Skreddersydde løsninger for røyk- og varmeavtrekksanlegg og rømningsveiløsninger på den nye DFB-Campusen

Deutsche Fußball-Bund e.V. (DFB) har et nytt hjem: DFB-Campus i Frankfurt am Main tjener som trenings-, møte- og administrasjonssenter. Det er helt klart at sikkerhet legges svært stor vekt på her. Våre skreddersydde løsninger for røyk- og varmeavtrekksanlegg og rømningsveiløsninger oppfyller disse høye kravene – og selvfølgelig alle byggerettslige forskrifter. 

Forebyggende brannvern og røyk- og varmeavtrekksanlegg på DFB-Campus

Forebyggende brannvern skal forhindre at det oppstår branner, og i tilfelle brann skal spredningen saknes og personer, bygninger og materielle verdier skal beskyttes. Og for at røyk og branngasser ved brann skal føres ut av bygningene så hurtig som mulig, er det lovbestemt med røyk- og varmeavtrekksanlegg. Dette reguleres bl.a. i de tyske landsbyggforordningene samt i DIN-standardene "DIN 18232-2 Røyk- og varmefriholdelse - del 2: Naturlige røykavtrekksanlegg (NRA); mål, krav og montering" og DIN EN 12101 "Røyk- og varmefriholdelse". 

MER OM RØYK- OG VARMEAVTREKK

Skreddersydd røyk- og varmeavtrekksløsning spesielt for DFB-fotballhallen.

DFB-fotballhallen med skyggespill på banen og blikk mot takkonstruksjonen.

Røyk- og varmeavtrekksanleggene i fotballhallen utnytter termisk oppdrift. © Getty Images

Røyk- og varmeavtrekksanleggene i DFB-fotballhallen bruker den termiske oppdriften gjennom åpninger i øvre fasadeområde til å garantere hurtig røykavtrekk og målrettet varmebortføring. På grunn av det enorme romvolumet var det her nødvendig med en høy etterstrømsåpning. De 22 forsyningsluftåpningene til røyk- og varmeavtrekksanlegget i DFB-fotballhallen befinner seg i 18 meters høyde og utgjorde en helt spesiell utfordring. I tillegg må forsyningsluftelementene til røyk- og varmeavtrekksanlegget, som hvert er ca. 5 m² stort, åpnes og lukkes hurtig og sikkert i tilfelle brann - også ved vindbelastning. For denne utfordringen har vi funnet en skreddersydd røyk- og varmeavtrekksløsning: Våre E 3000 Syncro tunglastspineldrivenheter egner seg spesielt for bruk på tunge fasade- og takvindusflater, da de har en svært høy trekk- og trykkraft. Dessuten fører egne konsoller, som ble spesialprodusert for DFB-fotballhallen, lastene inn i byggkonstruksjonen. For hvert element sørger nå to spindelmotorer av typen E 3000 Syncro for sikker åpning og lukking av forsyningsluftåpningene i røyk- og varmeavtrekksanlegget i henhold til DIN 1055-4 vindbelastninger. 

E 3000 Syncro-drivenhetene på de 22 elementene krever et høyt strømforbruk på 10 A per element. For å stille denne effekten til disposisjon er det brukt 4 nødstrømstyresentraler MBZ 300 72 Ah med nettverkstilkobling.

Fordeler ved E 3000-spindelmotorer:

 • Robust og korrosjonsbestandig spindelmotor med innebygget endeposisjonsdemping
 • Spesielt egnet for svært tunge vinduer i tak
 • Kontrollert som naturlig virkende røyk- og varmeavtrekk iht. DIN EN 12101-2.
 • Ideell for røyk- og varmeavtrekksanlegg samt for bruk i luftesystemer og til naturlig lufting
 • Fleksible monteringsalternativer på hoved- eller tilleggslukkekanter med omfattende konsoller
 • Diskré aluminiumshus passer optimalt inn i arkitekturen
Powerturn med GC 342 laserskanner sørger for sikkerhet og komfort i inngangspartiet.

Powerturn med GC 342 laserskanner sørger for sikkerhet og komfort i inngangspartiet. © Getty Images

For fasaden til DFB-Campus var Pimeks Metallbau fra Tyrkia med sine tyske filialer ansvarlig. Derfor var det i hele prosessforløpet nødvendig med nettmøter for avstemming med teknisk support fra sentralen i Ankara. Da vår GEZE-kontakt til enhver tid også var tilgjengelig lokalt på stedet fra planlegging til utførelse, kunne vi yte et avgjørende bidrag til avviklingssikkerheten og overholdelsen av byggetidsplanen.

MER OM E 3000 SPINDELMOTOR

GEZE har bevist høy løsningskompetanse ved DFB-Campus. Dette gjelder ikke bare for dør- og sikkerhetsteknologien, men også for pålitelig prosjektfølging fra planlegging til utførelse med en kontaktperson tilgjengelig lokalt.

Marcus Pfeifer, teknisk leder og medlem av bedriftsledelsen hos Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH i Frankfurt, som realiserte det fremragende prosjektet som hovedansvarlig for DFB.
Blikk inn i området for pressekonferanser i DFB-sentralen med nødutgang i bakgrunnen.

Innfelt montering av dørsentralen TZ 320 passer sømløst inn i romutformingen. © Getty Images

Rømningsveisystemer på de ytterdørene

Rømnings- og redningsveiene er i store bygningskomplekser som DFB-Campus viktige for å kunne garantere hurtig tilgang for redningsmannskaper i nødsituasjoner og gjøre det mulig med en sikker evakuering. Våre TZ 320-dørsentraler for rømningsveisystemer sikrer tilleggsutgangene ved DFB-Campus mot uautorisert åpning og garanterer en nødopplåsing av dørene i nødsituasjoner. Samtidig blir den berettigede bruken av dørene garantert via en korttidsfrigivelse gjennom et tilgangskontrollsystem. 
Dessuten har vi stilt en digital connectivity-løsning av RWS-terminalen til disposisjon, noe som gjør det mulig med en sentral visualisering og styring.

Produkter og løsninger

Flere fordeler med TZ 320 dørsentraler:

 • Oppfyller retningslinjene for elektriske låsesystemer for dører i rømningsveier (EltVTR) samt den europeiske standarden EN 13637 (elektrisk styrte rømningsdøranlegg for dører i rømningsveier)
 • Gjør det mulig med driftsmodusene låst, ulåst, korttidsopplåst
 • Programmerbare reléutganger
 • Integrerte LED-visninger for alarm, låsing og dørtilstand
 • Integrert uketidskoblingsur og slusefunksjon