2-fløyede systemer

Slimdrive EMD-F-IS Elektromekanisk døråpnersystem for to-fløyede røyk- og branndører med koordinator

Slimdrive EMD-F-IS
 • Variabelt justerbar lukkestyrke på EN 4-6
 • Åpne- og lukkehastigheten kan tilpasses individuelt
 • Mekanisk endeslag ved drift uten strøm og elektrisk endeslag som akselererer døren rett før lukket posisjon ved normal drift
 • Mekaniske og elektrisk koordinator holder gangfløyen i venteposisjon til skåtefløyen er lukket
 • Lavenergifunksjon åpner og lukker døren med redusert hastighet og oppfyller dermed også de strengeste sikkerhetskravene
 • Servo-funksjon for motorstøttet manuell åpning av døren
Vis mer
 • Vindfang-funksjon regulerer åpning og lukking av to påfølgende dører (sluse)
 • Hindringsdeteksjonen stanser åpne- eller lukkeforløpet hvis den støter på et hinder
 • Hinderreversering registrerer et hinder og går tilbake til åpningsposisjon
 • Push & Go-funksjon utløser drivautomatikken etter et lett trykk på dørbladet
 • Drivenheten kan brukes med glideskinne eller standard arm
 • Det kan kobles til en brann- og røykmelder som gir signal til å lukke døren i tilfelle brann
 • Fri parameterinnstilling av inn- og utganger for forskjellige funksjoner
 • Kan kobles til og kan integreres med åpen standard (BACnet) i bygningsautomatiseringen
Kontakt oss

Elektromekanisk døråpnersystem for to-fløyede røyk- og branndører med koordinator

Bruksområder

 • Brann- og røykbeskyttelsesdør
 • Hold-åpen-system med integrert låsing- vær obs. på landsspesifikke krav.
 • To-fløyede høyre- og venstre-slagdører
 • Slagdører inntil 2800 mm båndavstand, 1400 mm dørbladbredde eller 230 kg dørbladvekt
 • Min. båndavstand 1500 mm, min. dørbladbredde 750 mm
 • Innvendige dører og ytterdører som må kunne lukke i riktig rekkefølge også uten strøm
 • Karmmontasje på hengsel- og karmside

Produktspesifikasjoner

Slimdrive EMD-F-IS
Dørbladvekt (maks) 1-fløyet 230 kg
Hengselmål (min.-maks.) 2-fløyet, arm 1500 mm - 2800 mm
Hengselmål (min.-maks.) 2-fløyet, glideskinne 1700 mm - 2500 mm
Dørbladbredde (min - maks.) 750 mm - 1400 mm
Karmdybde (maks.) 400 mm
Døroverslag (maks.) 50 mm
Type drivenhet Elektromekanisk
Åpningsvinkel (maks.) 130 °
venstre hengslet dør Ja
høyre hengslet dør Ja
Karmmontasje karmside med standard arm Ja
Karmmontasje karmside med rulleskinne Ja
Karmmontasje på hengselsiden med glideskinne Ja
Mekanisk endeslag Ja
Elektrisk endeslag Ja
Elektrisk lukkesekvensregulering Ja
Mekanisk koordinator Ja
Nettfrakobling Hovedbryter i motorenhet
Signaloverføringsforsinkelse (maks.) 20 s
Driftsspenning 230 V
Nominell effekt 230 W
Strømtilførsel til eksterne forbrukere (24 V DC) 1000 mA
Driftstemperatur -15 - 50 °C
Luftfuktighet ikke kondenserende (maks.) 95 %
Beskyttelsesklasse IP20
Driftsart Automatikk, Alltid åpen, Natt, Av, Stengetid
Funksjon automatikk Ja
Funksjon Low Energy Ja
Hinderregistrering Ja
Automatisk reversering Ja
Push & Go justerbar
Betjening Programbryteren er integrert i motoren, Programbryter DPS, Programbryter MPS
Parameterinnstilling Serviceterminal ST 220, Programbryter DPS, GEZEconnects (PC + Bluetooth)
Standard samsvar DIN 18263-4, DIN 18650, EN 1158, EN 16005
Egnethet som branndør Ja

Varianter og tilbehør

Kontakt

GEZE Norge +47 63 95 72 00