Emner

Automatisk tilbakekjøling om natten – energieffektiv bygningsventilasjon

Intensiv ventilasjon gjennom vinduer om natten er en kostnadsbesparende og energieffektiv metode for kjøling av bygninger om sommeren. Riktig vindusteknikk er avgjørende for automatisk styrt nattkjøling.

Redusert ytelse på grunn av varme

Rommene varmes raskt opp om sommeren – særlig med store vindusfronter.

Rommene varmes raskt opp om sommeren – særlig med store vindusfronter. © Exorbitart / GEZE GmbH

Kontorer, skoler og offentlige bygninger blir ofte uutholdelig varme om sommeren. Mennesker, utstyr og belysning avgir stadig varme, og i tillegg stråler de varme solstrålene inn i rommene gjennom store glassvinduer. Da begynner folk å miste konsentrasjonen, og ytelsen deres blir dårligere. Bygget må avkjøles slik at folk som er i rommet føler seg komfortable og holder hodet kaldt selv om det er varmt ute.

Imidlertid øker klimaanlegg investeringsnivået, vedlikeholdskostnadene og energiforbruket i et bygg betydelig. Kontor- og administrasjonsbygg trenger ofte mer energi for å kjøle rom om våren og sommeren enn å varme dem om høsten og vinteren. Mekaniske ventilasjonssystemer er også energikrevende, og deres kontinuerlig drift gjør dem til ekte «energislukere».

Ventilasjon om natten sparer energi

Til sammenligning sparer styrt naturlig ventilasjon en betydelig mengde energi. Den bruker de naturlige trykkforskjellene mellom minst to åpninger til utsiden i et bygg til luftutveksling (f.eks. vinduer, dører) . En slik trykkgradient eksisterer allerede i svake vinder. Kraftdrevne vifter er derfor unødvendige.

For tilbakekjøling om natten styrer automatisk styrte vinduer varmen som genereres av solstråling og interne kilder til utsiden i løpet av natten og kjølig, forsyningsluft til innsiden. Den forsyningsluften som tilføres, sikrer et behagelig romklima gjennom behagelig temperatur og god luftkvalitet.

Kjølig natteluft som en naturlig kald kilde

Den kjølige natteluften fungerer som en naturlig kuldekilde – og dette gjør at kjøling om natten ikke bare er bærekraftig og energieffektiv, men også naturlig og miljøvennlig.

I nye bygninger blir dette klimaanlegget i økende grad kombinert med aktivering av termisk kjerne. Rør legges i bygningsmasser, for eksempel betongtak. Vann strømmer gjennom disse rørene som et varme- eller kjølemedium. Ideelt sett vil dette eliminere behovet for veldig energikrevende klimaanlegg.

Praktisk automatisering gjennom sentral styring

Automatisk tilbakekjøling om natten: Nyttig for offentlige bygninger

Automatisk tilbakekjøling om natten: Nyttig for offentlige bygninger © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Automatisk tilbakekjøling om natten er spesielt egnet for offentlige bygninger, kontorbygg, idrettsanlegg eller skoler. I disse store bygningene er energieffektiv ventilasjon, et sunt romklima og overvåking av vindusforhold sentrale krav.

Moderne vindusteknikk sikrer optimal tilbakekjøling om natten. Det sikrer at hele vindusfronter eller vindusgrupper styres automatisk når ingen er til stede. En sentral styringenhet sikrer at ventilasjonsscenarier slik som ventilasjonsperioder enkelt kan defineres og endres.

Tilbakekjøling på nattetid i moderne byggekonsepter

Moderne ventilasjonsvinduer med parallell åpning støtter tilbakekjøling om natten.

Moderne ventilasjonsvinduer med parallell åpning støtter tilbakekjøling om natten.

Selv med moderne glassfasader med såkalte ventilasjonsvinduer med parallellåpning er automatisk tilbakekjøling om natten mulig. Her blir vinduet værende åpent parallelt med utsiden som en helhet. Dette betyr at utseendet til glassfasaden ikke påvirkes – for eksempel av refleksjoner fra skråstilte vinduer.

Samtidig sikrer den parallelle vindusåpningen optimal luftutveksling. Kjølig luft kan strømme inn nedenfra samtidig som varm, tung luft forsvinner oppover. Sammenlignet med skråstilte vinduer oppnår ventilasjonsvinduer med parallell åpning og samme åpningsbredde en mye høyere luftutvekslingshastighet.

‘Smarte bygninger‘ gjennom nettverk

Den automatiske vindusstyringen for nattventilasjon kan kobles til nettverket med bygningsstyringen, som styrer for eksempel persienner, markiser og skodder, samt varme, klimaanlegg, belysning og alarmsystemer. Hvis bygningsteknikken som er automatisert på denne måten reagerer automatisk på klimatiske påvirkninger og endringer, gjør den bygninger til «smarte bygninger».

Intelligent styring og vindusmotorer fra GEZE

De automatiske vindusstyringene fra GEZE muliggjør naturlig tilbakekjøling om natten – uavhengig av om de må åpne små lette eller store tunge fasadevinduer, takvinduer eller kuppelvinduer. Dette skyldes at vindusmotorene kan styres nøyaktig og muliggjør en variabel, justerbar åpningsbredde for hvert vindu. Dette muliggjør individuelle ventilasjonskonsepter etter kundenes behov.

Sensorer sikrer full sikkerhet: Tilstedeværelsesdetektorer overvåker lukkekantene og forhindrer personskader på grunn av automatisk åpning og lukking.  Vind- og regnsensorer gir signaler om å lukke vinduene og beskytte bygningsmassen mot skader.

Via IQ box KNX-grensesnittmodulen kan vindusmotorene fra GEZEs IQ-vindusdrevserie kobles til KNX-bygningsbussen. Dette betyr at alle automatiserte vinduer kan overvåkes og betjenes sentralt.

Krav til automatisk vindusbasert tilbakekjøling om natten

 • Et moderat klima: Utetemperaturene om natten må være godt under temperaturene i bygningen i en tilstrekkelig periode.
 • God utendørs luftkvalitet: Få lukter, miljøgifter, fintstøv
 • Beskyttelse mot innbrudd: Vinduer kan styres separat i tilgjengelige områder slik som i første etasje. Beskyttelse ved hjelp av vindusbeskyttere eller spesiell konstruksjon (ventilasjonsvinduer med parallellåpning)
 • I kraftig regn eller vind: Strukturell værbeskyttelse eller automatisk lukking av åpne vinduer

Omfattende støtte

GEZE støtter planlegging og invitasjon til anbud ved hjelp av

 • prosjektkonsultasjon
 • anbudstekster for arkitekter
 • CAD-tegninger
 • ideer for å forbedre bygningseffektiviteten
 • informasjon om bruk av moderne fasadekonstruksjoner

Rask og grei prosjektgjennomføring

GEZE støtter installasjonsselskaper og installatører med en rask og ukomplisert prosjekthåndtering med

 • konfigurasjonsprogramvaren WinCalc 2.0 for installasjonsselskaper (beregningsprogram for vindusteknikk)
 • råd om fasadevern for en vakker, bærekraftig fasade
 • installasjonsinstruksjoner for vindusdrev