1-fløyede systemer

Slimdrive EMD-F/R * Elektromekanisk døråpner for en-fløyede røyk- og branndører med integrert røykutløserbryter

Slimdrive EMD-F/R
 • Variabelt justerbar lukkestyrke på EN 4-6
 • Integrert brann- og røykmelder som lukker døren automatisk i tilfelle brann
 • Åpne- og lukkehastigheten kan tilpasses individuelt
 • Lavenergifunksjon åpner og lukker døren med redusert hastighet og oppfyller dermed også de strengeste sikkerhetskravene
 • Hindringsdeteksjonen stanser åpne- eller lukkeforløpet hvis den støter på et hinder
 • Hinderreversering registrerer et hinder og går tilbake til åpningsposisjon
Vis mer
 • Push & Go-funksjon utløser drivautomatikken etter et lett trykk på dørbladet
 • Drivenheten kan brukes med glideskinne eller standard arm
 • Servo-funksjon for motorstøttet manuell åpning av døren
 • Fri parameterinnstilling av inn- og utganger for forskjellige funksjoner
 • Kan kobles til og kan integreres med åpen standard (BACnet) i bygningsautomatiseringen
Kontakt oss

Elektromekanisk døråpner for en-fløyede røyk- og branndører med integrert røykutløserbryter

Bruksområder

 • Brann- og røykbeskyttelsesdør
 • Karmmontasje på hengsel- og karmside
 • Høyre og venstre slagdører med én fløy
 • Slagdører inntil 1400 mm dørbladbredde eller 230 kg vekt
 • Min. bredde på dørblad 750 mm
 • Innvendige dører og ytterdører med høy gjennomgangsfrekvens
 • Hold-åpen-system med integrert låsing- vær obs. på landsspesifikke krav.

Produktspesifikasjoner

Slimdrive EMD-F/R
Dørbladvekt (maks) 1-fløyet 230 kg
Dørbladbredde (min - maks.) 850 mm - 1400 mm
Karmdybde (maks.) 300 mm
Døroverslag (maks.) 50 mm
Type drivenhet Elektromekanisk
Åpningsvinkel (maks.) 130 °
venstre hengslet dør Ja
høyre hengslet dør Ja
Karmmontasje karmside med standard arm Ja
Karmmontasje karmside med rulleskinne Ja
Karmmontasje på hengselsiden med glideskinne Ja
Dørbladmontasje karmside med rulleskinne Nei
Dørbladmontasje hengselside med rulleskinne Nei
Dørbladmontering hengselside med standard arm Nei
Mekanisk endeslag Ja
Elektrisk endeslag Ja
Nettfrakobling Hovedbryter i motorenhet
Signaloverføringsforsinkelse (maks.) 20 s
Driftsspenning 230 V
Nominell effekt 230 W
Strømtilførsel til eksterne forbrukere (24 V DC) 1000 mA
Driftstemperatur -15 - 50 °C
Luftfuktighet ikke kondenserende (maks.) 95 %
Beskyttelsesklasse IP20
Driftsart Automatikk, Alltid åpen, Natt, Av, Stengetid
Funksjon automatikk Ja
Funksjon Low Energy Ja
Funksjon Servo Ja
Hinderregistrering Ja
Automatisk reversering Ja
Push & Go justerbar
Betjening Programbryteren er integrert i motoren, Programbryter DPS, Programbryter MPS
Parameterinnstilling Serviceterminal ST 220, Programbryter DPS, GEZEconnects (PC + Bluetooth)
Standard samsvar DIN 18263-4, DIN 18650, EN 16005
Godkjenninger Generell byggetilsynsgodkjenning for DIBt som holdesystem
Egnethet som branndør Ja
Integrert røykutløserbryter Ja

Varianter og tilbehør

Kontakt

GEZE Norge +47 63 95 72 00