Bygningsautomatisering

Intelligente fasader

Intelligente fasader analyserer selv alle miljøparametere: Ut fra dine krav og for effektiv energiutnyttelse. F.eks. styres vindusluftesystemene i moderne bygningsskall optimalt i forhold til de høye kravene som gjelder. Med tanke på klimaforandringene er energieffektiv bygging helt nødvendig. Miljø- og energispørsmål krever intelligent samspill av elementene i fasadeteknologien i en smart building. Det utvikles autark reagerende systemer og nettverksbaserte bygningsstyringer spesielt for glassfasader.