Riktig planlegging av vindusteknikk med GEZE

Vinduer spiller en stadig større rolle i moderne bygninger. De forbedrer inneklimaet ved hjelp av naturlig ventilasjon, spiller en avgjørende rolle når det gjelder energisparing og sikrer røyk- og varmeavtrekk (RWA) i tilfelle brann. Dessuten foreligger det objektspesifikke krav mht. hygiene, komfort og sikkerhet. Som planlegger er det lett å miste oversikten. Våre eksperter er partnere med arkitekter og planleggere, og klar til å veilede - fra planlegging og individuell prosjektstyring, til idriftsetting.

Vindusteknikk må imøtekomme mange krav.

Vinduene spiller en stadig større rolle i bygninger. Planleggere og arkitekter står derfor over for mange utfordringer når de planlegger vinduer. I tillegg til designaspektene må de ha innovative vindusfunksjoner som kan tilfredsstille de økende kravene til moderne og leveverdige bygninger. De må overholde alle juridiske lovbestemmelser. Her er det at godt utformede og sikkerhetsplanlagte vindussystemer kommer inn.

En rekke potensielle brukere: Hvilket vindu er det rette? 

Store vinduer er for tiden etterspurt, ikke bare pga. designet. Rommene får mye naturlig dagslys og gir oss en følelse av varme og frihet. Men moderne vinduer kan mye mer: I tillegg til de tekniske egenskapene som lyspenetrasjon, beskyttelse mot varme, støy og innbrudd, pluss beskyttelse mot vind og regn, må de også påta seg viktige funksjoner som ventilasjon eller røyk- og varmeavtrekk (RWA). Og det er ekstra krav hvis det er planlagt takvinduer eller fasadevinduer. Det må også tas hensyn til bygningstype og brukergruppe. Disse kravene kan virke motstridende ved første øyekast, og det gjør det vanskelig å velge den rette vindusløsningen.

Juridiske bestemmelser for planlegging av vinduer

Det er ikke mange som vet at: Maskindrevne eller automatiske vinduer er maskiner iht. det europeise maskindirektivet 2006/42/EF. Derfor er det spesielle risikovurderinger, ikke bare for produsentene, men også for planleggere, installatører og de som er driftsansvarlig for vinduene. I tillegg til visse tekniske spesifikasjoner, er de også underlagt obligatorisk regelmessig inspeksjon. Maskinprodusenten må kontrollere at det utføres en risikovurdering, slik at HMR-kravene som gjelder maskinen, overholdes. Det er planleggeren eller den som utsteder anbudsinnbydelsen, som er ansvarlig for dette. Risikovurderingen utføres i henhold til installasjonssituasjonen, brukergruppen og formålet med bygningen. Skoler, barnehager og sykehus har for eksempel høyeste verneklasse 4 hvis det er fare for at folk kan komme til skade av motordrevne vinduer.

Vindusplanlegging i moderne bygninger involverer også komplekse krav.

Vindusteknikk må planlegges - ellers kan det ha innvirkning på kostnadene og forårsake unødvendig belastning

Arkitekter og planleggere må tenke nøye igjennom vinduenes anvendelse på forhånd. Hvilken funksjon skal vinduet ha? Skal det brukes til naturlig ventilasjon eller røyk- og varmeavtrekk (RWA)? Eller en kombinasjon? Hvilken vindustype (sidehengslet, bunnhengslet eller topphengslet vindu) og hvilken åpningsretning henger sammen med installasjonssituasjonen? I tillegg er det flere faktorer, som dimensjonene på vinduet, bladvekt, nødvendige åpnebredder (ventilasjon og varmeavtrekksanlegg (RWA)), brukergrupper og tiltenkt bruk av rommet. Hvis en eller flere av disse parametrene endrer seg i løpet av prosessen, kan det være nødvendig med ny, tidskrevende planlegging eller etterutrusting. Det hender for eksempel at mål og vekt på vinduet er feil spesifisert eller endres, slik at den valgte vindusmotoren ikke lenger passer. Det er også irriterende hvis strømforsyningen er for svak til den valgte styringen. Eller hvis man har glemt sikringstiltak som klembeskyttelse under planlegging, og det derfor er forbudt å drive vinduet.

For daglig ventilering eller ved branntilfelle varierer spekteret av vindusprodukter fra mekaniske monteringssystemer for overlys og smarte drivsystemer for naturlig ventilasjon og luftavtrekk, til helhetlige løsninger for forebyggende brannvern. Det er derfor viktig å vite på forhånd hvilke funksjoner vinduet skal ha i bygningen.

Finne rett vindusmotor

Vinduer har viktige funksjoner i bygninger

© GEZE GmbH

Naturlig ventilasjon takket være intelligente vindusmotorer

En av nøkkelfunksjonene til vinduer er naturlig ventilasjon Spesifiseringene for inneklima reguleres forskjellig, avhengig av bygning. I henhold til den tyske energisparingsforordningen (EnEV), må “den minste luftutvekslingen som trengs for helse- og varmeårsaker sikres. Arkitektene må derfor ta hensyn til luftkvalitet og termisk komfort allerede i planleggingsfasen. Dette omfatter CO2-innhold, temperatur, fuktighet og luftsirkulasjon i rommet.

Her gir naturlig lufting via strømdrevne vinduer en smart og behagelig løsning: sensor- eller tidskontrollerte vindusmotorer åpner vinduene automatisk før romluftkvaliteten blir for dårlig. Fordelene er innlysende: Luftsirkulasjonen forbedrer romklimaet. Samtidig minimeres risikoen for infeksjoner fra aerosoler. Når CO2-innholdet i luften reduseres, forbedres konsentrasjonsevnen vår. I tillegg overføres det færre bakterier når vinduene ikke må åpnes manuelt. Ytterligere fordeler: Behovstyrt automatisk ventilasjon beskytter både bygningen på lang sikt og bruker mindre energi. Behovstyrt ventilasjon blir derfor stadig viktigere, særlig i klimanøytrale bygninger.

Mer om ventilasjon

Intelligente røykavtrekksløsninger åpner vinduer i branntilfelle.

Ved brann er giftig røyk en av de største farene i bygningen. Folk kan bli miste bevisstheten eller retningssansen på få sekunder. I tillegg til røyken kan den voldsomme varmen som genereres i en brann ødelegge strukturen og tekstiler i bygningen.

Et røyk- og varmeavtrekksanlegg (RWA) er med på å beskytte både mennesker og gjenstander i branntilfelle. Automatiske vinduer spiller en viktig rolle i et røyk- og varmeavtrekksanlegg (RWA). I et branntilfelle sender de den giftige røyken ut i det fri via åpningsdrift og intelligente røykavtrekksløsninger, tilfører frisk luft og bidrar dermed til brannslukkingen.

Vindusplanlegging: Våre objektrådgivere ser til at du får de rette produktene på rett sted

Jo flere produktgrupper som er involvert, desto flere misforståelser kan det bli. Når det gjelder vindusteknikk for eksempel, er det ikke bare arkitekter som er involvert, men også fasadeplanleggere, brannvernplanleggere og vindus- eller metallarbeidere. Bygningseiere gjør derfor lurt i å ha en objektrådgiver eller teknisk/økonomisk konsulent fra GEZE som koordinerer disse produktgruppene. De støtter planleggingen og hjelper med å sikre at installatørene får de rette produktene i tide. De gir dessuten verdifull støtte under montering og idriftsetting.

Her tilbyr GEZE en vidtrekkende portefølje:

  • Fra montasjesett til daglig ventilering og lufting og
  •  drivsystemer for automatisk ventilering og lufting,
  • til forsynings- og avtrekksluftsystemer for sikkert og hurtig røyk- og varmeavtrekk (RWA).

Med WinCalc, vårt vindusberegningsverktøy, finner vi den rette drivenheten for ditt vindu tilpasset dine behov og ønsket installasjonssituasjon. Hvis det er planlagt motordrevne vinduer, utfører vi en sikkerhetsanalyse sammen med deg for å fastlegge nødvendige sikkerhetstiltak. Vi tilbyr sikre løsninger fra verneklasse 0 til 4. Våre IQ box Safety bruker sensorer for å stanse vinduet fra å lukke seg, straks de registrerer et fremmedlegeme.

Vårt mål er å fremme utvikling av leveverdige bygninger. Som partner med arkitekter og planleggere gir vi råd om naturlig ventilasjon fra et tidlig stadium, om de relevante sikkerhetsaspektene ved motordrevne vinduer og om eventuelle nødvendige sikkerhetstiltak i den forbindelse.

Dr Dominik Landerer, produktleder ved GEZE

Slik støtter GEZE deg i vindusplanleggingen

GEZE tilbyr et unikt spekter av støttetjenester. I tillegg til våre objektrådgivere på stedet, kan du også nyte fordelen av et vidt spekter av verktøy og tjenester.

  • På våre opplæringssentre tilbyr vi et omfattende kvalifiseringsprogram for GEZE-produktene og seminarer til spesielle emner.
  • Vårt WinCalc -verktøy utfører alle de kompliserte beregningene for et vindus systemdesign
  • På vår YouTube -kanal, finner du omfattende installasjonsvideoer om våre produkter