Casestudier

Skreddersydde RWA-løsninger i historisk arkitektur

Palace Church of all Saints i Wittenberg er på UNESCOs verdensarvliste, et imponerende eksempel på nyklassisk arkitektur og en magnet på besøkende. GEZE utstyrte også dørsystemer av høy kvalitet som del av en tilpasset RWA-løsning i det listeoppførte Palace Church of all Saints.

Forebyggende brannvern for den historiske Palace Church of all Saints

Helt siden munken Martin Luther spikret opp sine 95 teser her, har Palace Church of all Saints (Lutherkirche) i Wittenberg symbolisert starten på reformasjonen. For å gi tusenvis av besøkende fortsatt adgang til dette kulturelle landemerket, måtte bevaringen av den listeoppførte bygningen møte moderne sikkerhets- og forebyggende brannvernkrav. GEZE leverte topp moderne dør- og sikkerhetsteknologi for dette formålet.

Topp moderne RWA-komponenter vokter rømningsveier.

Utendørs bilde av utgangsdøren på taket fra tårnet

Nødutgang og RWA-komponenter: utgangsdøren på taket i Palace Church of all Saints.

Palace Church of all Saints er et eksempel på hvordan røyk- og varmeavtrekkssystemer (RWA) kan installeres proporsjonalt i historiske bygninger i kombinasjon med moderne lås- og dørteknologi. For eksempel, som del av renovasjonen, måtte trappen i tårnet tilpasses for å møte visse strukturelle brannverns- og sikkerhetskrav. I tilfelle brann er det essensielt at trappen holdes fri for røyk, som gjør at rømnings- og redningsveier kan brukes trygt. Samtidig må døren låses i henhold til retningslinjene for forsikringen, og eventuelt misbruk rapporteres til tyverialarmsystemet. GEZE har innfridd disse komplekse kravene med et kombinert system av RWA-komponenter, topp moderne låseteknologi og dørsystemer.

Rømningsveidør og ventilasjonsområde i ett

Nærbilde av dørfløy med IQ-lås anti-panikklås

GEZE IQ-lås anti-panikklås på utgangsdøren på taket i Palace Church of all Saints.

Naturlig røyk- og varmeavtrekk forekommer kun dersom det er tilstrekkelig plass til ventilasjonen av avtrekksluft og tilluftsystem. Områdene for tilluftsystem er lokalisert i den lavere delen av Palace Church of all Saints. Luft strømmer gjennom dem slik at i tilfelle brann, vil røykgass stige med varmen og trekkes ut gjennom avtrekksområdene i den øvre delen av bygningen. Døren til takutgangen i det vindusløse tårnet fungerer som en RWA-åpning. Den åpnes utover i tilfelle brann, og fungerer dermed også som en ytterligere rømningsveidør. Dørsystemet stenges via en selvlåsende anti-panikklås som kan åpnes manuelt innenfra når som helst ved fare, og dermed møter kravene til en nødutgang.

Kombinert RWA og rømningsveisystem for Palace Church of all Saints

I tilfelle brann utløses brannalarmen manuelt eller via røykmelderen. Samtidig styrer RWA-sentralstyringen automatisk åpningene for frisk luft og avtrekksluft i bygningen. Anti-panikklåsen låser opp tårndøren på under ett sekund når alarmen går, og gjør at dørsystemet kan åpnes manuelt. Samtidig leveres en automatisk rapport til tyverialarmsystemet for å indikere at døren er åpen. Kombinasjonen av en RWA-sentralstyring med IQ-lås anti-panikklåsen og den omvendt monterte GEZE TS 5000 dørlukkeren innfrir de komplekse kravene til denne historiske bygningen, og sørger for rask røyk- og varmeavtrekk og pålitelige rømningsveier.

GEZE-produkter i Palace Church of all Saints

  • IQ-lås anti-panikklås
  • GEZE TS 5000 dørlukker