriene definert i DIN 4102-5 og DIN EN 1634-1.

Branndørlukker kan også være røykbeskyttet for å forhindre spredning av røyk. Brannvernsporter er bare røykbeskyttede hvis de har blitt utstyrt med ekstra beslag. DIN 18095 regulerer kriteriene for røykbeskyttelsesdører.

Sikkerhetsfunksjoner i et samhandlingsområde

Intelligente systemløsninger for brannvernsporter i rømningsveier

Intelligente systemløsninger for brannvernsporter i rømningsveier

Sikkerhetsfunksjonene til brannvernsport står overfor en spesiell motsigelse i rømnings- og redningsveier fordi låser må forhindre uberettiget tilgang i ufarlige situasjoner. Etter at en person har gått gjennom dørene, må dørene lukkes via uavhengig låsing, og bygningen må kunne evakueres raskt i en nødsituasjon. Den ideelle løsningen for dette er en kombinasjon av en dørstyringsenhet, en rømningsdørlås og en motorlås.

I denne kombinasjonen er prosedyrer for døråpning og -lukking i rømnings- og redningsveier sikret og overvåket. Elektroniske komponenter holder dører i rømningsveier lukket. Låseelementet aktiveres av et brannvarslingsanlegg, eller i tilfelle strømbrudd, låses det automatisk hvis det brukes motorlås. Det vil likevel være mulig å gå gjennom døren i rømningsretning, siden nødutgangslukkingen automatisk låses opp i tilfelle brannalarm eller strømbrudd: Nødknappen i dørstyringenheten åpner døren.

Forebyggende brannvern med intelligente systemer fra GEZE

For forebyggende brannvern tilbyr GEZE komplette løsninger som kombinerer individuelle sikkerhetskrav i et enkelt intelligent system. Dørlukkere sørger for sikker lukking av dører som alltid må lukkes og overvåkes, eller som i det minste må lukkes og overvåkes i tilfelle brann.

Dette gjelder fremfor alt ved vekslende trykkforhold, slik som de som finnes for eksempel i sluser og trappeoppganger eller ved vind og trekk. Her er dørlukkere so TS 5000 SoftClose etterspurt, da de også under disse betingelsene sørger for et optimalt forhold mellom kraft og lukkehastighet.

Daglig bruk av bygninger krever imidlertid at dører åpnes noe av tiden (f.eks. for å transportere varer). En hold-åpen-enhet er nødvendig for å holde disse brannvernsportene (røykbeskyttelsesdørene) åpne. GEZE har et bredt spekter av hold-åpen-systemer tilgjengelig, alle designet spesifikt for bruk i brannforebyggende systemer. Hold-åpen-systemer fra GEZE systemer kan brukes til å holde brannvernsporter åpen permanent eller midlertidig, og dermed gi barrierefri tilgang, men likevel lukke dem trygt i tilfelle brann. Med FA GC 170-radioforlengelse kan eksisterende bygninger også forbindes med takdetektorer eller avbrytende trykknapper uten ekstra kabelføring.

Som ekspert på pålitelig åpning og lukking av brannvernsport leverer GEZE skreddersydde løsninger av høy kvalitet. Vårt brede produktsortiment dekker alt fra hold åpen-systemer til dørlukkere, drivsystemer og aktiveringsenheter.

Profesjonell rådgivning

Brannvern er nedfelt i lov og må tas i betraktning fra starten av når man planlegger bygninger. GEZE er kjent med internasjonale brannvernsbestemmelser og har eksperter tilgjengelig for forskjellige typer bygninger. GEZE-eksperter støtter deg gjerne på designstadiet eller med prosjektledelsen din.

Praktisk anvendelse av ekspertkunnskap

For å oppnå riktig brannvern må mange krav tas med i betraktning når man installerer brannvernsport. GEZE monterer og dokumenterer brannvernsløsninger pålitelig. Installasjonsselskaper er også pålagt å iverksette passende brannvernstiltak.

Tjeneste fra en enkelt kilde

Brannvernsporter må vedlikeholdes med jevne mellomrom. I Europa kan brannvernsporter vanligvis bare inspiseres av sertifisert personale. Ekspertene plikter til å implementere oppgavene sine riktig, og er ansvarlige for dette.

GEZE er den rette kontaktpersonen for vedlikehold av brannvernsporter og intelligente systemløsninger. Regelmessig service og vedlikehold av kvalifisert personale er avgjørende for sikker drift og langsiktig tilgjengelighet av brannvernsporter. GEZE Service tilbyr fleksibel og individuell vedlikeholds- og servicepakker.