Smartbygningsautomatisering ved GAGs hovedkvarter i Köln med GEZE Cockpit og BACnet

Som GEZE, tror GAG Immobilien AG – Kölns største utleier – på beskyttelsesverdige bygninger. Smart bygningsautomatisering innebærer at moderne kontor- og boligbygninger blir enda mer brukervennlige, effektive og sikre. Det gir derfor god mening at det nye GAG-hovedkvarteret i Köln nå er utstyrt med et bygningsstyringssystem (BMS) som bruker GEZEs smarte løsninger sammen med BACnet.

Allsidig blandet bruk: GAGs hovedkvarter i Köln

Kontor og boligbygning på området til GAG Immobilien AG i Köln © Jens Willebrand / GEZE GmbH

GAG Immobilien AG bringer sammen moderne kontor- og boligbygninger. © Jens Willebrand / GEZE GmbH

GAG Immobilien AGs hovedkvarter ligger i en fem til seks etasjes bygning med totalt 12 400 m2 kontorutleieplass, som opptas av GAGs hovedkvarter og andre leieboere. Bortsett fra kontorer, er det også 159 leiligheter, flere lekeplasser til små barn, en offentlig lekeplass og en parkeringsplass i underetasjen på det 15 000 m2 store området til denne allsidig brukte eiendommen.

Mer sikkerhet, brukervennlighet og effektivitet gjennom smart bygningsautomatisering

Utvendig visning av hovedinngangen til GAG Immobilien AG Köln

GEZE Cockpit sikrer smart bygningsautomatisering i GAGs hovedkvarter. © Jens Willebrand / GEZE GmbH

Med en bygning som brukes på så ulike måter, spiller sikkerhet, effektivitet og brukervennlighet en viktig rolle. I tillegg til å adressere disse kravene med smarte løsninger, ble det besluttet å introdusere et automatisk bygningsstyringssystem. Det var et kriterium at dette underordnede bygningsstyringssystemet (BMS) fra Priva skulle kunne tilbyr overvåking og visuell presentasjon av alle utvendige dører, dvs. hoved- og sideinngangsdører samt nødutgangsdører.

Vellykket GEZE Cockpit-integrasjon i Priva bygningsstyringssystem med BACnet

Hovedentreprenøren (GC) nesseler bau gmbh brukte GEZE-løsninger for å koble til dørkomponentene gjennom nettverk: GEZE Cockpit overfører dataene via BACnet-IP til Priva bygningsstyringssystem.

Hva gjør BACnet spesielt: smidig kommunikasjon

Mottaksområdet til hovedkvarteret til GAG Immobilien AG © Jens Willebrand / GEZE GmbH

En innbydende atmosfære i GAGs hovedkvarter. © Jens Willebrand / GEZE GmbH

Hvis et system benytter seg av produkter fra flere produsenter, som må kombineres i et nettverk med en protokoll, kan BACnet-automatiseringsstasjoner på dører og vinduer samt i varme-, klimaanlegg, belysnings- og skyggeleggingssystemer fra forskjellige produsenter utveksle informasjon med hverandre uten å pådra seg lisensavgiftene for spesiell dataoverføringsmaskinvare. GEZEs nettverkstilkoblede løsninger med BACnet støtter dermed planlegging og drift, noe som gjør prosesser smidige og effektive.

GEZE Cockpit sikrer praktisk styring og oversikt

Det at alle bygningssystemer deler samme nettverk innebærer at oppdatert statusinformasjon, driftsart eller forhåndsprogrammerte funksjoner enkelt kan overvåkes og drives eksternt med GEZE Cockpit – og til og med tidsstyrt.

Bedre sikkerhet med nettverkstilkoblede dører

GEZE Cockpit-instrumentbordet med brukervennlig grensesnitt © GEZE GmbH

GEZE Cockpit gir optimal transparens og intuitiv drift. © GEZE GmbH

En annen fordel er at overvåkingsfunksjonene kan konfigureres til å tilfredsstille individuelle krav, som et e-postvarsel som fungerer som en alarm i tilfelle uautoriserte døråpninger eller når nødutgangsknappen aktiveres. GAG-hovedkvarteret kan reagere raskt hvis en dør åpnes uten godkjenning eller hvis det er en nødsituasjon.

I tillegg til dører og vinduer kan dessuten oppvarmingen, klimaanlegget, belysningen og skyggeleggingen også integreres i smart bygning-nettverket med GEZE Cockpit og BACnet. Dette gjør bygningene enda mer smarte og levelige.

Fordelene med GEZEs smarte systemintegrasjon: transparens, enkel bruk og reduserte kostnader

  • Ukomplisert systemintegrasjon: GEZE Cockpit er 100 % integrert i bygningsstyringssystemet Priva. I tillegg integreres den enkelt i Priva-appene – en smart og fleksibel løsning.
  • Optimal gjennomsiktighet: Løsningen med ett instrumentbord gir en forenklet oversikt, siden dørstatus kan overvåkes og styres via BMS i resepsjonen – dette gjør GAG-hovedkvarteret mer sikkert og effektivt.
  • Virkningsgrad: Den betydelige reduksjonen i IT-infrastrukturen gir betydelig reduserte kostnader under drift. En tilpasning av servicetelefonen gir flere potensielle besparelser i driftskostnader.

GEZE Cockpit med BACnet sikrer perfekt integrasjon i Priva BMS. I tillegg har GEZE Solutions imponert oss med sin optimale planleggingsstøtte og hurtige realisering av prosjektet. Det godt planlagte og velfungerende samarbeidet mellom GEZE og Schrupp, firmaet med ansvar for montering og idriftsetting, gikk så glatt som vi som klient kunne håpe på.

Norbert Klein, nesseler bau gmbH

Smarte GEZE-løsninger vil gjøre bygninger enda mer beboelige i fremtiden: videre samarbeid og spesifikke prosjekter er allerede i horisonten.

GEZE-produkter i GAGs hovedkvarter i Cologne

  • GEZE dørstyreenheter på 35 dører gjennom bygningen
  • GEZE Cockpit (forhåndskonfigurert i henhold til kunde- og bygningsstyringssystemspesifikasjoner og integrert i det sentrale koblingsskapet)