Styreelementer og sensorer

Sikring

Gjør et sikkert valg med våre nærværsdetektorer. For at personene som går inn og ut skal kunne passere uten problem, omfatter GEZEs produkttilbud diverse sensorer for sikring av automatiske dører. Sensorene bruker IR-teknikk for å registrere mennesker eller objekter som nærmer seg døren. Hvis døren er i ferd med å åpne seg, blir bevegelsen stoppet umiddelbart. Hvis den akkurat lukker seg, får sensorikken døren til å åpne seg på nytt igjen. Dermed er størst mulig beskyttelse mulig.