Emner

Automatisk ventilasjon via vinduer - naturlig og energieffektivt

Automatiske ventilasjonskonsepter som bruker naturlig vindusventilasjon, gir bedret romhygiene i alle typer bygninger. Sammenlignet med tradisjonelle klimaanlegg er det dessuten en bedre og mer energiøkonomisk tilførsel av frisk luft. Luftutskiftingen fungerer uten ventilatorer, bare gjennom vinduet med temperaturforskjeller og vind.

Vindusluftesystemer: Frisk luft for et sunt inneklima

Hodepine, tretthet eller allergiske reaksjoner - dårlig luft i rommet kan ha ubehagelige følger for de fleste. Bedret isolering i moderne og renoverte bygninger gjør at det ikke slipper inn så mye frisk luft. Det er svært negativt for den innendørslufthygienen. Resultatet er økt forurensing og soppdannelse. Dette bekjemper man vanligvis med et enkelt middel: naturlig ventilasjon gjennom vinduene.

 Automatiske vindusåpnere sørger for et komfortabelt inneklima.

Automatiske vindusåpnere sørger for et komfortabelt inneklima. © Sigrid Rauchdobler / GEZE GmbH

Manuell utlufting eller maskinelt ventilasjonsanlegg?

For manuell lufting gjelder følgende: Kort og intensiv utlufting - det vi kaller støtlufting - er bedre enn å ha vinduet stående åpent i lang tid. Manuell lufting må gjøres helt bevisst - og det kan være en ulempe. Når og hvor lenge man åpner vinduet blir tilfeldig siden mennesker ikke har noen “dårlig luft”-sensor.

I motsetning til dette er et mekanisk ventilasjonsanlegg en rent teknisk innretning som automatisk fører luft inn utenfra og fjerner den “brukte” luften. Her skiller man mellom sentraliserte og desentraliserte systemer. Alt etter behov kan det installeres anlegg med kontrollert forsyningsluft (forsyningsluftanlegg), kontrollert avtrekksluft (avtrekksluftanlegg) eller kombinerte forsynings- og avtrekksluftanlegg

 • Sentraliserte ventilasjonsanlegg arbeider med varmegjenvinning og består av et ventilasjonsaggregat med ventilatorer og varmevekslere samt tilhørende luftfordelingssystem som kontrollert suger luften inn og ut.
 • Desentraliserte ventilasjonsaggregat har vanligvis ikke noe luftledesystem, men består av flere, små enheter som er bygget inn i ytterveggen.

Et ventilasjonssystem bestemmer nødvendig lufteeffekt basert på behov. Men denne typen kontrollert ventilasjon av boareal krever både energi og plass og er forbundet med høye kostnader: Slike anlegg krever dessuten mye vedlikehold - f.eks. må filtrene renses og skiftes med jevne mellomrom. Ellers kan midd komme inn i systemetog føres rundt til alle rom sammen med den friske luften og dermed påvirker lufthygienen og i verste fall gi helseproblemer. Dette gjelder for ventilasjonsanlegg både i bolighus og i offentlige bygninger, sykehus, hoteller, skoler osv.

Attraktivt alternativ til ventilasjonsanlegg: Automatisk vindusventilasjon

Automatisert utlufting med motordrevne vinduer - -altså et vindusventilasjonssystem - er et interessant alternativ til mekaniske ventilasjonsanlegg. Denne formen for lufting av rom og boliger gir god luftkvalitet, uten at det trengs mye energi. F.eks. måler sensorer mengden kulldioksid i rommet og regulerer åpning og lukking av vinduene automatisk. Utskiftingen av luft skjer som en følge av de naturlige temperaturforskjellene mellom inne og ute og at vinden blåser. Om sommeren sørger slik vidusventilasjon for luftkondisjonering av bygningen i de kjølige nattetimene. Denne formen for ventilasjon, uten motoriserte ventilatorer, garanterer god luftkvalitet.

Fordeler med automatiske vindusluftesystemer

 • Lave investeringer og vedlikeholdskostnader sammenlignet med mekanisk ventilasjon
 • Bærekraft: Automatiske vindusåpnere er mer energieffektive enn klimaanlegg fordi de gjør bruk av naturlige resurser.
 • Komfort: Automatiseringen gjør det mulig å styre individuelt og fleksibelt.
 • Innendørs luftkvalitet: F.eks. hindres eventuelle fuktskader
 • Bedret innendørslufthygiene og færre overføringspunkter for bakterier, smittestoffer og virus

Forutsetning: Vindu med elektrisk drev

Luft av god kvalitet i bygninger til enhver tid - med riktig vindusteknikk

Luft av god kvalitet i bygninger til enhver tid - med riktig vindusteknikk © Exorbitart / GEZE GmbH

Vinduer med elektriske drev kan f.eks. åpnes og lukkes automatisk med et tidsur. Automatisk ventilasjon er imidlertid aller mest effektiv hvis den styres av sensorer. Slik ventilasjonsstyring overvåker luftkvaliteten i rommet og reguleringen tilpasser tilstanden til vinduene. Brukerne kan når som helst gripe inn og betjene drivenhetene manuelt med ventilasjonsknappene under automatis drift. Det førere til aksept blant brukerne av bygget. Automatisk vinduslufting er basert på bestemte innstillinger:

Faktorer i sensorstyrt vindusåpning

 • Inne- og utetemperatur og forskjellen mellom disse verdiene
 • Vindstyrke og -retning, samt regn
 • Brukstidspunkter, f.eks. tid på dagen, ukedag og helger
 • Kvaliteten på den innendørs luften: Luftfuktiget, CO2- eller VOC-verdier og innetemperatur

Bygningsautomatisering med integrert styringsteknikk

Moderne styringsteknikk gir mulighet for fleksible ventilasjonssentraler der åpningshastighet og ventilasjonsstid har variabel justering. Vindusdrevene kan tilpasses forskjellige vindusstørrelser og åpningsbredder og gjør det mulig med objektspesifikke løsninger. Ved behov kan inntil fire vindusdrev og to låsedrev synkroniseres med den integrerte synkronmodusen i GEZE IQ windowdrive vindusdrev.

Med de smarte vindusluftesystemene våre åpner vi veien til mer bærekraft i offentlige og private bygninger. På den måten blir moderne Smart Building-konsepter mulig.

Sven Kuntschmann, GEZE segmentleder, vindusteknikk

Den automatiske vindusstyringen for ventilasjon kan knyttes sammen i nett med inneklima- og bygningsstyringen - som i tillegg også styrer persienner, markiser og rullegardiner samt oppvarming, klimatisering, lys og alarmer.

Smart nettverkstilkobling med sentral styring for ventilasjon er en fordel spesielt i store bygninger, siden vinduene da ikke må lukkes manuelt. Styringen skjer via feltbusprotokoller. Med vindusdrevene kan det realiseres “intelligent” bygningsteknologi med trådløse, KNX eller BACnet-installeringer for å oppnå “intelligente” fasader.

Økt innendørs lufthygiene og færre overføringsveier for virus o.lign.

Helsemyndighetene anbefaler tilstrekkelig tilførsel av frisk luft for å bedre r innendørs lufthygienen. Forskere går ut fra at smittefaren fra aerosoler kan være høyere i lukkede rom. Automatiske, berøringsfrie vindusdrev gjør regelmessig tilførsel av friskluft mulig samtidig som brukernes komfort og sikkerhet økes: Hvis vinduene ikke må åpnes for hånd, kan det heller ikke overføres bakterier, smittestoffer eller virus ved berøring.

Last ned brosjyre med hygienetips innen naturlig ventilasjon (PDF | 0.97 MB)

Dette gjør ventilasjonsløsninger via vinduer viktig for tilnærmingen til “healing architecture” i sykehus, omsorgsinstitusjoner og andre bygninger der det fokuseres på brukernes vel.

Les mer om healing architecture

PRODUKTER & LØSNINGER FRA GEZE FOR ET GODT ROMKLIMA (PDF | 0.97 MB)

Ofte stilte spørsmål: Automatisk vindusventilasjon

Individuell og objektrelatert planlegging

GEZE støtter planlegging av automatiske ventilasjonssystemer med tilpassede utluftingskonsepter. Arkitekter satser gjerne på dempet, redusert design. Så utseendet på de nye vindusdrevene er diskret og fargen kan tilpasses hele veien. På den måten føyer de seg harmonisk inn i alle fasader.

Videre tilbyr vi forslag til anbudstekster for arkitekter, CAD-tegninger og konsepter for å heve bygningers effektivitetsklasser.

Les om det som er viktig når vindusdrevene planlegges.

Bred kompetanse fra én enkelt kilde

For raskere og mindre komplisert prosjektgjennomføring støtter GEZE forhandlere og installatører med koblingsskjemaer eller godkjenninger. Et spesielt verdsatt verktøy er konfigureringsprogramvaren Win Calc 2.0. GEZEs konfigurator for vindustekninkk ordner de kompliserte beregningene som trengs når vindusdimensjonene skal beregnes: raskt, enkelt og komfortabelt. Systemet gjør beregninger på manuelle og elektriske luftevinduer, røyk- og varmeavtrekksanlegg og naturlige røyk- og varmeavtrekk. Programmet overtar og viser alle mulige drevløsninger.

Til GEZE kundeportal

Omfattende service helt fra starten

GEZE tilbyr omfattende service ved montering og vedlikehold av systemene. Vi har selvfølgelig også tilhørende monteringsanvisning klar.

GEZE vindusteknikk for alle dine ønsker