Automatiske dørsystemer fra GEZE ved Rigshospitalet i København

Rigshospitalet i København har nettopp kommet et skritt nærmere fremtidens helsevesen. Et nytt anneks, Nordfløyen, er viet til høyteknologisk kirurgi, krevende pasientbehandling og forskning. Det prestisjetunge helseprosjektet setter pasienter og pårørende i sentrum og stiller derfor de høyeste kravene til arkitektur, design og funksjonalitet. 

Moderne teknologi og komfort: Rigshospitalet i København

Slimdrive ECdrive-skyvedørsystemet i inngangsområdet ved Rigshospitalet i København

EC-drivenheten passer diskret inn i de automatiske beskyttende glassdørene i det lyse salongområdet. © GEZE GmbH

Rigshospitalet er utvidet med ca. 55 000 m² som kan håndtere de mest avanserte og spesialiserte kirurgiske operasjonene i Danmark, og etterpå gi pasienter og pårørende best mulig behandling og pleie. Nordfløyen, som ble offisielt åpnet i januar 2020, er strategisk viktig for Danmarks helsevesen, både nå og i fremtiden.

Ved å samle spesialistkompetanse på ett sted blir det mulig å tilby pasienter og pårørende både behandling og pleie av internasjonal standard i omgivelser designet for å håndtere ekstrem kompleksitet. Så langt har 33 høyteknologiske operasjonssaler og 196 private rom blitt åpnet for bruk. 

Nordfløyens operasjonssal er utstyrt med roboter og store flatpanelskjermer, noe som gjør diagnostikk og behandling bedre og raskere. Alle pasienter har tilgang til Internett og egne medisinske journaler. Private rom med plass til pårørende ivaretar pasientenes behov for personvern, diskresjon og hvile. 

Helbredende arkitektur – alltid med fokus på pasienter

ECdrive skyvedørsystem med berøringsfrie nærhetsbrytere sørger for hygienisk tilgang til operasjonssaler og pasientrom.

ECdrive skyvedørsystem med berøringsfrie nærhetsbrytere sørger for hygienisk tilgang til operasjonssaler og pasientrom. © GEZE GmbH

Arkitekturen og estetikken spiller en viktig rolle i å skape et best mulig miljø for pasientene. Lyd, tilstrømning av lys, farger, kunst og natur er elementer som sammen skaper «helbredende arkitektur», dvs. en arkitektur som fremmer pasientenes mentale velvære og reduserer stresset ved å bli innlagt på sykehus med en alvorlig tilstand. 

For å sikre at hver komponent, stor eller liten, hjelper til med å realisere visjonen for Nordfløyen, samtidig som den opprettholder de høyeste nivåene av hygiene, er standard for leverandører høy i byggefasen. 

Les mer om «helbredende arkitektur» 

Med GC 307+ er det enkelt å kontrollere automatiske dører uten haptisk sansning, både innendørs og utendørs.

GC 307+, en berøringsfri nærhetsbryter. © GEZE GmbH

Komfortable og hygieniske automatiske systemer for mer enn 450 dører 

Den helbredende arkitekturen, det høye nivået av hygiene og de ekstreme kravene til funksjonalitet gjenspeiles også i de automatiske dørsystemene som er valgt for Nordfløyen. De 33 dørene til operasjonssalene er hermetisk lukket for å holde salene sterile og bakteriefrie. 

Bygningen er også utstyrt med rundt 140 automatiske skyvedører og mer enn 300 automatisk slagdørautomatikk. Dørene åpnes og lukkes automatisk uten kontakt med dørhåndtaket. Når det gjelder hygiene, særlig i lys av COVID-19, er berøringsfrie automatiske dørsystemer avgjørende for å redusere risikoen for smitte. 

I tillegg sørger automatiseringsløsningene for at dører åpnes og lukkes veldig stille. Av hensyn til pasientene, må støy fra intern trafikk i Nordfløyen holdes på et minimum. 

«Vi har lang erfaring med å samarbeide med danske sykehus, og Nordfløyen er vårt hittil største individuelle sykehusbyggeprosjekt. Vi startet vårt samarbeid med entreprenøren i 2015, og har hatt en installasjonstekniker som har jobbet heltid på prosjektet i flere år», sa Poul Torndahl, salgsingeniør hos GEZE Danmark.

Det er et massivt byggeprosjekt med veldig gjennomtenkt arkitektur og unike design- og funksjonskrav. Dette har gjort det utrolig spennende å være en del av prosjektet. Vi ser frem til å fortsette vårt forhold som servicepartner for automatiserte dørsystemer i Nordfløyen.

Poul Torndahl, salgsingeniør hos GEZE Danmark
Intelligent glassfasade med karuselldør og Slimdrive SC ved pasientinngangen.

En buet dobbel skyvedør i glass med Slimdrive SC er integrert i det smarte glasspanelet foran karuselldøren ved pasientinngangen. © GEZE GmbH

GEZEs leveranser til Nordfløyen

  • 33 automatiske dørsystemer for hermetisk lukkede dører til operasjonssaler.
  • Mer enn 450 berøringsfrie nærhetsbrytere for automatiske dører (GC 307+ berøringsfrie brytere for styring av automatiske dører).
  • 140 automatiske systemer for skyvedører i glass og stål (Powerdrive for dører opp til 2 x 200 kg og EC-drivenheter for dører opp til 2 x 100 kg).
  • 300 automatiserte systemer for slagdører (Slimdrive EMD-F automatisk døråpner for ettbladsdører og Slimdrive EMD-F-IS automatisk døråpner for tobladsdører).
  • Et bredt utvalg av dørlukkere for forskjellige typer dører.