MBZ 300 N48G

LTA-LSA * Ventilasjonsbryter med dreieknapp ÅPNE/LUKK

AS 500-ventiltast/bryter LTA-LSA Tilbehør til 24 volt DC-anlegg
  • Tast- eller rastfunksjon kan stilles inn
Kontakt oss

Ventilasjonsbryter med dreieknapp ÅPNE/LUKK

Bruksområder

  • Til direkte styring av 230 V vindusmotorer

Kontakt

GEZE Norge +47 63 95 72 00