Laserskanner

Denne sensoren som "kjører med” sikrer både hoved- og sekundær lukkekant til slagdøren i tillegg til trafikkområdet. Funksjonsprinsippet bygger på aktiv infrarød laserteknologi og optisk avstandsmåling. Integrert gjenstands- og veggblending gjør at sensoren raskt lærer å kjenne døromgivelsene og utvider sikringsfeltet under dørbevegelsene. En ytterligere variant sikrer hele åpningsområdet slik at døren først lukkes når brukeren har passert.