GEZE Insights

Fokusert på megatrender: GEZE i tider med digital transformasjon

Tomislav Jagar er medlem av GEZE-konsernledelsen, hvor han er ansvarlig for salg. I dette intervjuet avslører han hvordan GEZE står overfor utfordringene fra den digitale tidsalderen som et tradisjonelt selskap.

Besøkende på byggmessen kunne se og føle en endring i selskapets offentlige image. Hvordan vil du definere reorienteringen av GEZE-merket, Jagar?

Ja, det stemmer. Du kan tydelig se endringen på den ledende arkitekturmessen BAU i München. Vi presenterer oss som lyse, moderne og åpne – helt i tråd med vår verdiplattform: Vi er opptatt av å bidra til bygninger som er gode å leve i. Vi er også et merke du kan berøre, og messen er bokstavelig talt et berøringspunkt for alle. For oss, betyr det også partnerskap. Vi omgås alle besøkende på like vilkår, enten de er kunder, samarbeidspartnere eller potensielle kunder. Alle kan berøre produktene våre, oppleve kvaliteten – og selvfølgelig stille spørsmål.

Så dette betyr at produktene for GEZE vil stå i sentrum?

Gjerne, ja. Vi er et selskap med sterke røtter innen håndverk og kvalitet. Men etterhvert har vi blitt et internasjonalt selskap som opererer i komplekse og dynamiske miljøer. Vi har også gjentatte ganger bevist vår evne til å gjøre endringer og følge med i tiden i løpet av vår 150 år lange historie. Vi er i stand til å svare fleksibelt på veldig forskjellige behov og ønsker fra kunder og samarbeidspartnere. Dette begynner med å lytte og forstå. I tillegg til individuelle produkter tilbyr vi skreddersydde pakker og tilpassede løsninger.

I løpet av vår over 150 år lange historie har vi gjentatte ganger bevist vår evne til å endre og å svare fleksibelt på de helt forskjellige behovene til kundene våre.

Tomislav Jagar, salgsdirektør hos GEZE

Daglig leder i GEZE, Tomislav Jagar © Katrin Fiedler / GEZE GmbH

Hva betyr dette for salgsstrategien din?

Vårt oppdrag er å gi støtte til bygninger gjennom hele deres livssyklus. Dette betyr ikke bare å forsyne kundene med produkter, men også gi dem råd og støtte. Vi er opptatt av å tilby fleksible og pålitelige tjenester til enhver tid. Vi ser på oss selv som en omfattende og integrert løsningsleverandør som virkelig forstår verdien av nettverksbygging for spesifikke prosjekter.

Apropos nettverk – hvor viktig er digitalisering for din sektor?

For oss er digitalisering en holdning. Det handler ikke bare om teknologi og verktøy. Mest av alt innebærer det kommunikasjon og digitale samarbeidsformer. Teknologi følger nye behov – ikke omvendt. Samtidig overvåker vi den digitale verdenen nøye. Vi vurderer hvilken rolle produktene våre kan spille og utvikler spennende ideer for fremtiden. Men vi anser ikke digitalisering som et mål i seg selv: det må komme kundene og brukerne til gode. Vi kan heller ikke forsømme de sensitive aspektene ved digitalisering, slik som datasikkerhet og databeskyttelse.

Digitalisering starter med å tenke. Det handler ikke bare om teknologi og verktøy. Mest av alt innebærer det kommunikasjon og nye samarbeidsformer.

Tomislav Jagar, salgsdirektør hos GEZE

Så du har en veldig helhetlig tilnærming til bygging og bygninger?

Ja, fordi vi er over hele verden. Og vi tilnærmer oss verden med åpne øyne. Basert på mange års ekspertise tar vi sikte på å svare på megatrender i kundenes interesse. Bærekraft, urbanisering, smarte bygninger – dette er ikke bare tomme ord for oss. Med løsningene våre vil vi gi konkrete svar på disse utfordringene. Tross alt er vårt endelige mål å muliggjøre ansvarlige bygg det er godt å leve i.