IQ windowdrive – den intelligente vindusmotor-produktfamilien

Fra automatisk ventilasjon til et smart røyk-og varmeavtrekkskonsept: intelligente vindusmotorer fra IQ windowdrive-serien til GEZE tilbyr et bredt spekter av alternativer. Parameterinnstilling, synkronisering og nettverkstilkobling kan alle gjøres individuelt og kobles til nettverk integrert med bygningsstyringsteknikken.. Videre tilbyr de intelligent klembeskyttelse for motordrevne vinduer.

Intelligente vinduer takket være smarte vindusmotorer

Kjedemotor Powerchain

Kjedemotor Powerchain

Når arkitekter og spesialistplanleggere tar for seg ventilasjon eller røyk- og varmeavtrekkskonseptet i løpet av et offentlig byggeprosjekt, oppstår raskt spørsmålet om de riktige vindusmotorene. Bygninger i dag blir stadig mer brukervennlige, energieffektive og generelt "smartere". Som et resultat blir flere komponenter i byggeteknikken automatisert. Vår IQ windowdrive-produktfamilie tilbyr intelligent drivstyring for motordrevne vinduer i bygninger som brukes av mange mennesker. Vindusmotorene sikrer et trygt røyk- og varmeavtrekksanlegg og ventilasjonsdrift, og kan integreres i bygningsstyringsteknikken. De kan brukes til daglig, naturlig, automatisk ventilasjon, samtidig som de gir den nødvendige åpnebredden for røykavtrekk i bygningen i tilfelle brann. For å oppfylle fremtidige spesifikasjoner, tilbyr IQ windowdrive-familien forskjellige typer drivenhet avhengig av installasjonssituasjonen.

Intelligent ventilasjon og trygt røyk- og varmeavtrekkskonsept i ett

Fordi de er i stand til intelligent kommunikasjon med hverandre, er stasjoner fra IQ windowdrive-produktfamilien like egnet for ventilasjons- og røyk- og varmeavtrekkmoduser. Vindusmotorene har forskjellige åpne-og lukkehastigheter avhengig av driftsart.

Automatisk og trygg ventilasjon

I ventilasjons-driftsmodus vil vindusmotorene åpne vinduer etter behov og posisjonere dem nøyaktig. Dette kan for eksempel bety at vinduer på kontorer åpnes så stille at prosessen ikke er hørbar. Vinduene kan for eksempel styres med hjelp av en trykkknapp eller via en automatisk prosess innen bygningsstyringsreknikken.

Pålitelig betjening av røyk- og varmeavtrekksanlegg

Samtidig er vindusmotorer fra IQ windowdrive-familien en viktig del av smart røyk- og varmeavrekksanlegg). I motsetning til ventilasjonsmodus, i tilfelle røykdannelse eller til og med brann, fungerer stasjonene umiddelbart med maksimal hastighet, og åpner vinduene på mindre enn 60 sekunder. Vinduene åpner seg til sin maksimale åpningsvinkel, noe som tillater raskt røykavtrekk fra bygningen.

Vindusmotorene i IQ windowdrive-familien gjør at vinduer kan åpnes og lukkes etter behov med styring ned på millimeter- og sekundnivå for ventilasjon og røyk- og varmeavtrekk.

Dr Dominik Landerer, produktsjef i GEZE

IQ windowdriveer: systemløsningen for motordrevne vinduer

Sikkerhetsmodul for å verne mot de farlige områdene i motordrevet vinduer

Sikkerhetsmodul for å verne mot de farlige områdene i motordrevet vinduer © GEZE GmbH

Riktig motor for alle typer vinduer

Motorer som brukes på tunge vinduer må være spesielt kraftige. Kjedemotor brukes vanligvis i disse tilfellene – for eksempel Powerchain kjedemotorfra IQ windowdrive-produktfamilien. Slimchain kjedemotor, er derimot et godt valg for mindre vinduer som brukes til ventilasjonsformål. For takvinduer velger planleggere ofte E 250 NT spindelmotoren. Ved spesielt store og tunge sidehengslede-vippe-vinduer anbefaler vi ventilasjonsdrevet F 1200+.

Systemløsninger for ekstra sikkerhet

Ytterligere komponenter legges til for å gjøre stasjoner fra IQ windowdrive-produktfamilien til en systemløsning. Power lock motorlås gir ekstra sikkerhet for vinduer med store åpningsvinduer. Dette gjør at vinduene tåler høyere vindbelastning, og sikrer at de er forseglet mot drivregn med en lufttett tetning. I tillegg gjør motorlåsen potensielle innbrudd vanskelig.

Det nyeste tilskuddet til produktfamilien – en TÜV-testet sikkerhetsmodulIQ box sikkerhet - forbedrer nå sikkerheten ytterligere. For intelligent klembeskyttelse for motordrevne vinduer. Dette betyr at vindusmotorer kan brukes selv i bygninger der personer som krever beskyttelse, utrente personer eller mennesker som ikke er i stand til å resonnere, kan være tilstede –for eksempel på skoler, sykehus eller kjøpesentre. Verneklasse 4 gjelder i slike bygninger for å sikre at maskindirektivet overholdes. IQ box sikkerhet og sensorikk sikrer mot innklemming og skarpe kanter på hoved- og sekundære lukkekanter. Modulen sikrer sikker stopp og reversering av motoren hvis noen kommer inn i faresonen, og muliggjør dermed maksimal sikkerhet i ventilasjonsmodus.

Mer informasjon om vindusikring

Alle produktene i IQ windowdrive-familien kan også kombineres med MBZ300 og røyk-og varmeavtrekksentraler fra GEZE.

Integrering i bygningsstyringssystemet

Videre må det tas beslutninger om motorstyring og tilkobling til bygningsstyringsteknikken. Motorer fra IQ windowdrive-produktfamilien kan integreres i bygningsstyringsteknikken i kombinasjon med IQ BOX KNX. Denne kombinasjonen skaper intelligente vindussystemer som du kan bruke til å betjene ventilasjons- og røykavtrekksystemene i bygningen din på en sikker og pålitelig måte.

Tekniske egenskaper for vindusmotorer i IQ windowdrive-området

Styring med presis posisjonering og individuell parameterinnstilling

Vindusmotorer i IQ windowdrive-serien tilbyr intelligent styring med parameterinnstilling etter behov i henhold til individuell bruk i bygningen. Selv om tradisjonelle vindusmotorer ofte bare har start/stopp-styring, åpnes vinduet presist med IQ windowdrive. I tillegg tillater forskjellige åpnings- og lukkehastigheter sikker og praktisk bruk.

I tilfelle brannalarm, bytter stasjonene til røyk- og varmeavtrekkmodus: de forhåndsdefinerte verdiene for denne situasjonen, som vanligvis avviker vesentlig fra ventilasjonsmodusen, får deretter umiddelbar virkning. For eksempel er vinduer med et ventilasjonsslag på 300 mm generelt konfigurert med et røyk- og varmeavtrekk på 800 mm.

IQ windowdrives kommuniserer via LIN-BUS

Kommunikasjon mellom vindusmotorene håndteres via LIN-BUS. Dette gjør at automatiske vinduer kan betjenes i både solo og synkron modus. I synkron modus kan opptil fire motorer fra IQ windowdrive-produktfamilien synkroniseres uten ekstern sentral.

Etterfølgende kontroller for motorlåser er også integrert via LIN-BUS. Nettverkstilkobling av vindusmotoren og låsemekanismen sikrer at komponentene automatisk fullfører arbeidstrinnene i riktig rekkefølge. Dette låser en bygning sikkert om natten etter at den er ventilert i løpet av dagen.

Motorene i IQ windowdrive-produktfamilien utvides til en systemløsning.

Eksempel på styring via KNX: Vindussikring på automatiske bunnhengslede vinduer som åpner innover

Enkel konfigurasjon av motorparametrene gir rask idriftsetting

Vår servicekoffert for IQ windowdrive lar deg ta i bruk vindusmotoren raskt. Tilkobling til ST 220 serviceterminal gir også enkel parameterinnstilling av IQ windowdrives. Innstilingsenheten lar brukeren konfigurere drivparametere for de forskjellige automatiske ventilasjons- og røyk- og varmeavtrekksmodusene.

Når alle motorer og komponenter er installert, kan diagnoseverdier som tilbakelagte avstander eller driftstid avleses. Hvis vindusmotorene er integrert i bygningsstyringsteknikken, kan statusmeldinger og stillingssignaler kommuniseres til den. Dette sikrer at du alltid har oversikt over vindusteknikken din og varsles umiddelbart ved feil.

Oversikt over vindusmotorene i IQ windowdrive-produktfamilien

Kraftig ventilasjonsdrev for spesielt store og tunge sidehengslede-vippe-vinduer.

Kraftig ventilasjonsdrev for spesielt store og tunge sidehengslede-vippe-vinduer. © GEZE GmbH

Kraftig ventilasjonsdrev for spesielt store og tunge sidehengslede-vippe-vinduer

 • Generøse bruksgrenseverdier muliggjør store fasadeflater uten horisontal inndeling
 • Ideell for store vinduselementer (inntil 3.500 mm fløyhøyde og 2.400 mm fløybredde, med maks 200 kg) som skal brukes til naturlig ventilasjon.
 • Integrert kontrollpanel med kapasitive berøringsknapper for åpning, lukking og rotering av vindusrammen
 • LED-visning av aktuell posisjon for åpningssystemet samt sikkerhetsmeldinger
 • Med mekanisk nødlåsing for betjening også ved strømbrudd
 • Maksimal åpningsbredde på 180 mm i vippeposisjon og 90° i dreieposisjon

Les mer om F 1200+

Bilde av GEZE Slimchain kjedemotor

Kjedemotor med attraktivt design: Slimchain fra GEZE © GEZE GmbH

Kjedemotor i et attraktivt design med mange mulige bruksområder i 24 V-finish

 • Kan integreres perfekt i fasadedesignet på grunn av det slanke og diskrete utseendet
 • Drivslag med variabel justering og individuelle hastigheter for ventilasjon og røyk-og varmeavtrekk
 • Tilgjengelig som en spesialversjon, med slaglengde, kabellengde, farge og justering som kan konfigureres til venstre/høyre vindu
 • Synkronisering av maks. fire motorer uten ekstern sentral
 • DIP-bryter for å endre driftsart (solo og synkron, master og slave)
 • Enkel og rask montering med smart-fix monteringssystemet
 • Testet som naturlig røyk- og varmeavtrekksenhet (SHEV) i henhold til EN 12101-2
   

Mer om Slimchain

Bilde av GEZE Powerchain kjedemotor fra GEZE

Powerchain fra GEZE: Kjedemotoren for store og tunge vinduselementer © GEZE GmbH

Kjedemotor for store og tunge vinduselementer som krever store åpnebredder

 • Raske åpningshastigheter i situasjoner hvor røyk-og varmeavtrekk skal aktvieres, selv for svært tunge vinduer
 • Drivslag med variabel justering og individuelle hastigheter for ventilasjon og røyk-og varmeavtrekk
 • Tilgjengelig som spesialversjon, med slaglengde, kabellengde og farge som kan konfigureres
 • Synkronisering av maks. fire motorer uten ekstern sentral
 • DIP-bryter for å endre driftsart (solo og synkron, master og slave)
 • Enkel og rask montering med smart-fix monteringssystemet
 • Testet som naturlig røyk- og varmeavtrekksenhet (SHEV)

Mer om Powerchain

Bilde av GEZE E 250 NT elektrisk spindelmotor

E 250 NT fra GEZE: Spindelmotor med kompakt konstruksjon © GEZE GmbH

Elektrisk spindelmotor i et kompakt design, med mange forskjellige bruksområder:

 • drivslag med variabel justering og individuelle hastigheter for ventilasjon og røyk-og varmeavtrekk
 • Synkronisering av maks. fire motorer uten ekstern sentral
 • Enkel endring av driftsart (solo og synkron, master og slave) ved hjelp av DIP-bryter
 • Testet som naturlig røyk- og varmeavtrekksenhet (SHEV) i henhold til EN 12101-2

Mer om E250 NT