Casestudier

GEZE støtter forebyggende brannvern ved Robert Bosch-sykehuset

Atriet til Robert Bosch-sykehuset i Stuttgart, som åpnet i 2014, knytter sammen behandlings-, opplærings- og forskningsområdene. Dørlukkere og brannvernsporter fra GEZE bidrar til å oppfylle sykehusets strenge behov til tilgjengelighet, brukervennlighet og forebyggende brannvern.

Forebyggende brannvern med høy hverdagsfunksjonalitet

Innglasset dør med dobbeltfløy i klinikkens innvendige område

Daglig tilgjengelighet, pålitelig brannsikkerhet ved fare © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Atriumutvidelsen er forbundet med hovedsykehusbygningen via brede gangveier med store brannlukkerdører. Disse er ment å garantere tilgjengelighet i hverdagslivet til klinikken, men lukkes automatisk med en manuell dørløsning i tilfelle en brann.

Disse komplekse kravene ble oppfylt ved å bruke de nye GEZE-dørlukkerne fra sin friløpsserie. Takket være frisvingfunksjonen, som aktiveres ved å åpne døren mot fjæren, kan dørene åpnes og lukkes med svært liten innsats. Dette gjør dørene enkle å navigere for personer med begrenset mobilitet, og kan også trygt brukes for transport av senger og med høyt antall besøkende.

Takket være frisvingfunksjonen, fungerer dørene som om det ikke var noen dørlukkere - men likevel lukkes de pålitelig og trygt i tilfelle en brann. Lukkekraften til dørlukkerne kan justeres opp til størrelse EN 6.

Tilpassbar: den nye serien av GEZE-føringsskinner

Sykehuspersonale som passerer gjennom en dør med dobbeltfløy

Dørlukker med frisvingfunksjon fra GEZE - gir brukervennlighet og sikkerhet til daglig sykehusliv © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Den nye forbedrede serien av føringsskinner med integrert koordinering for dører med dobbeltfløy betyr nå at hold-åpen-systemer også kan planlegges enda enklere og mer fleksibelt.

Tre nye føringsskinneversjoner gjør at hold-åpen-systemer fra GEZE kan tilpasses til så å si enhver installasjon.

GEZE dørlukker med frisvingfunksjon som en brannvernsport

  • TS 5000 R-ISM/S-føringsskinne med brann- og røykmelder for gjenkjenning av røyk og integrert koordinering som trygt lukker begge dørbladene i tilfelle en brann.
  • Aktiv gangfløy: TS 5000 dørlukker med frisvingfunksjon og med hold-åpen-funksjon og integrert brannvarsler i overligger som utløser lukking av dørene i tilfelle brann.
  • Skåtefløy: Selvlukkende via dørlukkeren: kan holdes oppe som en behovsfløy via den integrerte elektriske hold-åpen-funksjonen i føringsskinnen.

Frisvingfunksjon pluss komfortabel hold-åpen-funksjon

Sykehusseng som passerer gjennom en tilgjengelig brannvernsport

Brannsikkerhet og nødutgangsdører med tilgjengelig brukervennlighet © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Kombinasjonen av frisvingfunksjonen med den nye hold-åpen-funksjonen fra GEZE gir spesielle fordeler for dørsystemet med dobbeltfløy. I normaldrift kan gangfløyen låses på enden av det frie svingområdet, eller konstant holdes åpen. Denne standardfunksjonen forhindrer uønsket «lukking» – hvis det for eksempel skulle oppstå trekk – og hindrer også at dørene står i en halvåpen stilling. Hold-åpen-funksjonen kan ettermonteres til eksisterende TS 5000 dørlukkere med frisvingfunksjon. Forebyggende brannvern påvirkes ikke av dette – selv i låst modus, lukkes brannvernsporten sikkert fra enhver åpen stilling i tilfelle en alarm.

En kombinert branndør og nødutgang

Ettersom det kreves liten kraft for å betjene den, kan brannlukkerdøren med to blader også brukes som en nødutgang ved hjelp av dørbladene i fluktretningen. I tilfelle fare, kan dørbladene åpnes helt ettersom hold-åpen-stillingen kan overstyres. Den integrerte koordineringen sikrer at begge dørbladene lukkes uten feil – for eksempel er det bare personer på flukt som passerer – slik at døren nok en gang kan oppfylle sin funksjon som en brannseksjonsdør.

GEZE Boxer-dørlukker oppfyller de strengeste krav

Nærbilde av Boxer E-ISM-EFS dørlukker med frisvingfunksjon

Integrert E-ISM EFS frittløpende dørlukker fra GEZE Boxer-serien © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Det prestisjefylte området av atriet har de samme komplekse behovene til tilgjengelighet, brukervennlighet og brannsikkerhet som adgangsdørene. Løsningen her innebærer dørlukkere med frisvingfunksjon fra GEZE Boxer-serien, som integreres usynlig i døren. Boxer E-ISM EFS dørlukker med frisvingfunksjon og med hold-åpen-funksjonen er for eksempel integrert i forbindelsesdørene med dobbeltfløy i korridorene, på gangfløyen, og en dekket føringsskinne med integrert koordinering ble også montert. Boxer EFS dørlukker med frisvingfunksjon på gangfløy, og Boxer standard dørlukker på skåtefløyen, er helt innebygd i dørbladet, som støtter det prestisjefylte utseendet til de moderne dørene.

GEZE-produkter på Robert Bosch-sykehuset

  • GEZE dørlukker med frisvingfunksjon
  • Boxer E-ISM EFS dørlukker med frisvingfunksjon
  • Boxer EFS dørlukker med frisvingfunksjon