Slimdrive EMD-F/R

Slimdrive EMD-F/R * Elektromekanisk døråpner for en-fløyede røyk- og branndører med integrert røykutløserbryter

Slimdrive EMD-F/R
 • Variabelt justerbar lukkestyrke på EN 4-6
 • Integrert brann- og røykmelder som lukker døren automatisk i tilfelle brann
 • Åpne- og lukkehastigheten kan tilpasses individuelt
 • Mekanisk endeslag ved drift uten strøm og elektrisk endeslag som akselererer døren rett før lukket posisjon ved normal drift
 • Lavenergifunksjon åpner og lukker døren med redusert hastighet og oppfyller dermed også de strengeste sikkerhetskravene
 • Vindfang-funksjon regulerer åpning og lukking av to påfølgende dører (sluse)
Vis mer
 • Hindringsdeteksjonen stanser åpne- eller lukkeforløpet hvis den støter på et hinder
 • Hinderreversering registrerer et hinder og går tilbake til åpningsposisjon
 • Push & Go-funksjon utløser drivautomatikken etter et lett trykk på dørbladet
 • Drivenheten kan brukes med glideskinne eller standard arm
 • Servo-funksjon for motorstøttet manuell åpning av døren
Kontakt oss

Bruksområder

 • Brann- og røykbeskyttelsesdør
 • Høyre og venstre slagdører med én fløy
 • Slagdører inntil 1400 mm dørbladbredde eller 230 kg vekt
 • Min. bredde på dørblad 750 mm
 • Innvendige dører og ytterdører med høy gjennomgangsfrekvens
 • Karmmontasje på hengsel- og karmside

Produktspesifikasjoner

Slimdrive EMD-F/R
Høyde 70 mm
Dybde 121 mm
Dørbladvekt (maks) 1-fløyet 230 kg
Dørbladbredde (min - maks.) 1400 mm
Åpningsvinkel (maks.) 130 °
Fjærforstramming EN4 - EN6
venstre hengslet dør Ja
høyre hengslet dør Ja
Karmmontasje karmside med standard arm Ja
Karmmontasje hengselside med glideskinne Ja
Mekanisk endeslag Ja
Elektrisk endeslag Ja
Nettfrakobling Hovedbryter i motorenhet
Driftsspenning 230 V
Nominell effekt 230 W
Strømtilførsel til eksterne forbrukere (24 V DC) 1000 mA
Driftstemperatur -15 - 50 °C
Beskyttelsesklasse IP20
Driftsart Av, Automatikk, Alltid åpen, Stengetid, Natt
Funksjonstype Automatiske slagdørsystemer
Funksjon automatikk Ja
Funksjon Low Energy Ja
Hinderregistrering Ja
Automatisk reversering Ja
Push & Go justerbar
Parameterinnstilling GEZEconnects (PC + Bluetooth), Programbryter DPS
Standard samsvar DIN 18263-4, EN 16005
Egnethet som branndør Ja
Integrert røykutløserbryter Ja

Kontakt

GEZE Norge +47 63 95 72 00