Inngangspartier - utfordringer ved planlegging og løsninger

Riktig planlegging av inngangspartier er en utfordring for planleggere og arkitekter. Fordi alle konsepter ikke bare skal ta hensyn til ideer og ønsker til byggherren, men også oppfylle alle lovkrav til brannsikring, rømningsveier eller tilgjengelighet. I intervjuet forklarer Dipl.-Ing.(FH) og frilansarkitekt Erik Schaufelberger fra Schaufelberger Architekten og Thomas Lehnert, leder for forretningsløsninger hos GEZE, hvilke løsninger som er tilgjengelige for disse og andre utfordringer.

Hva er de typiske utfordringene som planleggere og arkitekter står overfor når de skal planlegge inngangspartier?

Foto av frilansarkitekt Erik Schaufelberger

Frilansarkitekten Erik Schaufelberger utvikler blant annet bygg som næringsbygg, omsorgsboliger og pleiehjem. © GEZE GmbH

Erik Schaufelberger: Ved planlegging må vi alltid først stille oss spørsmålet: Hvordan brukes bygningen? Er den åpen døgnet rundt eller bare til visse tider. Hvor mange personer bruker inngangspartiet daglig? Og kommer alle disse personene samtidig eller fordelt utover dagen?

Thomas Lehnert: Riktig, for hvilken type dør man velger avhenger av antall personer og persontrafikk. Hvis for eksempel 500 personer ønsker å gå av et tog på en gang og gå ut gjennom en karruselldør, vil det ikke fungere. Her trengs det en skyvedøreller i det minste en automatisk slagdør. Dessuten er det viktig å vite hvilke mennesker som bruker bygningen. Barn og personer med rullatorer, rullestoler og som har fysiske funksjonshemminger har spesielle behov når det gjelder barrièrefrihet. Eller hvis døren også brukes til vareleveranse, der pakketjenesten leverer store leveranser, trenger døren en viss størrelse. Et annet aspekt er rømningsveier.

Rømningsveier og barrièrefrihet er regulert av forskrifter som kan være svært komplekse. Hvilke løsninger fins det?

Thomas Lehnert: I prinsippet overholder alle dørene våre – slagdør, skyvedør eller karuselldør – de juridiske forskriftene. Det finnes imidlertid dører og dørsystemer som er mer eller mindre egnet. I tillegg til brukergruppene og forventet strøm av mennesker, må planleggerne også vurdere de respektive spesifikasjonene fra lovgiver og lokale bygningsmyndigheter. Våre karuselldører oppfyller for eksempel kravene til rømning gjennom rømningsveien. Likevel har egner de seg bare generelt så erklæring om godkjenning for bygninger må innhentes av gjeldende bygnigsmyndigheter.

Erik Schaufelberger: Hos våre oppdragsgivere fra det offentlige er barrièrefrihet svært viktig. Så vi må nesten alltid vurdere at det er nok plass og plass til å bevege seg slik at personer med fysiske funksjonshemninger og deres hjelpemidler som rullestoler eller rullatorer kan betjene eller bruke dørene. En karuselldør sparer meg for vindfanget og kan kombineres med en slagdør for å møte kravene til barrierefri brukervennlighet.

Her får du vite hvordan du kan planlegge multifunksjonelle dører på en sikker måte.

Hos våre oppdragsgivere fra det offentlige er barrièrefrihet svært viktig.

Erik Schaufelberger, frilansarkitekt, siving. (FH)
Revo.PRIME

Med lav krans og smal profil, for utmerket design © GEZE GmbH

Med tanke på bærekraft og energieffektive bygninger, er det en fordel med karuselldører?

Thomas Lehnert: Ihvertfall. Vår Revo.PRIME for eksempel, har moderne drevteknologi og er svært energibesparende. Sammenlignet med den forrige modellen forbruker den ca. 30 prosent mindre energi. Man kan også si generelt at karuselldører byr på fordeler når det gjelder bærekraft. Den holder den direkte tilgangen fra inneområdet til uteområdet lukket. Det skjer heller ingen varmeutveksling når brukere kommer inn i eller forlater bygningen. I motsetning til andre dører er det derfor ikke nødvendig med vindfang. Trekk er utelukket og smuss, vind, larm og lignende holdes ute. Samtidige skaper disse aspektene mer komfort i inngangspartiet. På grunn av det buede glasset har de imidlertid en ganske ugunstig U-verdi, som igjen har en tendens til å være irrelevant når man ser på den totale fasaden til større bygninger. Arealet til en karuselldør sammenlignet med arealet av hele fasaden er relativt liten, kanskje 1 eller 2 prosent. Den relativt dårlige U-verdien til dørkomponenten er derfor neppe signifikant, og den samlede effekten av døren på U-verdien er ubetydelig.

Erik Schaufelberger: Det stemmer. Loven foreskriver grenseverdier som gjelder for lukkede bygningskonvolutter. Men dørene er jo til for at man går igjennom dem, og dermed er ikke u-verdi-temaet så viktig for dører etter min mening. Likevel: En karuselldør er bedre til å fange opp varmetap fra innsiden til utsiden enn en slagdør eller en skyvedør med vindfang.

Bli kjent med den nye Revo.PRIME

Revo.PRIME

Den nye Revo.PRIME er svært bærekraftig selv om den er stor. © GEZE GmbH

Når planleggere vil eller må bygge energieffektive bygninger: Kan dere anbefale en karuselldør som Revo.PRIME? Eller er det bedre med et annet dørsystem?

Thomas Lehnert: Det finnes ikke noe generelt svar på dette, man må alltid vurdere bruken av det aktuelle bygget. En karruselldør er alltid fornuftig ved et høyt antall besøkende fordi energitapet i inngangspartiet kan reduseres betydelig gjennom dreiebevegelsen og isolasjonen mellom inne og ute. Her kan ikke andre dørsystemer hold tritt, dette er en stor fordel ved karuselldøren. Men hvis den kun blir brukt fem ganger om dagen, er ikke dette fornuftig. Da anbefaler vi en enkel - og billigere - slagdør. Men for et kjøpesenter, hotell eller for forretningsbygg med høy frekvens er en karuselldør mye mer effektiv. Revo.PRIME er svært bærekraftig når det gjelder selve dørens energiforbruk: Med den nye drevteknologien beveger den seg på nivå med en lineær skyvedør, trass i lukkekraften og det tunge dreiekrysset.

Stikkord personflyt: Hvilke typiske faktorer er viktig her?

Thomas Lehnert: Her må man finne den riktige dørtypen i forhold til hva man fokuserer på. Hvis menneskene for eksempel kommer fra siden må karuselldøren dreies litt, slik at åpningen passer til gangveien og ikke stadig utløser sikkerhetssensorer. Hvis døren som allerede er montert ikke passer perfekt, for eksempel fordi den ikke er montert i den beste vinkelen, kan følgende tiltak gjøres for å løse problemet. Sensorene må også innstilles på nytt. Dersom de lokale forholdene tillater det, kan man alternativt montere en slagdør ved siden av karuselldøren for å forhindre trengsel.

Karuselldøren gir bærekraftsfordeler. Den holder den direkte tilgangen fra inneområdet til uteområdet lukket. Det skjer heller ingen varmeutveksling når brukere kommer inn i eller forlater bygningen.

Thomas Lehnert, leder for forretningsløsninger hos GEZE
Thomas Lehnert, Business Solutions Manager hos GEZE

Thomas Lehnert, leder for forretningsløsninger hos GEZE, er vår ekspert på karuselldører. © GEZE GmbH

Sikkerhetssensorer er jo en fornuftig og nødvendig innretning. Men noen ganger kan de gå en på nervene når døren blir stående utilsiktet...

Thomas Lehnert: Det stemmer! Dette skjer dessverre ofte fordi sensorene ikke er riktig eller adekvat innstilt i henhold til brukssituasjonen. Her gir også vår nye Revo.PRIME løsningen på problemet. Den har et høyt dreiemoment på 1000 nanometer. Dette gjør at døren stanser hurtig og kraftig - men at den også starter raskt igjen. Fordelen: Dermed kan sensorene stilles inn slik at de har et lite deteksjonsområde. Dette er særlig en fordel nå det går mange store grupper mennesker gjennom døren fordi sensorene ikke utløses så raskt. Hvis døren likevel skulle stanse en gang, fortsetter Revo.PRIME å dreie straks personene har forlatt sensorområdet, slik at personflyten ikke hindres. Døren går altså smidigere, raskere og stanser ikke så ofte utilsiktet. Dessuten er den utstyrt med nye laserbaserte sensorer som har en teknikk som ikke er så utsatt for feil fordi den ikke påvirkes av fukt, solinnstråling eller undergrunnen. Dette gjør hele driften mindre utsatt for feil.

Hvordan foregår selve produktvalgprosessen? Og når bør man kontakte eksperter for inngangssituasjoner?

Erik Schaufelberger: Hvilket produkt og størrelse man velger avgjøres temmelig lenge etter byggetillatelsen. Vi monterer dessuten bare det som er planlagt i ytelsesfase 2 eller 3. Dette kommer vanligvis inn i fase 5, utførelsesplanleggingen og inn i utførelsen. Faktisk avhenger beslutningen om hva vi skal bygge av hva vi utvikler: Dersom vi anser en karuselldør som riktig på et tidspunkt, er det viktig å presentere denne anbefalingen for byggherren allerede i prosjekteringsfasen.

Thomas Lehnert: Dette tidspunktet egner seg også til å trekke inn våre GEZE-eksperter: Når det første utkastet eller den første ideen om bygningen finnes. Dessverre blir vi ofte først rådspurt på slutten av prosessen, når man allerede har fattet en beslutning om dørsystemet. Da kan vi ikke gi mye rådgivning, men kun gjøre det beste ut av monteringssituasjonen og innstillingen av sensorene. Det beste er derfor å få oss inn i prosessen før anbudet er opprettet, eller offentliggjort. Jeg anbefaler planleggere og arkitekter å søke veiledning fra eksperter og å bruke vår erfaring og kompetanse!

Herr Schaufelberger, Herr Lehnert, tusen takk for samtalen!