Referanser

Vellykket integrasjon av GEZE-systemer i bygningsstyringsteknikk (GLT) i Vector IT-Campus

Den nye firmasentralen til Stuttgarts IT-spesialist Vector Informatik er den hittil største bygningen til foretakskomplekset og satser på den mest moderne bygningsteknikken. GEZE har med skreddersydde digitale nettbaserte løsninger og sikkerhetsteknikk bidratt til "Smart Building"-tilnærming.

Oversikt over alt, takket være BACnet-basert bygningsstyringsteknikk

Karusseldører i inngangsområdet til Vector IT-Campus. Foto: Jürgen Pollak for GEZE GmbH

Mer enn 180 dørløsninger fra GEZE, koblet i nett via IO 420-grensesnittsmoduler i sentralt driftskontrollanlegg (BMS) GEZE Cockpit og integrert i BACnet-bygningsstyringsteknikk.

Mer enn 180 høykvalitets, for det meste multifunksjonelle sikkerhetsdørsystemet er omsatt av GEZE i nybygget ti IT-Campus. For å gjøre det mulig med en sentral, samtidig overvåkning og styring av elle automatiske dørsystemer, ble disse koblet i nett via grensesnittsmoduler i det sentrale driftskontrollanlegget GEZE Cockpit og integrert i BACnet-bygningsstyringsteknikken. Det ble da brukt GEZE-spesifikke forgreningsbokser: Ved disse sentrale dørknutepunktene blir alle forsyningsledninger og IO 420-grensesnittsmodulen sammenført. Den enhetlige oppbyggingen av GEZE-forgreningsboksen gjør det mulig for bygningslederen med en oversikt ved hver dør i forhold til grensesnitt med andre produktgrupper og dermed over hele den nettverkstilkoblede bygningsteknikken.

"Smarte" dører med sentral driftskontrollanlegg GEZE Cockpit og IO 420 grensesnittsmodul

GEZE IO 420 BACnet-grensesnittsmodul. Foto: GEZE GmbH

Hjertet i "Smart Building"-konseptet: GEZE IO 420 BACnet-grensesnittsmodul. © GEZE GmbH

GEZE Cockpit- og IO 420-grensesnittsmodulene påtar seg datautvekslingen mellom dører og bygningsstyringsteknikk (GLT) med standardisert BACnet-protokoll. Informasjonen for "dørintelligens" (f.eks. dørtilstand åpen/lukket, låst/opplåst eller feil) stilles til disposisjon av IO 420-modulen via BACnet MS/TP. GEZE Cockpit sørger for oversettelsen av BACnet MS/TP til BACnet/IP. Systemet tilbyr all informasjon om status og funksjon på en dør. Dette blir videresendt til en sentral datamaskin, dokumentert og oversiktlig visualisert. Gjennom filtreringen av dataene takket være GEZE Cockpit oppstår den velkomne tilleggseffekten som reduseres takket være datatrafikken i nettverket.

Ved alarm, feilfunksjon eller manipulering av en dør kan bygningsadministrasjonssystemet straks reagere og f.eks. aktivere dørene for sikring av rømningsvei (FWS) eller låse panikklåser.

FÅ MER INFO OM SIKRING AV RØMNINGSVEI

Frittstående vindeltrapp i mottaksområdet ved IT-Campus. Foto: Jürgen Pollak for GEZE GmbH

Frittstående vindeltrapp i mottaksområdet ved IT-Campus. Foto: Jürgen Pollak for GEZE GmbH

Nettbaserte dørsystemer i "Porten til Campus"

Næropptak elektrisk sluttstykke. Foto: Jürgen Pollak for GEZE GmbH

Perfekt for finrammede dører: diskré elektrisk sluttstykke fra GEZE.

Det store innglassede mottaksområdet på 500 m², som er åpent over alle fire etasjer, er "Porten til IT-Campus" og imponerer med sin åpne, lyse atmosfære. Kombinerte dørløsninger i inngangsområdet knytter sammen barrièrefrihet, adgangskontroll, innbruddshemning, sikring av rømningsvei og pålitelig røykfjerning ved brann.

 • To identiske, 3-fløyede helautomatiske karuselldører håndterer den daglige besøksstrømmen. I tillegg er det utstyrt med automatiske bueskyvedører som nattlukkinger.
 • To to-fløyede automatiske rømningsdører med "kraftig" Powerturn-slagdørautomatikk til høyre og venstre for karuselldørene sikrer barrièrefrihet og lar seg takket være Smart swing-funksjon også enkelt åpnes med hånden.
 • En av rømningsdørene er utstyrt med K 600 vippehebeldrev som RWA-forsyningsluftåpning. Ved brann kjører dørbladene automatisk bredt opp, slik at røyk og varme kan vike unna.
 • Den andre rømningsdøren tjener takket være adgangskontrollsystemet og en selvlåsende panikklås IQ lock AUT som rømningsdør: Ved fare kan den også i låst tilstand åpnes innenfra av hvem som helst.

Ledende sikkerhetskomponent i hele dørsystemet er den nettilkoblede dørsentralen TZ 320: Via bygningsstyringsteknikken kan bygningslederen når som helst registrere status på dørene fra avstand, tilpasse denne eller endre driftsmodus (f.eks. "fast åpen"). De sentrale kommandoene kan tildeles enkelte, flere eller alle dørene og også programmeres tidmessig.

Multifunksjonelle dører: Kan betjenes komfortabelt og sentralt

En multifunksjonell sikkerhetsdør i andre etasje tilbyr ved behov kun berettigede personer tilgang. Med GEZE Powerturn F-drivenhet og den elektriske sluttstykken FT500, samt dørsentralen TZ 320, tjener den samtidig som brannseksjonsdør og barrierefri ytterveidør. Ved berettiget åpning, trykk av nødtast på dørsentral eller ved styring av brannvarslingsanlegget låser rømningsdørlåsingen FTV 320 opp døren. Også ved innvendige dører i kontorkomplekset er det utrustet med ulike varianter av GEZE elektrisk sluttstykke med Powerturn-drivenheter og/eller et adgangskontrollsystem. Akkurat som brannseksjonsdøren er de koblet i nett i bygningsstyringsteknikken og kan overvåkes og styres eksternt av bygningsadministrasjonen.

FÅ MER INFO OM BYGNINGSSIKKERHET

Godt kombinert: Røyk- og varmeavtrekksanlegg (RWA) og sikring av rømningsvei i ett

Driftsrestaurant med to dobbeltbladede glassdører.

Hold åpen-systemer koblet sammen i nett via bygningsstyringsteknikk tjener til klimastyring. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

I bedriftsrestauranten samarbeider hold-åpen-systemene til dørsystemene og klimastyringen i bygningsstyringsteknikken. To-fløyede full panikk-rømningsdører gjør det mulig med barrierefri gjennomgang og tjener i tilfelle brann som forsyningsluftåpning: Ved fare låser RWA-styresentralen MBZ 300 opp den selvlåsende IQ lock AUT-panikklåsen og kjører dørbladene automatisk opp via K 600-vippehebeldrevet til maksimal åpningsbredde. Samtidig blir røykfjerningsmotorene aktivert med alarmtilstanden til RWA-sentralen. Den automatisk videreførte dørtilstanden til bygningsstyringsteknikken gjør det mulig med en umiddelbar reaksjon: Hvis alarmtilstanden tilbakestilles, lukkes hold-åpen-systemene via dørlukkere og låses selvstendig.

FÅ MER INFO OM RWA

Nettbaserte dørlukkere og klimastyring

Enkeltblads glassdreiedør i brannvernsutførelse. Foto: Jürgen Pollak for GEZE GmbH

Kompleks dørteknologi: finrammet og sentralt styrbar. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Nettverkstilkoblingen av dørsystemene i bygningsstyringsteknikken har fordelen med at dørene om sommeren eller for kortsiktig naturlig lufting kan stilles opp manuelt og lukkes med GEZE E-fastholdingsfunksjon i glideskinnen til dørlukkeren elektrisk. Bygningslederne kan med bygningsstyringsteknikken bestemme når dørene må være lukket, slik som etter driftsslutt. Dørtilstanden som er registrert i bygningsstyringsteknikken blir videreført til klimastyringen, som ved behov kan etterstyre energieffektivt. Dette gjør det mulig med en effektiv energistyring og bidrar til å spare kostnader til oppvarming og verne om naturlige ressurser.
På denne måten kombinerer den "intelligente" dørstyringen energieffektivitet og innbruddshemning.

MER OM ENERGIEFFEKTIVITET I BYGNINGER

Bærekraftig bygging takket være bygningsautomatisering

I henhold til en studie fra Bitkom skyldes 1/3 av hele energiforbruket til Tyskland bygningssektoren. Bygninger er dermed i tillegg til trafikk og industriell produksjon en av de største energiforbrukerne og årsakene til CO2-utslipp i Tyskland. Det største enkeltpotensialet for reduksjon av CO2-emisjoner ligger etter konklusjonene av studien i reduksjon av varmebehovet gjennom bygningsautomatisering. 
Som innovativt teknologiforetak satset Vector Informatik derfor på den mest moderne teknologien og konseptene og ble derfor utmerket med DGNB-sertifikatet i platina av Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. Dessuten har prosjektet blitt tildelt DGNB-diamanten for fremragende arkitektur med spesiell utformingsmessig og bygningskulturell kvalitet. Den nye bygningen bidrar på mange måter til ressursskåning. Dermed ble for eksempel byggematerialene valgt på grunnlag av bærekraftighetskriterier, og strømforbruket ble redusert gjennom den intelligente bygningsstyringen. Gjennom alle tiltak kan totalt ca. 460 tonn CO2-utslipp per år unngås i kontinuerlig drift.

Individuell dørplanlegging og koblingsplan

Hvordan tid og kostnader kan spares gjennom profesjonell planlegging av prosjektstart, viser moderniseringen av den tidligere Vector-hovedforvaltningen. Allerede i den tidlige planleggingen var våre GEZE-eksperter inkludert Dermed kunne dørlister og dørfunksjoner diskuteres og planlegges direkte. Tilstedeværende dører ble inkludert i planleggingen, og GEZE-løsninger ble innført i rådgivningen. 

Vi setter pris på partnere som aktivt er med på tankegangen og utformingen. Med GEZE vet vi at allerede får rådgivning i planleggingsfasen på forutsigbar og løsningsorientert måte. De spesialtilpassede koblingsskjemaene etter vårt prosjekt har bidratt til å spare tid og kostnader i byggefasen.

Sebastian Gaiser, konstruksjonsleder hos Vector

Objektrelaterte kabelplaner og koordinering av produktgrupper

Sammen med kunden har vi skissert og omsatt individuelle kabelsskjemaer for bedre byggavvikling og grensesnittkoordinering. Det spesielle ved disse kundespesifikke og objektrelaterte kabelsskjemaene: Grensesnittsproblem mellom produktgruppene dør og elektro kunne dermed løse seg, da også fremmede produktgrupper og ansvarsområder ble tatt hensyn til – noe som ellers er heller uvanlig innenfor bransjen.

Vi ser på oss selv som en omfattende og helhetlig løsningsleverandør. Dette betyr at vi ikke bare forsyner våre kunder med fremragende GEZE-produkter. Vi ønsker virkelig å forstå behovene til våre kunder, samt deres utfordringer og også kunne løse problemene. For vi vet takket være vår mange års fag- og bransjeekspertise hva nettverkstilkobling betyr i det konkrete prosjektet og hvilke snublefarer det gjelder å være oppmerksom på.

Christian Schulze Dieckhoff, salgsleder GEZE
GEZE tilbyr profesjonell planlegging, omsetning og tjenester over hele bygningslevesyklusen.

Profesjonell planlegging, omsetning og tjenester over hele bygningslevesyklusen – alt fra ett sted.

Planlegging, omsetning og service – alt fra én kilde

Kombinasjon av individuell objektrådgivning, GEZE-produkter og -tjenester fra ett sted tilbyr mange fordeler: Kunden har i de ulike ytelsesfasene alltid en GEZE-samtalepartner – fra dørplanlegging over montering til kontinuerlig bygningsdrift av GEZE-service. 

Denne totalpakken overbeviser helt klart: Byggherren har allerede gitt tilliten til GEZEs løsninger i fire bygninger ved Vector Informatik-anlegget i Stuttgart, slik som den vellykkede integrasjonen i bygningsstyringsteknikken med GEZE Cockpit. Også for de neste bygningene er vi med i planleggingen igjen – slik ser et fremtidsvisende samarbeid ut.

GEZE-produkter ved Vector-firmakontoret

 • Modulært sentralt driftskontrollanlegg GEZE Cockpit
 • IO 420-grensesnittsmodulen
 • Trefløyede, helautomatiske karuselldører
 • Powerturn svingdørautomatikk
 • K 600 vippehebeldrev
 • GEZE adgangskontrollsystem
 • Selvlåsende panikklås IQ lock AUT
 • Nettilkoblet dørsentral TZ 320
 • GEZE Powerturn F-drivenhet
 • Elektrisk sluttstykke FT500
 • Rømningsdørlåsing FTV 320
 • RWA-styresentral MBZ 300
 • Glideskinnedørlukningssystem TS 5000 R-ISM Ecline