Produktkunnskap

Pålitelig planlegging av multifunksjonsdører – GEZE kan hjelpe!

Dører må vanligvis oppfylle en rekke forskjellige behov, noe som gjør dørplanlegging til en kompleks oppgave. Det store antallet dører som er involvert i store prosjekter kan fort bli forvirrende. Selv erfarne byggfagarbeidere kan ha vanskelig med å identifisere de riktige dørløsningene og utstede passende anbud. Det viktigste trinnet er å avklare alle gjeldende behov og sikkerhetsfunksjoner så tidlig som mulig. Det er kostbart, tidkrevende og stressende å omplanlegge komplekse dører eller foreta tekniske justeringer i ettertid. Planleggere kan be spesialister om hjelp til dette.

Dørteknologi og standardkrav har forandret seg enormt

Ofte forventes det at dører gjør mange forskjellige ting, spesielt i offentlige bygninger, sykehus og kjøpesentre. De trenger for eksempel å gi universell tilgang og være enkle å bruke for alle. De bør gi røykvern og lukkes automatisk i tilfelle brannalarm. De må hjelpe til med å kontrollere tilgang, eller kan kobles til et innbruddsvarslingsalegg eller bygningstjenester. De kan til og med være en del av et røyk- og varmeavtrekksanlegg og må åpne automatisk i tilfelle brann. Det fins stadig flere moderne, og særlig digitale alternativer innen dørteknologi. Byggelover, sikkerhetsteknikk og funksjonelle krav øker også. Dette gjør dørene ikke bare komplekse, men ofte også kompliserte.

Noen ganger kan en enkelt dør kombinere opptil 50 funksjoner

GEZE-sikkerhetsekspert

Komplekse dører trenger tydelig tildeling av installasjonsansvaret

Døråpninger for komplekse dører i skallkonstruksjon: Samlet koordinering av forskjellige fagområder kan ofte være et problem under installasjonen. Dårlig koordinering kan føre til at dørkablingen ikke fullføres.

Døråpninger for komplekse dører i skallkonstruksjon: Samlet koordinering av forskjellige fagområder kan ofte være et problem under installasjonen. Dårlig koordinering kan føre til at dørkablingen ikke fullføres.

Arkitekter håndterer vanligvis dørplanleggingen. Dette kan imidlertid være en stor utfordring for dører med flere funksjoner og elektriske komponenter – for eksempel hvis hundrevis av forskjellige dører (eller flere) med vidt forskjellige behov er nødvendige for et prosjekt. I slike tilfeller er det viktig å avgjøre hvem som er ansvarlig for koordinering, sikkerhetsteknikk og kabling på et tidlig tidspunkt. Ellers kan det hende at dører og komponenter leveres og installeres, men ikke kables ordentlig etter det, fordi ingen føler seg ansvarlige for arbeidet. Å fullføre justeringer eller renoveringer på byggeplassen på et senere tidspunkt kan være kostbart og tidkrevende.

Dørplanlegging innebærer å koordinere forespørsler og krav raskt

Rask dørplanlegging kan være til stor hjelp her: Ideelt sett bør arbeidsmøter med arkitekten, bygningseieren og døreksperter integreres i planleggingsfasen så tidlig som mulig. De bør ta opp følgende spørsmål: Hvem skal kunne bruke døren når, og i hvilken form? Hva er gjeldende byggtekniske behov (brannvern, nødutgang, røyk- og varmeavtrekk)? Hva trengs når det gjelder støybeskyttelse, komfort og design? Dette hjelper til med å identifisere konflikter mellom ulike parters forespørsler og forventninger, eller avgjøre om de vil generere store tekniske utgifter. Hvis en dør er svært bred eller høy, for eksempel, vil det være veldig vanskelig å gjøre den tilgjengelig og sikre den. I dette tilfellet må spesialistene informere om alternativene: «Hva med å bygge døren annerledes? Disse alternativene gjør det lettere å oppfylle de tekniske kravene.» Nøyaktig planlegging garanterer raskere, jevnere og generelt billigere implementering i byggefasen.

Dørlister er ikke tilstrekkelig som planleggingsinstrument

Ifølge døreksperter er klassiske dørplanleggingsmetoder som bruker dørlister i tabellform ikke lenger nok. I noen tilfeller kan en enkelt dør kombinere opptil femti funksjoner. Dørlister kan f.eks. ikke brukes til å fastslå gjennomførbarhet eller fastsette ansvarsområder. Hver ny spesifikasjon fører til flere tekniske komponenter, og vanligvis ekstra ledninger. Dette kan fort kollidere med arkitektens ideer, som tradisjonelt ikke har ansvar for elektrisk planlegging. Elektriske planleggere deltar imidlertid vanligvis ikke i dørplanleggingen. Gebyrstrukturen for arkitekter og ingeniører (HOAI) indikerer at de ikke blir betalt for denne typen arbeid. Et resultat er at komplekse dører ikke inkluderes i planleggingen i det hele tatt.

«Ufullstendige» dører er et sikkerhetsproblem

Når beskrivelsestekster er basert på ukjente dørlister, og komponenter levert for å matche, kan følgende scenario lett oppstå: En metallarbeider installerer døren, men rører ikke kablingen. En elektriker installerer ledningene til døren, men kobler dem ikke til dørkomponentene. Dette er tross alt ikke en del av jobben deres. En montør håndterer spesialiserte bestillinger, men forstår ikke dørens overordnede konsept. Sluttresultatet kan være en dør som ikke er helt ferdig, og kanskje ikke fungerer som bygningseieren forventer. Dette er fordi koordinering mellom forskjellige bransjer og fagområder ofte undervurderes.

Ufullstendig monterte dører kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. Dette kan være et problem hvis hver enkelt funksjon ble testet, uten å teste den totale dørfunksjonen. Døren kan kanskje lukke i tilfelle brann, men ikke åpnes igjen som nødutgangsdør. Eller brannvernssystemet, som skal kontrollere alle dørene i bygningen sentralt i tilfelle fare, fungerer kanskje ikke. Renovering eller andre justeringer kan være nødvendig for å løse denne typen tekniske problemer senere. Dette forårsaker ofte forsinkelser på byggeplassen, høyere kostnader eller tap av inntekter.

Dørplanlegging med alle fagområder er en suksessfaktor for multifunksjonsdører

Den beste måten å motvirke disse problemene på er rask, detaljert og felles dørplanlegging! Vi gir alltid omfattende råd for å støtte kundene våre i planlegging og montering av dører. Vi støtter deg gjennom designfasen og i å koordinere med planleggerne av tekniske bygningstjenester eller elektronikk. Vi samarbeider også med alle interessenter i alle faser av byggingen, inkludert metallarbeidere, elektrikere og montører. Vi dekker hele dørens livssyklus med porteføljen vår: Fra vedlikehold, renovering eller gjenbruk – helt til avhending om nødvendig.