Slimdrive EMD Invers

Slimdrive EMD Invers * Elektromekanisk døråpner for en-fløyet røyk- og varmeavtrekk med luftinntak

Slimdrive EMD Invers
 • Åpne- og lukkehastigheten kan tilpasses individuelt
 • Elektrisk endeslag som akselererer døren rett før lukket stilling
 • Den elektriske koordinatoren holder gangfløyen i venteposisjon til skåtefløyen er lukket
 • Invers-funksjonen åpner døren med fjærkraft og lukker den motorisk
 • Vindfang-funksjon regulerer åpning og lukking av to påfølgende dører (sluse)
 • Hindringsdeteksjonen stanser åpne- eller lukkeforløpet hvis den støter på et hinder
Vis mer
 • Hinderreversering registrerer et hinder og går tilbake til åpningsposisjon
 • Push & Go-funksjon utløser drivautomatikken etter et lett trykk på dørbladet
 • Drivenheten kan brukes med glideskinne eller standard arm
Kontakt oss

Bruksområder

 • Dører som inngår i rømnings- og redningsveier
 • En- og to-fløyede høyre- og venstre-slagdører
 • Slagdører inntil 2800 mm båndavstand, 1400 mm dørbladbredde eller 230 kg dørbladvekt
 • Luftinntak i røyk- og varmeavtrekk
 • Innvendige dører og ytterdører med høy gjennomgangsfrekvens
 • Dørbladmontasje og karmmontasje

Produktspesifikasjoner

Slimdrive EMD Invers
Høyde 70 mm
Dybde 121 mm
Dørbladvekt (maks) 1-fløyet 230 kg
Hengselmål (min.-maks.) 2-fløyet 1500 mm - 2800 mm
Dørbladbredde (min - maks.) 750 mm - 1400 mm
Karmdybde (maks.) 400 mm
Døroverslag (maks.) 30 mm
Type drivenhet Elektromekanisk
Åpningsvinkel (maks.) 130 °
venstre hengslet dør Ja
høyre hengslet dør Ja
Karmmontasje karmside med standard arm Ja
Karmmontasje karmside med rulleskinne Ja
Karmmontasje på hengselsiden med glideskinne Ja
Dørbladmontasje hengselside med rulleskinne Ja
Elektrisk endeslag Ja
Elektrisk lukkesekvensregulering Ja
Nettfrakobling Hovedbryter i motorenhet
Signaloverføringsforsinkelse (maks.) 20 s
Driftsspenning 230 V
Nominell effekt 230 W
Strømtilførsel til eksterne forbrukere (24 V DC) 1000 mA
Driftstemperatur -15 - 50 °C
Beskyttelsesklasse IP20
Driftsart Av, Automatikk, Alltid åpen, Stengetid, Natt
Funksjonstype Helautomatisk
Funksjon automatikk Ja
Funksjon Low Energy Ja
Funksjon Taster Ja
Funksjon Invers (åpning med fjær) Ja
Vindfangfunksjon Ja
Hinderregistrering Ja
Automatisk reversering Ja
Push & Go justerbar
Betjening Programbryter DPS, Programbryteren er integrert i motoren
Parameterinnstilling GEZEconnects (PC + Bluetooth), Serviceterminal ST 220, Programbryter DPS
Standard samsvar DIN 18650, EN 16005

Varianter og tilbehør

Kontakt

GEZE Norge +47 63 95 72 00