Smart Building: Intelligente nettilkoblingsmuligheter for mer energieffektivitet og bærekraft

Intelligent bygningsautomatisering og nettilkoblet sikkerhetsteknikk baner veien for å utnytte en bygning på bærekraftig, sikker og komfortabel måte. For arkitekter er det samtidig både en utfordring og en mulighet. GEZE leverer energibesparende og bærekraftige connectivity-løsninger for fremtidens smarte bygninger. Med sin omfattende erfaring på området automatisering av dør-, vindus- og sikkerhetsteknikk støtter våre eksperter arkitekter ved planlegging og omsetning av krevende bygningsautomatiseringsprosjekter

Oppnå klimamålene med Smart Buildings

Rundt 35 prosent av det totale energiforbruket i Tyskland faller innenfor bygningssektoren. De resulterende angivelsene og tenkte klimamålene som er foreskrevet for bygningbestanden, gir arkitektene store utfordringer. Med intelligent styring og tilkobling av vinduer og dører kan bærekraft og høy energieffektivitet forbindes optimalt. Integrerte drivsystemer for dører og vinduer gjør det mulig med barrierefri tilgang, og smarte lufteløsninger skaper et behagelig og sunt romklima. Med tilgangskontrollsystemer, RWA-løsninger og sikring av rømningsveier kan mulige farer og risikoer minimeres eller utelukkes fra begynnelsen av.

Finn ut mer om Smart Buildings

Automatisert ventilasjon for bedre CO2-resultat

Intelligent bygningsautomatisering kan ikke bare forbedre energieffektiviteten, men også romluften. For smarte vindussystemer som er koblet til bygningsstyringsteknikken, gjør det mulig med automatisert, naturlig ventilasjon. Vinduene åpner og lukker seg til fastsatte tider eller i bestemte situasjoner, slik som f.eks. ved vind, regn og solinnstråling eller ved bestemte rom- eller utetemperaturer. Dessuten er en automatisk nattkjøling mulig, slik at det hersker et godt romklima på begynnelsen av dagen. Dette gjør det også mulig med en mer målrettet og effektiv innsats av kompletterende klimateknikk, som oppvarming og kjøling. Resultatet er energi- og kostnadsbesparelser for en bærekraftig bygningsklimatisering. 

Mer om naturlig ventilasjon

Omfattende service fra GEZE under alle ytelsesfasene

Portrett av Christian Roßmeier, Business Manager Markets & Technology

Christian Roßmeier, Business Manager Markets & Technology hos GEZE. © GEZE GmbH

“Arkitekter har gjennomsnittlig opptil 20 prosent senere tillegg på området vinduer og dører. I de fleste tilfeller kan dette føres tilbake til utilstrekkelig eller feilaktig planlegging. Derfor skal automatiseringsekspertene fra produsentsiden inkluderes tidlig i planleggingen. Vi støtter arkitektene gjennom alle ytelsesfasene, fra starten via dørplanlegging med prosjektering eller delprosjektering til testingsovervåkning og byggeplasskoordinasjon. Dermed kan bygnings- og bruksspesifikke krav samt ønsker fra byggherrer og driftsansvarlige omsettes optimalt fra begynnelsen av", sier Christian Roßmeier, Business Manager Markets & Technology hos GEZE.

Vi støtter arkitektene gjennom alle ytelsesfasene, fra starten via dørplanlegging med prosjektering eller delprosjektering til testingsovervåkning og byggeplasskoordinasjon.

Christian Roßmeier, Business Manager Markets & Technology

Effektive connectivity-løsninger med åpen standard BACnet

Connectivity-løsningene fra GEZE er utformet slik at kunderne tilbys best mulig integrasjon og interoperabilitet med alle automatiserte produktgrupper i en bygning. Og her er det den nye, modulære Connectivity-plattformen myGEZE Control kommer inn. Med etableringen av den åpne kommunikasjonsstandarden BACnet, er det mulig å tilby en enhetlig, produsentuavhengig standard for datautveksling mellom komponenter i en bygningsadministrasjon. Med dette kan ulike enheter med lysstyring, sikkerhet, brannvarslingsteknikk, oppvarming, ventilasjon og klima integreres, styres og overvåkes sentralt. "I motsetning til andre produsenter har vi allerede brukt den åpne standarden BACnet i mange år og leverer hele integrasjonsløsningen ferdig prosjektert, noe som så langt er unikt. Andre tilbyderspesifikke løsninger på markedet krever vanligvis enten stor innsats for å kunne integreres i det overordnede bygningsstyringssystemet eller de må betjenes parallelt", sier Christian Roßmeier.

I motsetning til andre produsenter har vi allerede brukt den åpne standarden BACnet i mange år og leverer hele integrasjonsløsningen prosjektert, noe som så langt er unikt.

Christian Roßmeier, Business Manager Markets & Technology

Til fordelene med den nye plattformen hører automatiserte prosesser i bygningen og en sentral overvåkning, noe som gjør bruken mer komfortabel og sikrere. Videre sørger den for en energioptimalisert prosess for hele bygningsdriften. Utfall og feil ved døranlegg meldes pålitelig og videreledes hurtig til serviceteknikerne. Feilfunksjoner relatert til bygningssikkerheten og driften kan utbedres tidlig, samt vedlikeholdes eller repareres mer målrettet. Dette støtter lang levetid for produktet og sikrer bedre bærekraft. Avhengig av løsningen som velges kan viktige funksjoner, som for eksempel pålitelig lukking av dører eller vinduer etter driftsslutt, overvåkes og eventuelt utløses sentralt, også via mobile applikasjoner.

Finn ut mer om Connectivity-plattformen myGEZE Control

Bygningsautomatisering med myGEZE Control gir nettopp slike merverdier

  • Scenarioer der det dreier seg om tilgangsbegrensede områder, om barrièrefrihet, brannvern eller sikring av rømningsvei, er enkle å håndtere.
  • Med intelligent styring og nettverkstilkobling av vinduer og dører blir bærekraftige bygninger med en høy energieffektivitet realiserbare.
  • Smarte vindussystemer, som er nettverkskoblet med myGEZE Control, gjør det mulig med en automatisert, naturlig ventilasjon for mer komfort for sluttbrukere.
  • En kontinuerlig overvåkning av bygningen, samt inngrep i bygningsprosessene for optimering, er mulig til enhver tid, også på avstand.
  • Takket være standardisert BACnet-prosjektering er en systemintegrasjon fullstendig uavhengig av tjenesteleverandører og kan problemfritt integreres i alle vanlige bygningsstyringsteknikk-, fareadministrasjons- eller CAFM-systemer
  • myGEZE Control er en skalerbar løsning og kan endres i takt med at behovene i en bygning.