Bærekraft i den LEED-sertifiserte CLIC-bygningen i Beijing

Klimaendringer er et globalt problem. Spørsmålet om hvordan klimamål kan nås opptar regjeringer over hele verden – også i Kina. Kina fokuserer i økende grad på bærekraft og energieffektivitet i bygninger. Et godt eksempel er China Life Insurance Company (CLIC) R&D-senter i Beijing, som har blitt sertifisert med det internasjonale LEED bærekraftsseglet.

En global trend: Skape mer energiøkonomiske bygninger

Folkerepublikken Kina sikter mot klimanøytralitet innen 2060. Energieffektiviteten må derfor økes betydelig, spesielt i energiintensiv industri. Dette påvirker også den kinesiske bygg- og anleggssektoren, som i en global sammenheng har et CO2-utslipp langt over gjennomsnittet.

Grønne bygninger drar nytte av intelligent bygningsautomatisering.

Grønne bygninger drar nytte av intelligent bygningsautomatisering. © GEZE GmbH

Kina premierer bærekraftige bygninger

Kina har sin egen evalueringsstandard for grønne bygninger, "China Three Star" Green Building Evaluation Label. Verdens mest kjente sertifiseringssystem, LEED, som brukes til å vurdere den økologiske, sosiale og økonomiske kvaliteten på bygninger, er imidlertid også mye mer utbredt i Kina. Et godt eksempel: R&D-senteret til Life Insurance Company (CLIC) i Beijing har blitt tildelt det ettertraktede LEED bærekraftsertifikatet.

Godt å vite for tyske arkitekter og bedriftsledere: DGNB-sertifikatet som tildeles av German Sustainable Building Council er også anerkjent i Kina, men er mye mindre utbredt enn LEED-sertifikatet.

MER OM GREEN BUILDING

Bygingsautomatsering gir bedre energieffektivitet

En viktig faktor for å gjøre bygninger mer energieffektive er intelligent bygningsstyring: I CLIC-kontorbygget i Beijing er for eksempel oppvarming, belysning, klimaanlegg, kjøling, skyggelegging, dør- og vindusteknologi knyttet sammen og styrt automatisk. Den intelligente automatiseringen gjør at energiforbruket kan reduseres betydelig. Årsaken: Sensorer som temperaturfølere, luftkvalitetsensorer, lyssensorer, bevegelsessensorer eller værstasjoner reagerer mer energieffektivt enn mennesker. En annen fordel med bygningsautomatisering (BA): Både komfort og sikkerhet forbedres merkbart.

MER OMM BYGNINGSAUTOMATISERING

Bærekraftig ventilasjon med automatiserte vinduer

Bygningsautomatisering gir ikke bare bedre energieffektivitet, men bidrar også til bedre romluftkvalitet. Hvis smarte vindussystemer, som våre Powerchain og Slimchain kjedemotorer knyttet sammen med den sentrale bygningsstyringsteknikken, kan rommene luftes og forsynes med frisk luft etter behov. Fordelen: Automatisert vinduslufting forbruker mindre energi enn de fleste mekaniske lufteanlegg. I tillegg kan det spares oppvarmingskostnader dersom ventilasjon og oppvarming styres sammen via bygningsstyringssystemet.

MER OM AUTOMATISK VENTILASJON

China Life Insurance Company (CLIC) Beijing R&D Center er LEED-sertifisert.

China Life Insurance Company (CLIC) Beijing R&D Center er LEED-sertifisert. © GEZE GmbH

Reduser energiforbruket

En bygnings klimaanlegg og belysningssystemer bruker mye energi, og utgjør omtrent 70 prosent av den totale energibruken. Derfor bør grønne bygninger utformes for å bruke så mye naturlig lys og atmosfærisk kjøling (eller varme) som mulig for å minimere energiforbruket. R&D-senteret til China Life Insurance Company (CLIC) i Beijing viser hvordan dette kan fungere: Kontorbygget med et brutto gulvareal på 391 051 m² oppfyller de høye energieffektivitetskravene til LEED bærekraftsseglet. Vi er stolte over at våre dør- og vindussystemer støtter byggets bærekraftige mål og oppfyller kriteriene for LEED-sertifisering.

Frisk luft og behagelig romklima takket være intelligente vindussystemer.

Frisk luft og behagelig romklima takket være intelligente vindussystemer. © GEZE GmbH

Automatiske karuselldører er brukervennlige og energieffektive.

Automatiske karuselldører er brukervennlige og energieffektive. © GEZE GmbH

Naturlig frisklufttilførsel og behagelig romklima

De intelligente GEZE vindussystemene på skjermingsfasaden støtter byggets ressursbesparende ventilasjonskonsept. De sørger også for energieffektiv justering av romtemperatur, fordi kostnadene for oppvarming eller kjøling reduseres.

Utnytte potensialet for energisparing

Spesielt i inngangspartier er det ofte et stort potensial for å redusere energiforbruket. For eksempel kan et vindfang med to påfølgende skyvedører redusere temperaturutvekslingen mellom inne og ute betraktelig. Automatiske karuselldører er et mer elegant og effektivt alternativ: De sørger for at tilluft og vær forblir ute mens besøkende komfortabelt kan komme inn i bygningen. Ved China Life Insurance Company (CLIC) Beijing R&D-senter sørger GEZE karuselldører for sikkerheten og hygienen til besøkende samtidig som de reduserer energiforbruket innendørs.

GEZE-produkter brukt i CLIC-bygningen:

29 karuselldører:

  • TSA 325 NT  for representative bygningsinnganger med høy gangtrafikk og stort lysinnfall
  • TSA 160 NT for tre- eller firefløyede dører med en lang rekke bruksområder

Mer enn 200 vindussystemer:

  • Powerchain Kjedemotor for store og tunge vinduselementer
  • Slimchain Kjedemotor med spesielt smalt design
  • E 3000 Spindelmotor for spesielt tunge takvinduer
  • E 860
  • E 820
  • E 250 NT Spindelmotor i kompakt design med et bredt spekter av bruksområder