Forbedret energieffektivitet: slik fungerer det, takket være klimaaktiv fasade

Den klimaaktive fasaden ved skolesenteret Mittelschule Grundäckergasse i Wien integrerer innovative dør-, vindu- og sikkerhetssystemer fra GEZE i et smart bygningsstyringssystem – for mer komfort, mer behagelig romklima og en optimert energieffektivitet.

Hvordan fungerer intelligente fasader?

Utsiden av skolesenteret Mittelschule Grundäckergasse i Wien

Mittelschule Grundäckergasse satser på intelligente fasader.

Intelligente fasader er innrettet for å redusere energiforbruket til bygninger. Nøkkelkjennetegn er

 • intelligente materialer og systemer,
 • sensorikk for dataregistrering,
 • tilpasningsevne til omgivelsesbetingelser,
 • Komponentenes evne til kommunikasjon med andre systemer og
 • forbedret bygningsautomatisering for å minimere behovet for oppvarming og klimatisering.

Omsetningen av intelligente fasader kan dermed senke energiforbruket, forbedre livskvaliteten til brukeren og utforme bygningen mer bærekraftig

MER OM INTELLIGENTE FASADER

Fordeler med intelligente fasader

 • Tilpasningsevne: Intelligente fasader registrerer via sensorer data som lysintensitet, temperatur og luftkvalitet og tilpasser seg automatisk til de vekslende miljøbetingelsene.
 • Komfort: En behovsriktig styring er brukervennlig og sørger for et behagelig romklima - uten manuell åpning og lukking av vinduene.
 • Energieffektivitet: Intelligente fasader kan kommunisere med andre bygningssystemer og dermed redusere energiforbruket og CO2-utslippet.
Detaljvisning av et vippet vindu ved skolesentret Mittelschule Grundäckergasse i Wien.

Slimchain kjedemotor for økt sikkerhet og energieffektivitet. © Sigrid Rauchdobler // GEZE GmbH

Visning av et klasserom ved skolesentret til Mittelschule Grundäckergasse i Wien

Ventilasjonssystemene i den klimaaktive fasaden på skolebygningen styres intelligent for å sikre optimal iromluftkvalitet © Sigrid Rauchdobler // GEZE GmbH

Detaljvisning av et vippet vindu ved skolesentret Mittelschule Grundäckergasse i Wien.

Alle motoriserte vinduer som er montert under 2,5 m, er utstyrt med Laserskanner GC 342 samt med en sikkerhetskoblingsmodul.

Smart: Intelligente sensorer styrer den automatiske vindusluftingen

Vinduene er utstyrt med Slimchain kjedemotorer som er integrert i bygningsstyringssystemet. Ventilasjonssystemet i den klimaaktive fasaden på skolebygget blir styrt på intelligent måte for å garantere en optimal romluftkvalitet. Denne styringen skjer avhengig av ulike faktorer som CO2-konsentrasjon, inne- og utetemperatur, bruk av rommet og tid.

For innvendig romovervåkning blir det brukt sensorer som måler CO2-konsentrasjonen og temperaturen. Her finnes det en tretrinns regulering: 10°, 35° (langsom og stille lufting) og 55° (hurtig lufting). Både lærere og elever har mulighet til å tilpasse disse innstillingene. I tillegg registrerer systemet vindretningen for å ta hensyn til fasadeavhengigheter som vindtrykk og vindtrekk og for å forhindre trekkluft. Overstrømselementer sørger for kontrollert luftveksling som også er støydempet.

Brukervennlig: Automatisk ventilasjon + manuelle taster

Ventilasjon i skolebygget til Mittelschule Grundäckergasse blir styrt automatisk avhengig av CO2, temperatur, bruk og tid. Denne løsningen gjør det mulig med en kontrollert naturlig ventilasjon og avlaster lærerne fra manuell lufting. Det finnes også betjeningselementer som lærere og elever ved behov kan bruke til å gripe inn i reguleringen. Disse tastene gir muligheten for å åpne eller lukke vinduene manuelt. Dermed holder den automatiske vindusluftingen seg brukervennlig og fleksibel.

MER OM AUTOMATISK VENTILASJON

Utforme automatiske vinduer på sikker måte

Skoler må oppfylle spesielt høye sikkerhetsstandarder – det er tross alt barns velvære det dreier seg om. Derfor er det viktig å ta hensyn til at motoriserte vinduer klassifiseres etter maskindirektivet 2006/42/EF som maskiner og dermed må sikres tilsvarende. I skolebygget til Mittelschule Grundäckergasse ble alle motoriserte vinduer som er montert under 2,5 m, utstyrt med laserskanner GC 342 og en sikkerhetskoblingsmodul. I 2. etasje i terrasseområdet ble denne vindussikringen gjennomført både innvendig og utvendig.

FLERE TIPS OM VINDUSSIKKERHET

Visning av vindusfasade og et vippet vindu

Nattkjøling skjer via det automatisk styrte vinduet. © Sigrid Rauchdobler // GEZE GmbH

Nattkjøling sparer energi

I skolesenteret Mittelschule Grundäckergasse bidrar automatisk nattkjøling til energieffektivitet. Vinduer automatisert med Slimchain vindusmotorer leder varmen som er oppstått i løpet av dagen ut i løpet av natten, slik at romtemperaturen målrettet senkes i løpet av nattetimene. Nattkjølingen styres via en programvare på monteringsstedet som ikke bare overtar reguleringen, men også visualiseringen. Dette gjør det mulig for driftsansvarlige og brukere å foreta innstillinger. Styringen skjer via bygningsstyringsteknikk (GLT), der både tidsmessige og temperaturavhengige faktorer tas hensyn til.

MER OM NATTKJØLING

Problemfri integrasjon i bygningsstyringsteknikken via BACnet og KNX

Styringen og tilbakemeldingene fra vindusmotorene via bygningsbuss skjer via IQ box KNX Pålitelige statusmeldinger fra hver automatiserte vindu sørger for mer effektivitet i bygningsovervåkningen. Videre komponenter som taster og sensorer er tilknyttet via det integrerte tast-grensesnittet. Alt etter behov er det dermed mulig med ukompliserte etterutrustinger og utvidelser.

Kommunikasjonen mellom KNX- og BACnet-miljøet i bygningsstyringsteknikken GLT går problemfritt, da det ble fastlagt klare kommunikasjonsprotokoller mellom systemene. Takket være dette garanteres en mer effektiv dataoverføring mellom de to systemene.

MER OM BYGNINGSAUTOMATISERING

Oversikt over alle fordeler med den klimaaktive fasaden

 • Optimal romluftkvalitet med intelligent styring av ventilasjonssystemene.
 • Tilpasning av ventilasjonen basert på CO2-konsentrasjon, temperatur, bruk og tid med tretrinns justering.
 • Manuell kontroll av lufting er mulig med betjeningselementer for lærere og elever.
 • Sikkerheten til vinduene er garantert med sikkerhetskoblingsmodul og laserskanner GC 342.
 • Hensyn til vindretningen for å unngå trekkluftforekomster.
 • Energieffektivitet ved kontroll av luftveksling og nattkjøling.
 • Integrasjon av BACnet-sensorer og KNX-grensesnitt gir effektiv kommunikasjon med bygningsstyringsteknikken.
 • Bidrag til energibesparing og CO2-reduksjon takket være innovativ teknologi.
 • Smart Building-konsept fremmer bærekraft og optimal bygningseffektivitet.

Fremtidsvisende: Mer bærekraft og energieffektivitet

Den klimaaktive fasaden ved skolesenteret Mittelschule Grundäckergasse i Wien er et fremragende eksempel på integrasjon av intelligent teknologi og mer bærekraftige konsepter innen byggebransjen, for å håndtere fremtidige utfordringer når det gjelder energieffektivitet og bærekraft. GEZE leverte ikke bare komponentene her, men også omfattende rådgivning og tjenester for prosjektavvikling og programmering for å gjøre prosjektet vellykket.