Beskyttelsesverdige bygninger i foranderlige tider

Vi diskuterer krav og trender i moderne bygging med GEZE-ekspertene Sören Eilers, Bernd Saller og Florian Süpfle. Hva har endret seg i løpet av de siste årene og i forestillingen om beskyttelsesverdige bygninger?

Bygger man annerledes i dag enn man gjorde tidligere?

Florian Süpfle: Bygging har forandret seg veldig i løpet av de siste tiårene. I etterkrigstiden sto fremfor alt gjenoppbygging i forgrunnen. Den gangen ble bygningene reist på rekordtid, delvis med materialer av dårligere kvalitet og uten så mye planlegging. Og i dag? Prioritetene ligger på sikkerhetbærekraft og energieffektivitet.

Hvilke utfordringer oppstår ut i fra dette?

Florian Süpfle: Bygningsplanleggingen har blitt mer kompleks med barrierefrihet og energieffektivitet. I tillegg kommer forskrifter, f.eks. for brannvern. For å forene alt må planleggerne samarbeide med fagfolk fra ulike områder.

Finn ut mer om planlegging av multifunksjonelle dører

Sören Eilers: Til tross for dette setter vi fortsatt opp bygninger – i den offentlige sektoren også med stigende tendens. Bygninger blir bygget "til et bestemt formål", og det må samtidig tas hensyn til den aktuelle lovsituasjonen. En ytterligere fokus ligger på bygningsklimatisk miljøvern. For planleggere er det en utfordring, men også en mulighet.

Med BIM blir komplekse byggeprosjekter rimeligere og mer effektive.

Hvilke nye teknologier forandrer planleggingsprosessene?

Bernd Saller: En programvare som man kan bruke til å gjennomføre brukbarhets-, plausibilitets- og standardtester med, kan naturligvis forenkle overholdelse av standardene.

Florian Süpfle: Akkurat digitaliseringen gjør omsetningen av byggeprosjekter lettere for oss. Bygningsdata blir registrert digitalt med Building Information Modeling (BIM). Det letter kommunikasjonen mellom de forskjellige faggruppene. Eller Virtual Reality: Planleggere og kunder opplever bygningen virtuelt og kan foreta endringer i sanntid.

Laste ned GEZE BIM-objekter

Bygningsdata blir registrert digitalt med Building Information Modeling (BIM). Det letter kommunikasjonen mellom de forskjellige faggruppene.

Florian Süpfle, Specification Sales Manager hos GEZE
FA GC 170 - Trådløs utvidelse

Takket være GEZE Wireless Kit kan takmonterte detektorer og manuelle brytere på GEZEs hold-åpen-systemer kobles kabelfritt til karmmonterte detektorer. © Annika Feuss / GEZE GmbH

Sören Eilers: Også den aktuelle bruken blir viktigere. Gjennom Homeoffice er det for eksempel nødvendig med mindre kontorarealer.

Florian Süpfle: Det stemmer. I et kontorbygg finnes det ofte bruksenheter for ulike leietakere. Gjennom dette blir forløpet av rømnings- og redningsveier til en planmessig utfordring på grunn av de ulike leieenhetene. Men ombruk av bestående bygninger gir stort potensiale for GEZE.

Alt om temaet bygningssanering

Sören Eilers: Vi burde ikke glemme bærekraftig bygging. Etterspørselen etter vinduer eller dører med lav U-verdi øker. Ved byggeprodukter blir det dessuten i større grad tatt hensyn til en maksimal energieffektivitet.

Florian Süpfle: I dag finnes det mange materialer som er mer bærekraftige, lettere og delvis rimeligere. Tidligere ble dører og vinduer hovedsakelig produsert av tre. Nå brukes kunststoff, aluminium, tre og glass eller en kombinasjon av disse.

Bernd Saller: I tillegg kommer også det prismessige aspektet. Designen kommer nå heller på andreplass.

Sören Eilers: Likevel går trenden entydig mot glassflater og åpne bygninger – og til nettkobling av bygninger.

Finn ut mer om bygningsautomatisering

Vi burde ikke glemme bærekraftig bygging. Etterspørselen etter vinduer eller dører med lav U-verdi øker. Ved byggeprodukter blir det dessuten i større grad tatt hensyn til en maksimal energieffektivitet. Likevel går trenden entydig mot glassflater og åpne bygninger – og til nettkobling av bygninger.

Sören Eilers, Specification Sales Manager hos GEZE

Vi er spente på å se hvordan leveverdige bygninger utvikler seg i fremtiden. Én ting er sikker: Vi kommer til å være en aktiv del av denne utviklingen. Takk for samtalen.