Åpningsdrift

Elektriske åpningsdrifter overtar åpning og lukking av vinduene for deg. I første rekke når mekanisk ventilasjon krever mye kraft eller ikke er fysisk mulig. Åpningsdriften for vinduene gir deg dobbelt: Sikkerhet i en faresituasjon og god ventilasjonskomfort i hverdagen. Med kjede- eller spindelmotorer vil automatiserte vinduer fungere som røyk- og varmeavtrekk i tilfelle brann. Dessuten bidrar de til daglig ventilasjon og fungerer som et vindusluftesystem.