Sensorlister

Det å kunne passere sikkert i en automatisk slagdør har høyeste prioritet. Her gir sensorlistene støtte ved å overvåke dørens bevegelsesområde. Åpner døren mot en vegg? Ikke noe problem. Sensoren kan registrere en vegg og automatisk skjule den. Sensorlistens aktiv-infrarøde stråler danner et smalt deteksjonsfelt og forhindrer på denne måten kollisjoner med mennesker eller gjenstander. Åpne- eller lukkeprossessen stanses derfor umiddelbart hvis det befinner seg noe i dørområdet.