Dørlukker med frisvingfunksjon 2-fløyet

På sykehus, i pleiehjem, i kjøpesentre eller i idrettshaller - i mange bygninger må to-fløyede dører stå åpne for å gi nok plass til mennesker eller transport. GEZE glideskinnedørlukkere med frihjul og komfortabel låsefunksjon kan her brukes optimalt. Du kan nemlig åpne dørsystemet uten anstrengelser, holde døren permanent i en posisjon og likevel være sikker på at døren lukker sikkert og pålitelig i et faretilfelle.