GC 342

GC 342 / GC 342+ Brannvernsadapter * Nødvendig for legging av forbindelseskabel hengselside/karmside ved borehullsdiametere på 5 mm

GC 342 brannvernadapter
  • Innstikkbar grensesnittplate
  • Master-Slave-reservekabel for GC 342 / GC 342+
Kontakt oss

Nødvendig for legging av forbindelseskabel hengselside/karmside ved borehullsdiametere på 5 mm

Bruksområder

  • Tilbehør for GC 342 / GC 342+ laserskanner
  • Ved brannvernsdører be om boretillatelse fra dørprodusenten
  • Kompatibel med GC 342+ hvis både denne og drevet er montert på motsatt karmside.
  • Kombinasjon GC 342 og GC 342+ mulig hvis styrefunksjonen til GC 342+ kan unnlates.

Kontakt

GEZE Norge +47 63 95 72 00