Samtale mellom eksperter Utvikling og fordeler med den nye F 1200+

GEZEs løsninger er alltid konsekvent orientert mot behovene til arkitekter, planleggere, produsenter, driftsansvarlige og brukere. Denne kundeorienteringen var også avgjørende for oss ved utviklingen av drevet for ventilasjon F 1200+. I dette intervjuet forklarer produktsjef Dawina Lebsanft, utviklingsingeniør Manfred Glänzer og Konrad Specht, teamleder for utvikling av vinduer, hvordan den nye vindusmotoren er oppstått, hva den kan og hvorfor den betydelig.forenkler betjeningen av vinduer som går fra gulv til tak – noe som gjør den til det ideelle drevet for moderne, bærekraftig fasadedesign.

Allerede ved første øyekast gir F 1200+ et inntrykk av svært høy kvalitet og estetikk. Hvilke aspekter var viktige for deg ved utformingen?

Prestisjetungt design. Iconic Award for den elegante, ergonomisk utformede vindusmotoren

Den elegante F 1200+-profilen er tilgjengelig i enhver RAL-farge og kan derfor tilpasses nøyaktig til den eksisterende vindusprofilen i bygningen.

Dawina Lebsanft: De fleste GEZE-produktene er utformet for å integreres så diskret som mulig i arkitekturen. Dette er annerledes med F 1200+. Drevet må oppfattes som et estetisk betjeningselement på vinduet, og fremfor alt må styringen være komfortabel, ergonomisk og intuitivt forståelig for brukeren. I tillegg til funksjonen som vindusdrev, fungerer F 1200+ også som betjeningselement og håndtak slik at man enkelt kan flytte vinduet manuelt til åpningsposisjon.

Manfred Glänzer: Akkurat, det er derfor drevet har denne ergonomiske formen, den er buet foran og smalner bakover.

Konrad Specht: Selv i valg av materialer har vi fokusert på høy kvalitet. Dessuten er F 1200+ tilgjengelig i forskjellige farger, slik at den passer til vinduets eller fasadens profil.

Hvilke er de spesielle styrkene og fordelene med den nye F 1200+?

D.L.: Vel, på den ene siden, absolutt selve anvendelsen, fordi F 1200+ er GEZEs første automatiske drev for spesielt store og tunge sidehengslede-vippe-vinduer. Men selvfølgelig kan også større standardvinduer eller glassdører betjenes enkelt, trygt og stillegående, slik som man finner på balkonger i boligbygg, for eksempel. Generelt er det nye vindusdrevet i hovedsak rettet mot kunder som ønsker å utstyre komplette bygg med flere etasjer.

M.G.: En spesiell egenskap ved F 1200+ er muligheten til å blokkere vinduets rotasjon, dvs. kun tillate vippingen. Med vårt drev finnes det til og med to måter å gjøre dette på: Via programvaren eller mekanisk via en lås på drevet. Forestill deg for eksempel en offentlig bygning. For å ivareta sikkerheten for brukerne og bygningen, bør vinduene kun vippes, men ikke åpnes helt. Men når renholdsfirmaet kommer, kan Facility Manager eller vaktmesteren enkelt frigi dreiefunksjonen ved hjelp av en nøkkel.

D.L.: I tillegg er vindusdrevet utstyrt med et intuitivt betjeningskonsept. Derved veileder drevet brukeren under betjeningen og lyser kun opp de knappene, som for øyeblikket kan velges for den respektive vindustilstanden. Slik er det for eksempel umulig at vippevinduet samtidig kan åpnes i dreieposisjon og dermed løsnes ved en feiltakelse.

Vår åpningsindikator er noe helt nytt på markedet for vindusdrev. LED-displayet viser meg visuelt hvor langt jeg har åpnet vinduet. Og selvfølgelig vises det også om vinduet er helt lukket igjen.

Konrad Specht, teamleder for utvikling av vinduer
Nærhets- og lysstyrkesensorer sørger for at knappebelysningen vises til rett tid og med riktig lysstyrke.

Nærhets- og lysstyrkesensorer sørger for at knappebelysningen vises til rett tid og med riktig lysstyrke. © GEZE GmbH

Stikkord «Smart Building» – hvilke fordeler tilbyr F 1200+ i denne sammenhengen?

D.L: Ventilasjonsdrevet kan på en utmerket måte integreres i et bygningsstyringssystem via IQ box KNX. På denne måten kan vinduene styres sentralt. En signaloverføring via bygningsstyringsteknikk eller andre statusmeldinger kan gjenkjennes via LED-displayet. Hvis displayet lyser lyseblått, betjenes drevet direkte av en bruker ved hjelp av knappen. Hvis displayet er mørkeblått, styres vindusdrevet sentralt

K.S: Derved skjer åpning og lukking nesten lydløst. For tiden er F 1200+ det mest stillegående vindusdrevet fra GEZE, til tross for kraften som kreves for å flytte store og tunge vinduer. I den automatiske funksjonen ligger drevet med 38 desibel i området hvisking.

D.L.: Takket være integreringen i bygningsstyringsteknikken kan vinduene som er utstyrt med F 1200+ lukkes eller åpnes automatisk på et bestemt tidspunkt eller ved hjelp av vind- og regnsensorer. Dette gir den bygningsdriftsansvarlige mulighet til å spare energi: Forestill deg at det skal bli 35 grader celsius igjen i morgen. På denne måten kan du automatisk vippe vinduene kvelden før og kjøle ned bygningen på forhånd med naturlig ventilasjon, uten å måtte skru på klimaanlegget umiddelbart om morgenen.

M.G.: Og hvis strømmen skulle svikte, tilbyr drevet vår fortsatt muligheten til å lukke vinduene manuelt med en sekskantnøkkel.

Støtter F 1200+ også bygningers barrièrefrihet?

D.L.: Ja, den barrierefrie bruken av vinduer med F 1200+ var veldig viktig for oss. F 1200+ kan monteres både vertikalt og horisontalt. Jeg har derfor den nødvendige fleksibiliteten til å plassere drevet slik at personer i rullestol også kan betjene det komfortabelt.

Finn ut alle detaljene om F 1200+-produktet

Hvordan oppsto prosjektet med å utvikle et vindusdrev av denne typen?

K.S.: Prosjektet har sin opprinnelse i et konkret behov hos kunden. En driftsansvarlig hadde allerede utstyrt fire eller fem tusen vinduer i bygningen sin med vårt mekaniske dørbeslag F 1200 for noen år siden. Som et ledd i en totalrenovering oppsto ønsket om å kunne automatisere disse vinduene på en eller annen måte. Selvfølgelig aksepterte vi denne utfordringen og realiserte en skreddersydd løsning basert på vårt låsedrev GEZE Power lock. Denne forespørselen satte alt i bevegelse.

Kundens forespørsel og prosjektet har vist oss at vi trenger å utvide produktporteføljen vår. F 1200 var og er svært vellykket, men trenden går mot automatisering av store vinduer som går fra gulv til tak. Og dette taler er rett og slett for en motorisert løsning som kan betjenes på en komfortabel, intuitiv og trygg måte.

Dawina Lebsanft, produktsjef vindusteknikk

Ja, og hvordan var utviklingsprosessen den gangen?

D.L.: Før vi starter et utviklingsprosjekt foretar vi en markedsanalyse innen produktledelsen. Vi koordinerer denne sammen med vårt internasjonale salgsteam. Slik var det også med F 1200+. For det første trenger vi detaljert informasjon om hvorvidt det finnes et kundebehov, nasjonalt og internasjonalt. De analyserte kravene og opplysningene blir samlet og behandlet i en spesifikasjon.

M.G.: Ja, dette er en svært viktig fremgangsmåte. Dette definerer nøyaktig hva den nye F 1200+ skal være i stand til. Basert på dette startet selve utviklingsprosessen: Den begynte med å omsette kravene til konsepter. For eksempel skal drevet kunne «kommunisere» med brukeren og betjeningen skal være absolutt intuitiv.

Bli enda bedre kjent med F 1200+ i videoen.

F 1200+ har blitt konsekvent utviklet for å møte behovene til brukergrupper på internasjonalt nivå.

F 1200+ har blitt konsekvent utviklet for å møte behovene til brukergrupper på internasjonalt nivå. © GEZE GmbH

Fasadenes moderne design er basert på vinduselementer i full høyde som skaper maksimal naturlig belysning og komfort i rommene. For denne trenden er F 1200 det optimale vindusbeslaget, som store og tunge sidehengslede-vippe-vinduer kan betjenes med.

Fasadenes moderne design er basert på vinduselementer i full høyde som skaper maksimal naturlig belysning og komfort i rommene. For denne trenden er F 1200 det optimale vindusbeslaget, som store og tunge sidehengslede-vippe-vinduer kan betjenes med. © GEZE GmbH

Og i neste trinn ble det laget en prototype av dette?

K.S.: Akkurat. Men du skal ikke tenke på det som et ferdig produkt. Som ved de fleste andre produkter, har vi bygget enkelte grupper og komponenter av F 1200+ som prototyper.

D.L.: Med disse prototypene har vi også gjennomført brukbarhetstester. Derved ble betjeningen og oppfatningen av funksjonene analysert, og testbrukere ble stilt tilsvarende spørsmål, som: «Vet du hva du skal gjøre?», eller «Hva med størrelsen og lysstyrken på displayet?». Resultatene av disse testene var svært nyttige for videre utvikling. Jeg fant det interessant, hvordan testpersonene betjente, analyserte og oppfattet drevet. Basert på denne tilbakemeldingen, har vi tilpasset betjeningen til vi hadde den beste måten å håndtere vindusdrevet på.

M.G.: Ja, og i tillegg har noen noen av dem sett langt utover horisonten, for eksempel på hvordan kaffemaskiner fungerer. Her har vi sett og sammenlignet: Hvilke taster lyser, hvordan veiledes brukeren, hvilke vekselvirkninger finner sted mellom en bruker og produktet? Mange forskjellige produkter og anvendelser har gitt oss inspirerende impulser.

I brukerbarhetstestene så vi noen ganger langt utover horisonten – og sammenlignet: Hvordan veiledes brukeren, hvilke vekselvirkninger finner sted mellom en bruker og produktet? Mange forskjellige produkter og anvendelser har gitt oss inspirerende impulser.

Manfred Glänzer, utviklingsingeniør vindusteknikk

Hvordan så veien ut fra prototype til serie?

K.S.: Veien fra prototypestadiet til et produkt klart for serieproduksjon er fortsatt ganske lang. Før selve industrialiseringen ble F 1200+ ferdigbygget for første gang i den såkalte B-modellvalideringen. Dermed kunne vi teste det funksjonsdyktige drevet på ekte vinduer. På dette stadiet er det også et spørsmål om å oppfylle standardene som er fastsatt i spesifikasjonen. Dette var litt av en utfordring, fordi F 1200+ måtte også oppfylle alle internasjonale standarder slik at vi kunne betjene alle markeder med ett enkelt produkt. Det har vi også klart.

D.L.: Ja, vi har utviklet et produkt som vi er veldig stolte av ... nå er vi glade for at drevet er klar for automatisering av store vinduer og dermed for utformingen av moderne fasader. 

Dawina Lebsanft, Konrad Specht, Manfred Glänzer – tusen takk for intervjuet!

Til tekniske data og nedlastinger