Emner

Energioptimalisert konstruksjon med intelligente fasader

Energien vi bruker er begrenset og dyrebar. Så vi prøver å bygge på en energioptimalisert måte. Dette krever større kommunikasjon og samarbeid mellom produktgruppene. Målet er å redusere behovet for primærenergi knyttet til driften av et bygg til et minimum – ideelt sett til null. Dette betyr at energiforbruket for ventilasjon, belysning og kjøling må reduseres – for eksempel gjennom intelligente fasader som reagerer aktivt og automatisk på omgivelsene. Ressursbesparende, energieffektive fasadeløsninger starter derfor med intelligent og tverrfaglig planlegging og design.

Høye krav til moderne bygningskledning

Tidligere var fokuset på utseendet til en fasade. Det understreket ofte eierens sosiale status. I tillegg til arkitektens estetiske stil!

Dagens bygninger trenger fortsatt å se imponerende ut, men bygningseiere og operatører møter nå langt høyere krav til bygningene: De må beskytte mot regn, vær, brann og innbrudd, samtidig som de regulerer forekomsten av lys og ventilasjon like automatisk som mulig, gir solbeskyttelse og minimerer effekten av kulde og varme. Det er slik de hjelper med å spare energi og bidrar til energiproduksjon.

Men hva gjør en fasade intelligent? For å imøtekomme disse kravene må enkeltelementer kobles sammen i fasaden. Individuelle løsninger slik som ventilasjon, oppvarming eller adgangsløsninger kan selvfølgelig også være smarte på egenhånd.

En fasade kan beskrives som virkelig 'intelligent' hvis den bruker naturlige, fornybare energikilder slik som solinnstråling, luftstrøm og geotermisk energi for å dekke bygningens energibehov med hensyn til oppvarming, kjøling, ventilasjon og belysning.

Andrea Compagno: Intelligente glassfasader: Materiale, anvendelse, design, Birkhäuser 2002

En intelligent fasade krever mange sensorer for å måle alle mulige ytre påvirkninger, for eksempel vind, og overføre disse avlesningene til en styring. Grensesnittmoduler lar nettverksenheter kommunisere med hverandre. Nettverket kan være kabel- eller radiostyrt.

For å oppnå effektiv interaksjon mellom alle sensorer, aktuatorer og fasadeelementer som brukes, må de være koblet til nettverk – litt som et nervesystem. Alle komponenter og funksjoner kombineres og integreres. Et sentral driftskontrollanlegg (BMS) fungerer som en sentral 'hjerne'. Den analyserer alle data med hensyn til kravene for å regulere og kontrollere fasademodulene tilsvarende. Radiatorventiler, lysbrytere, dimmere eller elektroniske apparater, samt hele sikkerhetsteknikken med automatiske rullegardiner eller innbruddsvarslingsanlegg og ventilasjon kontrolleres for eksempel intelligent.

Energiproduksjon gjennom fasader

Eksempler på dette eksisterer allerede. De inneholder vanligvis høy lydisolering, kombinert med selvregulerende varme-, ventilasjons- og solbeskyttelsestiltak som tilpasser seg skiftende lys- og klimaforhold. Noen bruker allerede solenergi for å kunne gi interiørvarme og klimaanleggs temperaturstyring komfortabelt..

Glassfasader og solcellepaneler fortjener særlig fokus her. Fordi glassfasader kan generere energi fra solstråling i form av varme og dagslys.

Forskere og byggenæringen jobber i økende grad med utvikling og produksjon av slike energiproduserende fasader. Intelligente fasadesystemer representerer en spesielt lovende teknologi for nybygg og energieffektiv sanering av bygninger. Energisparing med intelligente fasader fungerer allerede uten problemer. Smarte vinduer kan for eksempel redusere energiforbruket betydelig takket være automatisert ventilasjon, og samtidig gjøre ting mer komfortabelt for bygningens brukere.

Klimaaktive fasader fra GEZE

Nettverksløsninger fra GEZE for intelligente fasader

Nettverksløsninger fra GEZE for intelligente fasader

Som systemleverandør kombinerer GEZE sikkerhetssystemer og drivverksteknologi for dører og vinduer for å skape innovative, nettverkstilknyttede og modulære løsninger. Den intelligente interaksjonen mellom automatiserte vindusmotorer og spesielle sensorer som detekterer ytre miljøpåvirkninger og romklimaet, resulterer i en nettverkstilknyttet 'klimaaktiv' fasade. Det bidrar til energieffektivitet, for eksempel ved å åpne vinduer automatisk på en varm sommernatt.

Solbeskyttelse spiller også en viktig rolle i energibalansen til bygninger og bygningsbrukerens velvære. Værsentraler kan for eksempel brukes til å kontrollere solbeskyttelsessystemer. Klimaaktive fasader forbedrer også kvaliteten på innendørsluften: Den overvåkes med CO2-sensorer, innendørs romklimaet kontrolleres og trekk reduseres takket være lufting med spalte. Sist, men ikke minst: Klimaaktive fasader garanterer sikker drift. Vinduer og persienner lukkes automatisk i stormvær og tidsavhengig lukking av vinduer hindrer at vinduer blir værende åpne utilsiktet.

Brosjyren GEZE-systemintegrasjon gjort enkelt (3.13 MB)

GEZE-drivsystemer for naturlig ventilasjon og RWA

GEZE-vindusmotorer beveger et bredt utvalg av vinduer – enten for naturlig ventilasjon eller som lufttilførsels- og avtrekksløsninger for sikker og rask naturlig røykavtrekk (NRA og RWA). I moderne glassfasader kan drivenhetene våre for eksempel brukes til å åpne veldig store og tunge vinduer og fasadeelementer (på opptil 250 kg), så vel som parallelle åpningsvinduer (PAF), selv med høy vindbelastning.

I tilfelle brann er pålitelig fjerning av røykgasser avgjørende for at mennesker skal overleve. I tillegg til RWA-funksjonen kan RWA-sentraler med digital bussteknologi visualisere tilbakemeldingssignaler fra vindusmotorer og knytte sammen andre komponenter slik som vind- og regnvarslere, temperaturfølere og ventilasjonstaster. Røyk- og varmeavtrekksanlegg (RWA)-løsninger kan derfor også brukes til ventilasjon – og i tillegg til å brukes ved brann, kan de også brukes til andre formål.

Industriell kunnskap for intelligente fasader

GEZE støtter arkitekter i planleggingen og trekker på mange års erfaring og bransjekunnskap for å skape individuelle konsepter for intelligente fasader!

Fasader er svært viktig for utseendet og utformingen til/av en bygning, og GEZE tilbyr derfor gode løsninger for arkitekter – alt fra en enkelt kilde. GEZE hjelper også til å oppfylle en rekke bygningskrav: universell utforming, energieffektivitet, brannvern, rømningsveier samt design og komfort, for eksempel.

Hjelp med vindusberegninger og bygningsautomatisering

GEZE Win Calc: Beregningsverktøyet for vindusteknikk muliggjør beregning av manuelle ventilasjonsløsninger, elektromotoriske luftevinduer, RWA-vinduer samt NRWG-er og utforming av passende styresentral nødstrøm. Beregninger av drivenheter med konfigurerbart slag og andre spesialløsninger er også mulig. Du får beregningsrapporter og delelister som bevis for dokumentasjonen din.

Individuelle tjenesteløsninger og helhetlig støtte

GEZE tilbyr merverdi gjennom unik kundestøtte over hele produktets livssyklus. GEZE tilbyr ulike tjenester slik som installasjon, ettersalgspakker, vedlikehold og reparasjoner. GEZE gir også gjerne råd når det gjelder sanering, modernisering eller ettermontering av eksisterende bygninger.