Adgangskontroll

Adgangskontrollsystemer

Ved høy publikumstrafikk i bygningen må du kunne stole på et effektivt tilgangskontrollsystem. Her tilbys en enkel variant med ID-kort eller PIN. Dørstyring og dørovervåkning overtas av I/O-boksen. adgangsberettigelsene leses av moderne RFID-lesere som kan integreres perfekt i det ytre presentasjonsbildet på sving- eller skyvedørsystemet.